İsveç’teTaksimle dayanışma gösterileri

Taksim’de gezi parkının yıkılıp yerine Topçu Kışlası yapılmasına karşı Taksim’de başlayan veAKP İktidarına karşı özgürlük ve demokrasi mücadelesine dönüşerek Türkiye’nin bir çok yerleşim birimlerine yayılan direnişleri desteklemek amacıyla Stockholm, Göteborg, Uppsala ve Jönköping illerinde dayanışma eylemleri yapıldı.

Meydanlara  çıkan Türkiyeliler AKP İktidarının baskıcı ve totaliter tutumunu, polisin halka karşı uyguladığı şiddeti protesto etti ve direnenlerin yanında olduğunu haykırdı.

Stockholm’deki eylem Türkiyeli gençler tarafından sosyal medya aracılığıyla örgütlendi. Sergel Meydanı’nda yapılan ve 200 kişinin katıldığı gösteride konuşma yapan İsveç Sol Parti Milletvekili Amineh Kakabaveh, Türkiye’de Taksim’den başlayıp dalga dalga Türkiye’nin dört bir tarafına yayılan eylemlerin özgürlüklerin kısıtlanmasına, insan haklarının ihlale edilmesine karşı verilen demokratik ve özgürlük mücadelesi olarak gördüklerini ve Sol Parti olarak eylemcilerin yanında olduklarını söyledi.

“Her yer Taksim, her yer direniş”, “Faşizme karşı omuz omuza”, “Stockholm yanınızda” ve “Tayyip istifa” gibi döviz ve pankratların taşındığı ve aynı içerikteki sloganların atıldığı gösteride sanatçılar Burcu ve Kudret Ada çiftiyle, Hakan Vreskala barış, mücadele ve kardeşlik şarkıları okuyarak direnişe destek verdiler.

Göteborg ilinde de Alevi Kültür Merkezi tarafından Gustav Adolf Meydanı’nda yapılan  gösteriye Adalet Partisi Sosyalistler, Komünist Parti (KPML), İran Komünist Partisi, İran İşçi Komünist Partisi, Entegrasyon için Kürt Kadın Derneği ile Asuri-Süryaniler destek verdi.

Adalet Partisi Sosyalistler adına bir konuşma yapan Stefan Berg Türkiye’de ortaya çıkan eylemlerin Türk Hükümetinin yıllardır süren baskı ve saldırılarına yönelik bir tepki olduğunu, alanlara çıkan yüzbinlerin demokrasi ve özgürlük istediğini belirterek, parti olarak direnenlerin yanında olduklarını vurguladı. Kesk ve Disk’in yaptığı grevlerin tüm emekçiler tarafından desteklenmesinin önemine değinen Berg Taksim’de başlayan ve Türkiye’ye yayılan eylemlerin tüm Dünyada yeni bir devrimci rüzgar estirmesini umut ettiklerini ifade ettikten sonra “Arap ülkelerinde başlayan baharın Türkiye’de yaza dönüşeceğine inanıyoruz” şeklinde konuştu.

Berg Polisin göstericilere saldırısını protesto ettiklerini ve olaylara yol açan ve polise saldırı emrini veren sorumluların istifa etmelerini talep etti.

Göteborg Alevi Kültür Derneği adına konuşma yapan Melek Sakar Türkiye’de yaşayan değişik milliyet ve inançlardan halkların baskı ve tahakküme karşı hep birlikte direnişe geçtiklerini hatırlattıktan sonra olanların “Türkiye’nin eşit yurttaşlık hakkı, demokrasi, layiklik, sosyal ve demokratik haklar, ve insan haklarını temel alan bir anayasaya ihtiyacı olduğunu” gösterdiğini söyledi. Göstericilerin temel taleplerini; olayların çıkmasında sorumluluğu olanların istifası, Gezi Park’nın yıkılmaması ve gözaltına alınanların serbest bırakılmasını desteklediklerini ifade etti.

İranlı örgütler adına yapılan konuşmalarda da İranlı ilerici ve yurtseverlerin direnen Türkiye halklarının yanında olduğu vurgulandı.

Uppsala ve Jönköping illerinde yapılan gösterilerde de AKP Hükümetini protesto eden ve polis şiddetinin son bulmasını talep eden konuşmalar yapıldı.

 

0