Ephraim Mollov: Sen de Demokratik Eşit Bulgaristan uğruna ellerini kaldırabilir, sallayabilirsin

Ephraim Mollov: Sen de Demokratik Eşit Bulgaristan uğruna ellerini kaldırabilir, sallayabilirsin

YAZAN: Martin Dantes

Bulgaristanın Pomak nüfusunun yaşadığı Gotse Delçev kasabasında Avrupa Enstütüsü “Pomak” bir konferans düzenledi. Enstütü başkanı Ephraim Mollov – Konferanstaki sunumunda Bulgaristan Demokratizminde Pomakların durumu anlatarak Şut Ulanova raporu üzerine acıklamalarını sürdürdü.

Pomak Etnisitesinin Bulgaristan Demokratizminde tanınması ile ilgili uluslararası destek isteyen ve ilk adımı Smolyan Avrupa Enstitüsü olarak “Pomak” adıyla kayıtlı olmak istiyorum kampanyası ile başlatıldığı açıklandı.. Hazırlanan Rapor, ABD ve AB için Avrupa Konseyi elçiliklerine (PACE) Wojciech Savitski kurumuna ve Parlamenterler Meclisi, Avrupa Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso ile Genel Sekreterine gönderildi.

Pomak enstütüsünün Raporunda Bulgar Anayasasında “çok ırklı Bulgar ulusunun” tanımı yapılmasını ve 1912 yılında zorla din değiştirildiğinin kabulü ve “Müslümanlara ekonomik zorbalığın yanısıra soykırım ve zülüm uygulandığının kabul edilmesi .” başlıkları bulunmaktadır.

Bulgaristanın Avrupa çapında bir devlet olabilmesi için Pomak Tamraş Cumhuriyetinin tarihsel öneminin kabulü, Bulgaristanda yaşayan tüm etnik gurupların ve azınlıkların haklarının verildiği eşit ve özgür bir Bulgaristan hükümetlerine ve devletine ulaşmasıyla mümkün olablecegini belirten Mollov, Birinci dünya savaşında acımasızca tahrip edilen ve sonralarında acımasızca miliyetci ve şövenst politikalar ve akımlarca sürdürülen Pomak dili ve kültürüne yönelik saldırıları bu gün konuşmamız gerektiğini belirtti. Bu günlerde dillendireceğimiz anılarımızın, yaşadığımız trajedilerin, beynimizde sakladığımız notların Pomaklara uygulanan zulümlerin artık yüksek sesle ifade edilmesi gerektiğini bu haklı ve yerinde ifadelerin ise Güclü ve kararlı pomak örgütlülüğüyle sürdülebilecegini belirtti.

Strasbourgta 21-25,01 nolu Avrupa Konseyi nin (PACE) Parlamenterler Meclisi olağan oturumu sırasında bu kaygılarımızı ifade ederek, Pomak ve Makedon azınlıgı yok sayan ve bunun için için caba gösteren Bulgaristan raporunu deşifre etmeye çalışdıgını ve akabinde Bulgaristan da “Pomak ve Makedon azınlığı tanımasını” olarak adlandırılan bir öneri sunulmasına ön ayak olundugunu, ama ne yazık ki Mavi Koalisyon da bulunan Luchezar Toshev ile Bulgar heyeti, bunu Bulgaristana ve Avrupa bütünlüğüne yönelik bir hakaret olarak lanse edildiğini belirten Efraim Mollov;

Katılımcı ve delegeler tarafından dile getirilen “Karadzha Paşa Camii” onarılmasının için bir girişim başlattı. Enstitü Başkanı, Mollov Karadzha Paşa Camiinin Pomak kültüründe önemli bir yeri olduğunu bunun muhafaza edilmesi gerektiğini belirtti. Pomak Kültüründe Pomaklar için önemli kültürel eserler olduğunu belirterek Bulgaristan’ın en eski cami ve türbeleri kültürümüze ait olduğunu Enstitü olarak bu anıtların restorasyonu için de devleti zorlıyacaklarını özelde ise Karadzha Paşa Camii yeniden inşası için gerekli fonun oluşması için kamu bağış kampanyası başlattığını söyledi.


Orijinal haber ve Konferansın Pomakca ses kaydı için Link:
http://bg-news.net/index.php?option=com_content&task=view&id=152&Itemid=39

0