Osmanlı arşivlerine göre makedonyada (Drama-Voden-Üsküp) müslümanlaşma.

Tablolarda yer alan bazı kısaltmalar ve kelimelerin anlamları :

C : Hristiyan   M : Müslüman I : Müslüman olmuş hristiyan

Village : Köy
Urban : Kentsel
Total muslim home : Toplam müslüman hane
Converts : Din değiştirenler
Totals : Toplam

Kaynaklar
** Reka vilayeti – Osmanlı Tapu tahrir defteri sayfa 508 – 1467 yılı
** Manastır (vitola) vilayeti Osmanlı Tapu tahrir defteri sayfalar 993 ve 988 – 1468 yılı
** Kalkandelen (tetovski) vilayeti Osmanlı Tapu tahrir defteri sayfa 12 1452/53 yılları
** 190 sayılı 1568/69 yılı üsküp – sancağı Osmanlı Tapu tahrir defteri …

http://www.pomak.eu/board/index.php/topic,2800.0.html

Aktaran :  Тоска

——————————————————

Makedonya bölgesinde islamlaşma yaşanan yerler / islami etki alanları:

Aktaran :  Тоска

0