Čestit Nova Godina Vsički Pomaški i vsički Xora

Čestit Nova Godina Vsički Pomaški i vsički Xora
Eski yılın son saatlerinde Pomak Meclisi olarak Pomak Halkının ve tüm insanlıgın yeni yılını kutlar yaşadıgımız bu topraklarda Meclislerle Demokrasiye ulaşma mücadelesinde başarılar dileriz.
Türkiye topraklarında varolan biz Pomaklar sistemin 140 yıldır 40 ceşit asimilasyonuyla baş etmeye calışırken, tekci zihniyetin hayatın her alanına nufus etmeye calışmasının sıkıntısını yaşıyoruz.
Demokratik kurum ve kuruluşlar Osmanlıya eşyanın tabiatı geregi yabancı iken yine varolmasının gerektigi kadar gereken yerde halklar üzerinden devşirmeciligini gercekleştirir geri kalan sürecte isse halkların dilene kültürüne dayanışma geleneklerine karışmazdı.
Osmanlının feodal yapısının icinde gelişen kapitalizme meyilli bir devletci zümrenin kapitalizmin emin ve sıg sularına demir atması zaman icinde dünya halklarınca takip edildi.
Tabiki beklenti kapitalizmin “Demokrasi” tarafının da gelişmesi,serpilmesi gerektigiydi. Aradan gecen 90 küsür yıla ragmen Demokrasimiz ‘gelişememiş bir demokratik gelişmişlige’ ulaşırken anti demokratik tekci zihniyetin kurumsallaşması- yasallaşması süreci neredeyse kezintisiz gelişti.
90 küsür yıllık “ulusal”kapitalizmimizde dogru düzgün gelişen,serpilen Tekelci sermaye ile bütünleşen tekci zihniyet Alman Faşizmine rahmet okutacak kadar kurumsallaşma-yasallaşma aşamasına ulaştı.
Faşizmin tüm kurum ve kuruluşlarıyla devletleşmesi asimilasyonda ‘Halklar mezarlıgına’payesine ulaşmış bu topraklarda Demokratik hakların kırıntısına dahi tahammül edilemez hale geldi ve yerleşti kaldı.
Bu topraklarda asimilasyona maruz kalan diger halklarla birlikte Pomak Halkınında ortaklaşabilecegimiz mücadele tarzı olan demokrasinin gelişmesidir.

Sas Parlementi Do Demokracija- Meclislerle Demokrasiye

Demokrasinin pratik olarak gelişmesinin yollarından biride hayatın her alanında oluşacak olan yerel Meclislerdir.
Meclisler hayatın problemli alanlarında tüm bireylerin söylenecek sözününün, yapacak işinin, eyleyecek eyleminin oldugu mücadele alanlardan biridir. Tekci antidemokratik ceberrut merkezin anti tezi Yerel, yöresel,alanlar meclisleridir.

Sas Demokratiçna Repuplika Do Svabnost-Demokratik Cumhuriyetle Özgürlüge

Yerel Meclislerin hayatın her alanında müdahil oldukca meclislerin Kongre formunda bütünleşmesi icerigi silinmiş ici boşaltılmış Cumhuriyetin niteliginin Demokratik Cumhuriyete dönüşmesini izleyecektir.
İşte o zaman Halkların Demokratik mücadelede äsli paylaşımı başlıyacak tüm demokratik kurumlarda onurlu yerini alarak tekci asimilasyonu diger anti demokratik kurum yasalarla beraber tarihteki cöplüge iteleyecektir.

DPH / Pomak Meclisi

2+