Osmanlı Sadrazamı Pomak ” İshak Paşa ”

İshak Paşa Camii - İnegöl - BURSAİshak Paşa (d.? – ö. 1497, Selanik) Fatih Sultan Mehmet saltanatında 1469-1472 yılları arasında ve II. Beyazıt saltanatında 1481-1482’de sadrazamlık yapmış Pomak  asıllı Osmanlı devlet adamıdır.

İshak Paşa’nın İstanbul’un fethi sırasında Anadolu Beylerbeyi olduğu bilinmektedir. Fatih döneminde Anadolu Beylerbeyi olan iki İshak Paşa bulunduğu bilindiği için sonradan sadrazam olan İshak Paşa’nın gerçek hüviyeti ve aslı hakkında, bu bir sorun ortaya çıkartmaktadır. Bunlardan birisi İshak Paşa bin İbrahim olarak bilinen, babasının adı İbrahim olan Türk asıllı bir paşadır. Diğeri ise İshak Paşa bin Abdullah olarak bilinen ve Pomak asıllı  olarak eğitilip yetiştirilen, II. Murat zamanında hazinedarlıktan vezirliğe yükselen bir paşadır.

Birinci Sadareti

Rum Mehmet Paşa’nın azledilmesinden sonra Vezir-i Âzamlığa getirildi. Fatih Sultan Mehmet’in kendisine verdiği ilk görev Karaman’a göndermek oldu. İshak Paşa Karaman’da çok fazla direnişle karşılaşmadı. 1470’de Karamanlıların bir bölümünü İstanbul’a getirdi. Bu gelenler Aksaray kasabasındandı ve İstanbul’da yerleştikleri semte kasabalarının adı verildi. 1472’de görevinden azledildi.

1481’de Fatih’in ölümünden sonra o sırada sadrazam Karamanlı Mehmet Paşa saltanat makamı için şehzade Cem’i desteklerken İshak Paşa Beyazıt’ı destekledi.

İkinci Sadareti

Beyazıt tahta geçince İshak Paşa’yı tekrardan sadrazam yaptı. Ancak padişah kısa süre sonra etrafında zararlı olduğunu düşündüğü kişileri tasfiye etme girişimine başladı ve 1482’de İshak Paşa da görevinden azledildi.

İshak Paşa son yıllarını Selanik’te geçirdi ve 1497’de orada vefat etti.

İstanbul’da Ahırkapı civarındaki mahalleye onun adı verilmiştir. Burada kendi adını taşıyan bir de cami bulunur. Ayrıca İnegöl’de de bir cami yaptırmıştır.

 

İshak Paşa
Osmanlı Sadrazamı
Görev süresi
1469–1472
Yerine geldiği Rum Mehmed Paşa
Yerine gelen Veli Mahmud Paşa
Görev süresi
1481–1482
Yerine geldiği Karamanlı Mehmed Paşa
Yerine gelen Koca Davut Paşa
Kişi bilgileri
Ölüm 1497
Selanik

Kaynakça

  • Stavrides, Théoharış 2001, The Sultan of vezirs: the life and times of the Ottoman Grand Vezir Mahmud pasha Angeloviç (1453-1474). ISBN 9004121064 2001 say.64-65.
  • Danişmend, İsmail Hâmi (1961), Osmanlı Devlet Erkânı, İstanbul:Türkiye Yayınevi.
  • Tektaş, Nazım (2002), Sadrazamlar-Osmanlı’da İkinci Adam Saltanatı, İstanbul:Çatı Kitapları.
  • Buz, Ayhan Buz (2009), Osmanlı Sadrazamları, İstanbul:Neden Kitap, ISBN978 875 254 278 5P.22

Pomaknews Agency