İbrahim Kenar Archive

 • Yıl 1877 Büyük bir savaş patlak verir.Tarihe Osmanlı-Rus savaşı olarak geçen ve Osmanlının Balkanlardaki hakimiyetini büyük oranda kaybettiren,ve akabinde pek çok küçük devletçiklerin ortaya çıkmasına sebebiyet veren büyük ve bir […]

  Pomak Timraş Cumhuriyetini kuranlara selam olsun.

  Yıl 1877 Büyük bir savaş patlak verir.Tarihe Osmanlı-Rus savaşı olarak geçen ve Osmanlının Balkanlardaki hakimiyetini büyük oranda kaybettiren,ve akabinde pek çok küçük devletçiklerin ortaya çıkmasına sebebiyet veren büyük ve bir […]

  Continue Reading...

 • Çok geniş bir coğrafyada uygulanan bu geleneğin Pomaklar'da da gözlenen Hıdrellez geleneğinin zaman içinde uğradığı bu dönüşümler; geçmişe dair ipuçlarına ulaşmak açısından önemlidir. Günümüz Bulgaristanın'da bulunan Pirin Pomaklarının bu geleneği 'Gergöv' olarak adlandırdığını görebilliyoruz.

  Ederlez-Gergöv-Gergövden

  Çok geniş bir coğrafyada uygulanan bu geleneğin Pomaklar'da da gözlenen Hıdrellez geleneğinin zaman içinde uğradığı bu dönüşümler; geçmişe dair ipuçlarına ulaşmak açısından önemlidir. Günümüz Bulgaristanın'da bulunan Pirin Pomaklarının bu geleneği 'Gergöv' olarak adlandırdığını görebilliyoruz.

  Continue Reading...

 • Lozan Barış Antlaşması’nın “Siyasî Hükümler” adını taşıyan I. kısmının III. faslı, “Azınlıkların Korunması” adı altında Türkiye’deki Müslüman olmayan azınlıkların statüsünü belirleyen birtakım hükümler getirmektedir. 37.-44. maddelerini oluşturan bu hükümlerden sonra […]

  Yunanistan’da Pomaklara Lozan Antlaşması’nın Getirdiği Statü

  Lozan Barış Antlaşması’nın “Siyasî Hükümler” adını taşıyan I. kısmının III. faslı, “Azınlıkların Korunması” adı altında Türkiye’deki Müslüman olmayan azınlıkların statüsünü belirleyen birtakım hükümler getirmektedir. 37.-44. maddelerini oluşturan bu hükümlerden sonra […]

  Continue Reading...

 •   Sadece daha geçen gün “Demirtaş şöyle diyor: “Türkiye’de demokrasiye, özgürlüğe ihtiyacı olan sadece Kürtler değil. Dolayısı ile bizi ortak bir çatıda, potada buluşturan şey radikal demokrasidir. Güçlü bir demokrasidir. […]

  Tarihi perspektiften bakmak / Ya da: Niye benim Başkan adayım Demirtaş!

    Sadece daha geçen gün “Demirtaş şöyle diyor: “Türkiye’de demokrasiye, özgürlüğe ihtiyacı olan sadece Kürtler değil. Dolayısı ile bizi ortak bir çatıda, potada buluşturan şey radikal demokrasidir. Güçlü bir demokrasidir. […]

  Continue Reading...

 • Pomaklar her ne kadar anadillerini yazılı ve eğitimsel anlamda kullanma fırsatına kavuşamamış olsalarda , dil, gelenek ve kültür anaların ninnileriyle,pesna kültürü vasıtasıyla nesilden nesile ulaşmıştır. Bu analarımızın bize sunduğu, aktardığı […]

  Kimliğimiz , anadilimizdir !

  Pomaklar her ne kadar anadillerini yazılı ve eğitimsel anlamda kullanma fırsatına kavuşamamış olsalarda , dil, gelenek ve kültür anaların ninnileriyle,pesna kültürü vasıtasıyla nesilden nesile ulaşmıştır. Bu analarımızın bize sunduğu, aktardığı […]

  Continue Reading...

 • Asimilasyonun Sınırları,Tarzları -2- Benzetme olgusu, benzeme-asimilasyon bağımlısı bir özne ile tanımlanmaya başlıyorsa, sürecin adını benzeşme olarak değiştirmek olanaklıdır. Bu sürecin başlıca dinamiğini “resmi’ retoriklerin diğerine devredilmesi” oluşturur. Kısa süreli bu […]

  Asimilasyonun Sınırları,Tarzları -2-

  Asimilasyonun Sınırları,Tarzları -2- Benzetme olgusu, benzeme-asimilasyon bağımlısı bir özne ile tanımlanmaya başlıyorsa, sürecin adını benzeşme olarak değiştirmek olanaklıdır. Bu sürecin başlıca dinamiğini “resmi’ retoriklerin diğerine devredilmesi” oluşturur. Kısa süreli bu […]

  Continue Reading...

 • Asimilasyonun Sınırları,Tarzları -1- Birçok olgu süreç içinde niteliksel değişikliklere uğrar ve hiç kuşku yok ki bu türden değişimler onların “eskimiş” tanımlarını yetersizleştirir ve bu yetersiz olma durumu onların ideolojik bir […]

  Asimilasyonun Sınırları,Tarzları -1-

  Asimilasyonun Sınırları,Tarzları -1- Birçok olgu süreç içinde niteliksel değişikliklere uğrar ve hiç kuşku yok ki bu türden değişimler onların “eskimiş” tanımlarını yetersizleştirir ve bu yetersiz olma durumu onların ideolojik bir […]

  Continue Reading...

 • TC Mehmet Bayhan Doğan Kuban’ın yazısını okuyunca, Kürtlerin “dil” ısrarında haklı oldukları söylenebilir. Ancak önemli bir nokta bilerek atlanıyor; Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşadıkları ve resmi dilin (yaygın ve tek ortak anlaşma […]

  Çoklukültürün anahtarı: Dil!

  TC Mehmet Bayhan Doğan Kuban’ın yazısını okuyunca, Kürtlerin “dil” ısrarında haklı oldukları söylenebilir. Ancak önemli bir nokta bilerek atlanıyor; Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşadıkları ve resmi dilin (yaygın ve tek ortak anlaşma […]

  Continue Reading...

 • Türkiye’de ilk düzenli nüfus sayımı 1927’de, ikinci nüfus sayımı ise 1935’te yapılmıştır. Sizlere şimdi 1935 nüfus sayımının Pomaklarla ilgili olan ve 1935 sayının Trakya  bölümünden  Edirne ve Kırklareli  kısmını aktarmak istiyorum. […]

  1935 Sayımına göre Edirne ve Kırklareli’nde Pomakça konuşanların nüfusu.

  Türkiye’de ilk düzenli nüfus sayımı 1927’de, ikinci nüfus sayımı ise 1935’te yapılmıştır. Sizlere şimdi 1935 nüfus sayımının Pomaklarla ilgili olan ve 1935 sayının Trakya  bölümünden  Edirne ve Kırklareli  kısmını aktarmak istiyorum. […]

  Continue Reading...

 • Pomaklar en genel tanımıyla ‘Pomakça’ konuşan(slav dilinin bir dialekti), slav kökenli ve dilli, Balkanların altı ülkesine [Bulgaristan-Yunanistan-Türkiye-Makedonya-Arnavutluk ve Kosovo ] yayılmış çoğunluğu müslüman bir azınlıktır. Pomakların Balkanlara gelişi diğer slav kavimleriyle […]

  Pomaklar…

  Pomaklar en genel tanımıyla ‘Pomakça’ konuşan(slav dilinin bir dialekti), slav kökenli ve dilli, Balkanların altı ülkesine [Bulgaristan-Yunanistan-Türkiye-Makedonya-Arnavutluk ve Kosovo ] yayılmış çoğunluğu müslüman bir azınlıktır. Pomakların Balkanlara gelişi diğer slav kavimleriyle […]

  Continue Reading...

 • Bu yazı 2007 yılında Yunanistanda, ilk Pomak derneklerinin kurulma süreçlerinde yaşanmış tartışmalar üzerine o dönemde kaleme alınmıştır.Yazıda işlenen konular belli noktalarda da güncellik taşığını düğündüğümüzden yayınlamayı uygun gördük. Bugün herşeyi […]

  Pomak Olmak / 1 Mayıs / 2007

  Bu yazı 2007 yılında Yunanistanda, ilk Pomak derneklerinin kurulma süreçlerinde yaşanmış tartışmalar üzerine o dönemde kaleme alınmıştır.Yazıda işlenen konular belli noktalarda da güncellik taşığını düğündüğümüzden yayınlamayı uygun gördük. Bugün herşeyi […]

  Continue Reading...