DİMAR Partisi Batı Trakya’da ”Pomak” azınlığının varlığını kabul etti.

DİMAR Partisi Batı Trakya’daki azınlığın “Üç gruptan, Türk kökenliler, Pomaklar ve Romanlardan oluştuğunu” belirtti. 

Yunanistanda yayın yapan ”Azınlıkça” dergisinin haberinde DİMAR Partisi’nin internet sitesinde bulunan ve “Öneriler Taslağı” adlı çalışmasının “4.2.11 Trakya’daki azınlık” bölümünde şöyle denildiği belirtildi:

“DİMAR Partisi, Yunan devleti tarafından anayasa ve uluslararası antlaşmalara göre (Batı) Trakya’da ikamet eden Yunanlı Müslümanlara (üç milli grup: yüzde 50 Türk kökenli, yüzde 35 Pomak ve yüzde 15 Roman) her Yunan vatandaşı için geçerli olan yasalar önünde eşitlik hakkının sağlanması için her hakkın verilmesi için mücadele etmektedir.

Onlara, aralarında AGİT ilkelerine göre kendi etnik kimliklerini tanımlama hakkının da yer aldığı ve çağdaş uluslararası sözleşmelerden doğan haklarından faydalanma imkânı sunulmalıdır.”

[superbutton link=”http://www.azinlikca.net/bati-trakya-haber/dimar-bati-trakya-azinligini-uce-boldu-7112013.html” title=”” image=”” target=”_blank” rel=””]Kaynak[/superbutton]

0