Bulgaristan dönüşüyor ama Pomaklar ve diğer tüm ötekiler olmadan bu değişim manalı olmayacak.

Bulgaristan dönüşüyor ama Pomaklar ve diğer tüm ötekiler olmadan bu değişim manalı olmayacak. Bulgarlar ötekilerin özgürlüğünü savunmadıkça kendi özgürlüklerine hiç bir garanti bulamıyor,bulamıyacak…

46477Bu yıl Bulgaristan da yaklaşık iki ay kadar kaldım..

Protestoların başlangıç sürecini de bizzat takip etme şansım oldu. Tabiri caizse oradaydım. Sadece basın değil sokaklarıda takip edebildim.

Kafadan çıkaramadığım sorum, Bulgarista`nın kadim halklarından olan Pomak soydaşlarımın özgürlüklerinin ve kimliklerinin bu sürecin sonucunda nasıl etkileneceği.

Bütün bu sürecin içinde iken benim aklıma takılan bir adet soru vardı. Bulgar dostlarımın sorularının içeriğinde yer almayan bir büyük soru. Kafadan çıkaramadığım sorum, Bulgarista`nın kadim halklarından olan Pomak soydaşlarımın özgürlüklerinin ve kimliklerinin bu sürecin sonucunda nasıl etkileneceği. Ya da olumlu yönde etkilenip etkilenmeyeceği. Ya da Pomaklar üzerinde ki asimilatif politikaların özgürlükçü bir sürecin içeriğinde yer alıp almayacağı. Bu sorumun cevabına umut olucak herhangi bir slogan ya da fikir kırıntısına rastlamadım.

Sadece Pomaklar için değil elbette diğer ezilen tüm insanlar için bu protestolarda böylesi bir hava göremedim. Örneğin gay dostlarımız sürecin içinde yer almanın heyecanı ile protestolara katıldıklarında darp edildiler.Kovuldular ve hiç kimse bu duruma dur demedi. Bu nedenle de geleneksel “Gay Pride” yürüyüşü iptal edildi.

Elbette Bulgaristan parlamentosunu ve onun yürüttüğü karanlık sistemin protesto edilmesini küçümsemiyorum..

Önemsizleştirmiyorum.

Fakat engel zihinlerde…!!!

Çok ama çok önemli bir süreci yaşıyor Bulgaristan. Fakat bir Pomak ve elbette diğer yok sayılanların da dostu, destekçisi olarak özgürlüklerin alanının genişlemesinin ya da taleplerin dillendirilmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yeni Bulgaristan, homofobiklerin ya da Pomakları Bulgar müslüman olarak tarifleyenlerin ya da Türklerin ve Pomakların 1989 da uğradığı kahredici muameleyi yokmuş gibi farz edenlerin zihinlerinde ve varlığında inşa etmenin dönüştürücü olmayacağını düşünüyorum.

Keza Bulgaristan AB üyesi ve Anayasası oldukça ileri bir düzeyde. Seçim barajı çok düşük.Yeni bir siyasi hareket için hiç bir engel yok. Fakat engel zihinlerde. Taleplerin sadece ve sadece ekonomik olduğu ve yolsuzluğa odaklandığı bir durum gerçekçi bir alternatif çıkaramıyor. Bulgaristan da yeniden erken seçim olduğu taktirde yeniden aynı kişiler mecliste.

Burdan şu sonucu çıkarmak mümkün, ötekilerin özgürlüğünü savunmadıkça kendi özgürlüğümüzün hiç bir garantisi olamıyor. Elbette Bulgaristan`daki bu süreçte Pomaklara da önemli bir görev düşüyor. O da sessizliklerini bozup biz de varız ve söyleyeceklerimiz var demeliler. Özgürlükler maalesef verilmiyor.Ayrıca bu süreçten alternetif bir siyasetin çıkmasının da önünü açacak olanlar aslında ötekileştirilmiş olanlar ve yök sayılanlar. Özgürlükçü Bulgar hareketi ile Pomakların var olma isteği ve talebi bu süreçte yan yana olabilir. Ortak noktalar bulunup ilişkiler geliştirilebilir.

Pomaklar Bulgaristan da ki bu sürecin parçası olmalıdır.

Pomakların sesinin daha çok duyulması yepyeni bir siyasetin doğuşunun da önünü açacak bir enerjidir.Yeni Bulgaristan, Pomakların kimliklerinin ve kültürlerinin bilinmesi ve anlaşılması ile daha hızla kurulacaktır . Pomakların yüzlerce yıllık acılarının üstü örtülerek ve yok sayılarak yeni bir şey kurmak mümkün değil. Bakınız Türkiye. Yolsuzluğu meslek edinmiş politikacılardan kurtulmanın başka yolu yok. Çünkü onlarında zihinlerinde ne Pomaklar ne de diğer ötekileştirilmişler var. Onların zihinlerinde ve parti programlarında olmayanlar bu protestocularda da yoksa nasıl olucakta yeni bir siyaset kurulacak. Alternatif oluşacak. Sadece makyajı ve maskeyi değiştirmiş bir halde yeniden karşımıza mı çıkacaklar.

Bulgaristan dönüşüyor ama Pomaklar ve diğer tüm ötekiler olmadan bu değişim manalı olmayacak. Pomaklar artık suskunluklarını bozmalılar.

Yanlız değiller…


A.Murat Yılmam / Pomaknews Agency 

0