About Author: ibrahim Kenar

Website
http://pomak.gooforum.com

Posts by ibrahim Kenar

 • Yıl 1877 Büyük bir savaş patlak verir.Tarihe Osmanlı-Rus savaşı olarak geçen ve Osmanlının Balkanlardaki hakimiyetini büyük oranda kaybettiren,ve akabinde pek çok küçük devletçiklerin ortaya çıkmasına sebebiyet veren büyük ve bir […]

  Pomak Timraş Cumhuriyetini kuranlara selam olsun.

  Yıl 1877 Büyük bir savaş patlak verir.Tarihe Osmanlı-Rus savaşı olarak geçen ve Osmanlının Balkanlardaki hakimiyetini büyük oranda kaybettiren,ve akabinde pek çok küçük devletçiklerin ortaya çıkmasına sebebiyet veren büyük ve bir […]

  Continue Reading...

 • Çok geniş bir coğrafyada uygulanan bu geleneğin Pomaklar'da da gözlenen Hıdrellez geleneğinin zaman içinde uğradığı bu dönüşümler; geçmişe dair ipuçlarına ulaşmak açısından önemlidir. Günümüz Bulgaristanın'da bulunan Pirin Pomaklarının bu geleneği 'Gergöv' olarak adlandırdığını görebilliyoruz.

  Ederlez-Gergöv-Gergövden

  Çok geniş bir coğrafyada uygulanan bu geleneğin Pomaklar'da da gözlenen Hıdrellez geleneğinin zaman içinde uğradığı bu dönüşümler; geçmişe dair ipuçlarına ulaşmak açısından önemlidir. Günümüz Bulgaristanın'da bulunan Pirin Pomaklarının bu geleneği 'Gergöv' olarak adlandırdığını görebilliyoruz.

  Continue Reading...

 • Lozan Barış Antlaşması’nın “Siyasî Hükümler” adını taşıyan I. kısmının III. faslı, “Azınlıkların Korunması” adı altında Türkiye’deki Müslüman olmayan azınlıkların statüsünü belirleyen birtakım hükümler getirmektedir. 37.-44. maddelerini oluşturan bu hükümlerden sonra […]

  Yunanistan’da Pomaklara Lozan Antlaşması’nın Getirdiği Statü

  Lozan Barış Antlaşması’nın “Siyasî Hükümler” adını taşıyan I. kısmının III. faslı, “Azınlıkların Korunması” adı altında Türkiye’deki Müslüman olmayan azınlıkların statüsünü belirleyen birtakım hükümler getirmektedir. 37.-44. maddelerini oluşturan bu hükümlerden sonra […]

  Continue Reading...

 • Pomaklar her ne kadar anadillerini yazılı ve eğitimsel anlamda kullanma fırsatına kavuşamamış olsalarda , dil, gelenek ve kültür anaların ninnileriyle,pesna kültürü vasıtasıyla nesilden nesile ulaşmıştır. Bu analarımızın bize sunduğu, aktardığı […]

  Kimliğimiz , anadilimizdir !

  Pomaklar her ne kadar anadillerini yazılı ve eğitimsel anlamda kullanma fırsatına kavuşamamış olsalarda , dil, gelenek ve kültür anaların ninnileriyle,pesna kültürü vasıtasıyla nesilden nesile ulaşmıştır. Bu analarımızın bize sunduğu, aktardığı […]

  Continue Reading...

 • Asimilasyonun Sınırları,Tarzları -2- Benzetme olgusu, benzeme-asimilasyon bağımlısı bir özne ile tanımlanmaya başlıyorsa, sürecin adını benzeşme olarak değiştirmek olanaklıdır. Bu sürecin başlıca dinamiğini “resmi’ retoriklerin diğerine devredilmesi” oluşturur. Kısa süreli bu […]

  Asimilasyonun Sınırları,Tarzları -2-

  Asimilasyonun Sınırları,Tarzları -2- Benzetme olgusu, benzeme-asimilasyon bağımlısı bir özne ile tanımlanmaya başlıyorsa, sürecin adını benzeşme olarak değiştirmek olanaklıdır. Bu sürecin başlıca dinamiğini “resmi’ retoriklerin diğerine devredilmesi” oluşturur. Kısa süreli bu […]

  Continue Reading...

 • Asimilasyonun Sınırları,Tarzları -1- Birçok olgu süreç içinde niteliksel değişikliklere uğrar ve hiç kuşku yok ki bu türden değişimler onların “eskimiş” tanımlarını yetersizleştirir ve bu yetersiz olma durumu onların ideolojik bir […]

  Asimilasyonun Sınırları,Tarzları -1-

  Asimilasyonun Sınırları,Tarzları -1- Birçok olgu süreç içinde niteliksel değişikliklere uğrar ve hiç kuşku yok ki bu türden değişimler onların “eskimiş” tanımlarını yetersizleştirir ve bu yetersiz olma durumu onların ideolojik bir […]

  Continue Reading...

 • TC Mehmet Bayhan Doğan Kuban’ın yazısını okuyunca, Kürtlerin “dil” ısrarında haklı oldukları söylenebilir. Ancak önemli bir nokta bilerek atlanıyor; Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşadıkları ve resmi dilin (yaygın ve tek ortak anlaşma […]

  Çoklukültürün anahtarı: Dil!

  TC Mehmet Bayhan Doğan Kuban’ın yazısını okuyunca, Kürtlerin “dil” ısrarında haklı oldukları söylenebilir. Ancak önemli bir nokta bilerek atlanıyor; Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşadıkları ve resmi dilin (yaygın ve tek ortak anlaşma […]

  Continue Reading...

 • 27 Ocak 2013 tarihinde Bulgaristan’da ikinci nükleer santral konusunda referandum olacak. Bu sorun sadece Bulgaristan’a ait değil; hepimiz için önemli. Belene yakınlarında hepimizin yakınları, akrabaları var ve Belene Türkiye’ye çok […]

  Pomaklar olarak Bulgaristan’daki referandumda “HAYIR” demeliyiz.

  27 Ocak 2013 tarihinde Bulgaristan’da ikinci nükleer santral konusunda referandum olacak. Bu sorun sadece Bulgaristan’a ait değil; hepimiz için önemli. Belene yakınlarında hepimizin yakınları, akrabaları var ve Belene Türkiye’ye çok […]

  Continue Reading...

 • Pomaklar en genel tanımıyla ‘Pomakça’ konuşan(slav dilinin bir dialekti), slav kökenli ve dilli, Balkanların altı ülkesine [Bulgaristan-Yunanistan-Türkiye-Makedonya-Arnavutluk ve Kosovo ] yayılmış çoğunluğu müslüman bir azınlıktır. Pomakların Balkanlara gelişi diğer slav kavimleriyle […]

  Pomaklar…

  Pomaklar en genel tanımıyla ‘Pomakça’ konuşan(slav dilinin bir dialekti), slav kökenli ve dilli, Balkanların altı ülkesine [Bulgaristan-Yunanistan-Türkiye-Makedonya-Arnavutluk ve Kosovo ] yayılmış çoğunluğu müslüman bir azınlıktır. Pomakların Balkanlara gelişi diğer slav kavimleriyle […]

  Continue Reading...

 • Bu yazı 2007 yılında Yunanistanda, ilk Pomak derneklerinin kurulma süreçlerinde yaşanmış tartışmalar üzerine o dönemde kaleme alınmıştır.Yazıda işlenen konular belli noktalarda da güncellik taşığını düğündüğümüzden yayınlamayı uygun gördük. Bugün herşeyi […]

  Pomak Olmak / 1 Mayıs / 2007

  Bu yazı 2007 yılında Yunanistanda, ilk Pomak derneklerinin kurulma süreçlerinde yaşanmış tartışmalar üzerine o dönemde kaleme alınmıştır.Yazıda işlenen konular belli noktalarda da güncellik taşığını düğündüğümüzden yayınlamayı uygun gördük. Bugün herşeyi […]

  Continue Reading...

 • Rodoplar’da başlayan ilk isyan hareketi, sonrasında bütün Doğu Rumeli’ye yayılmıştır. Bu kapsamda Ayestafanos Antlaşmasının imzalanmasından 40 gün sonra Rodoplar’daki direnişçiler ile Rus-Kazak süvari birlikleri arasında sert çarpışmalar yaşanmıştır. Hacı İsmail […]

  Pomak Timraş Cumhuriyeti-8-

  Rodoplar’da başlayan ilk isyan hareketi, sonrasında bütün Doğu Rumeli’ye yayılmıştır. Bu kapsamda Ayestafanos Antlaşmasının imzalanmasından 40 gün sonra Rodoplar’daki direnişçiler ile Rus-Kazak süvari birlikleri arasında sert çarpışmalar yaşanmıştır. Hacı İsmail […]

  Continue Reading...