Pomakça alfabe kitabı yayımlandı.

Pomak Enstitüsü Pomakçanın yazı dili haline getirilmesine katkıda bulunmak amacıyla ilk Pomakça alfabe kitabını yayımladı.

Pomak Enstitüsü Başkanı İbrahim Kenar, Balkanların altı ülkesinde; Bulgaristan, Yunanistan, Türkiye, Makedonya, Arnavutluk ve Kosova’da yaşayan Pomak halkının kendi alfabesi olmadığı için yaşadıkları ülkelerin alfabelerini kullanmalarından ötürü değişik ülkelerde yaşayan Pomakların birbirlerini anlamalarının zorlaştığını söyledi.  Pomakçanın yazı dili olmasını ve gelişmesini sağlamak için 2011 yılında kurdukları Pomak Enstitüsü’nün önüne ilk görev olarak bir Pomak alfabesi hazırlama görevini koyduğunu ifade etti.

LATİN HARFLERİ TEMEL ALINARAK HAZIRLANDI

Pomak dil bilimcisi olmadığını için Pomakçayı en iyi ana dili olarak konuşan kişilerle ilişki kurduklarını ve yıllar süren çalışma ve tartışmaların sonucu olarak Pomashku Alfabe adını verdikleri kitabı hazırladıklarını söyledi. Alfabe Latin harfleri temel alınarak hazırlanmış ve 29 harften oluşmakta. Tek harfte bir takım Pomakça seslerin ifade edilememesinden kaynaklı ‘’ts=İnceltilmiş Ç sesini çıkartır’’ ‘’tz = Türkçedeki c harfini ifade ediyor’’ gibi kendine özgü ifadeler alfabeye girmiştir.

EN BÜYÜK POMAK NÜFUSU TÜRKİYE’DE

Alfabenin esas olarak Türkiye’de yaşayan Pomaklara yönelik olduğunu belirten Kenar en büyük Pomak nüfusunun Türkiye’de yaşamasına rağmen Pomakçanın en fazla yok olmak üzere olduğu ülkenin de Türkiye olduğunu söyledi. Türkiye’de kendini Pomak olarak tanımlayan 2 milyonu aşkın insan olmasına rağmen bunların büyük çoğunluğunun Pomak kimliğinin kimlik olarak ayırdına varamamış olmalarına dikkat çekti.

Pomakların etnik olarak Slav ulusu içerisinde yer alan bir halk gurubu olduğunu vurgulayan Kenar Pomakçanın Bulgarca, Makadoca ve Sırpçaya benzemesine rağmen farklı bir dil olduğunu belirtti. Pomakların tarih boyunca asimilasyona karşı çıktıklarını, 10. Yüzyılda kendilerini Bulgarlaştırmaya çalışanlara karşı direnerek Slavik özlerini koruduklarını, Hıristiyanlık içerisinde bir kol sayılan ve Manizm’in Balkan uyarlaması olduğu söylenen Bogomilizm inancıyla isyan edip halklaşma sürecini başlattıklarını dile getirdi.

Kenar, günümüzde Türkiye’de Pomakçanın unutulma ve yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu hatırlatıyor ve bu nedenle de hazırladıkları alfabenin Pomak dili ve edebiyatının gelişmesine katkıda bulunacağını ifade ediyor.

Not: Enstitü, kitabın dağıtımını organize ettikten sonra gerekli hesap numaralarını ve kitabın temin edileceği irtibat noktalarını açıklayacaktır.

0