BatıTrakyadaki Türk kuruluşları Dolandırıcılık Batağında

BatıTrakyadaki Türk kuruluşları Dolandırıcılık Batağında

Batı Trakya’da düzenlenen kermeslerde toplanan paraların çok açık ve şeffaf bir şekilde tam miktarı ve nereye kullanıldığının belirtilmesi gerekirken toplanan paraların akibeti hakkında hiçbir resmî açıklama yapılmıyor.

Özellikle Türk  azınlığın resmî kuruluşlarının bünyesi altında gerçekleştirilen kermeslerle ilgili olarak kermes öncesi basın açıklamaları yapılırken kermeslerin ardından toplanan para miktarının açıklanmaması ve nereye kullanıldığının belirtilmemesi ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkıyor.

50bin küsur Euro’nun akibeti ne oldu?

Hatırlanacağı üzere  Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği’nin (BTAYTD), 10-11 Ekim tarihlerinde, Rodop – Evros Genişletilmiş İller Valiliği, Rodop Valiliği, Gümülcine Belediyesi ve Türkiye Cumhuriyeti Gümülcine Başkonsolosluğu işbirliğiyle Gümülcine şehir parkında düzenlediği kermeste toplanan 50 bin Euro’nun üzerindeki meblağın da akibeti aradan 6 ay geçmesine rağmen hâlâ açıklanmış değil. Bahse konu kermes dahil  bu tür yardım kampanyalarında işbirliğine giden azınlık ve devlet resmî kuruluşlarının toplanan yardımların nihayetinde nerede kullanıldığı veya kullanılmadığı (!) ile ilgili hiçbir açıklama yapmamaları yardımda bulunanlara karşı olması gereken saygı ve şeffaflıktan maalesef çok uzak…

Neden şeffaf olunmuyor?

Düzenlenen kermeslerin hangi amaçla organize edildiği, kermeslerde toplanan para miktarları ve akıbetleri hakkında (yardımda bulunulan şahıs veya kurumun hesabına yatırıldığına dair banka makbuzu gibi) resmi olarak hiçbir açıklama yapılmaması şaibeleri de gündeme getiriyor. Özellikle geçmiş dönemlerde toplanan yardımlarla ilgili olarak iddia edilen yolsuzluklar göz önüne alındığında, azınlık resmi kurumları adına veya devletlerin resmî makamlarının işbirliği ile düzenlenen kermeslerde toplanan yardımların bahsekonu kermesin hemen ardından çok açık ve şeffaf bir şekilde toplam miktarı ve nereye kullanıldığının yine resmî olarak belirtilmesi ve kayıtlara girmesi gerekiyor.

Kaynak: Azınlıkça

0