Pomak Türkleri Devam Filmi 2

photoPomak Türkleri konusunda yazdıklarım ile ilgili, ileri seviyede bilimsel eleştiriler yapılmış .

Bilimsel eleştirileri, dikkatimi yoğunlaştırarak okudum. Üzerine uzun uzun düşündüm. Hizmet ettiğim dış mihraklar ve gizli güçler ile uzun uzun istişare ettim.Hatta, uzayın derinliklerinden gelen dünya dışı yaratıklar ile aynı masaya oturup yazılan yorumları ve Pomak Türklerini inceledik. Bütün bu güçler bir araya geldik ama ortak bir cevap ortaya çıkaramadık. Onca farklı akla rağmen yazılan yorumlara mana veremedik. o yorumlarda, kafalarımızda oluşan sorulara cevap bulamadık. Hatta Türk arkadaşlarımla bile istişare yaptık. yapılan yorumlara onlar da anlam veremediler. Hatta Pomak Türklerini ilk defa duyduklarını söylediler. Sonra dediler ki, neden sadece Türküz demiyorlar da Pomak Türküyüz diyorlar,diye de çıkıştılar. Hatta Pomak Türkleri söylemini bölücü buldular. Türklerin arasına nifak tohumu ekmeye çalışmakla suçladılar. Pomak Türkü.Gürcü Türkü,Laz Türkü,Çerkez Türkü,Kürt Türkü gibi söylemlerin dış mihrakların oyunu olduğuna bile vurgu yaptılar. Türk Türktür dediler. Ben de katıldım onlara.Türk Türktür dedim.Pomakta Pomak dedim. Hiç kızmadılar. Hatta Pomaklar kardeşimizdir dediler. Pomakların da kültürlerini,dillerini yaşamaya ve varlıklarını sürdürmeye hakları vardır dediler. Hatta Türklerin, Pomakların bu haklı taleplerinin yanın da onlar ile birlikte mücadele etmeleri gerektiğini bile söylediler. Onlar da aynı soruyu sormaktan kendilerini alamadılar.

Evet en can alıcı soru geliyor yorumcu beyler.Yorumcular ve Pomak Türkleri erkeklerden oluştuğu için beyler dedim.Cinsiyetçi olduğum için değil. Konuyu dağıtmadan hemen sorumuzu soruyoruz

Pomaklar neredeyse 600 yıl boyunca Osmanlı idaresinde yaşadılar.Müslüman oldular.Neden Slav kökenli dillerini bırakıp, Osmanlı Türk’çesini benimsemediler?

Osmanlılar vesilesi ile Müslüman olmuşken, onların müslüman olmasına vesile olanların dillerini neden benimsemediler.Üstelik asıl kökleri Kuman Kıpçak Pomağı iken. Onları Osmanlı Türkçesine asimile olmaktan alıkoyan niyet ve direnç ne idi?

Mesela,Ortodoks olan Gagavuz Türklerini sözde Pomak Türkü yorumcular bilirler.Peki Gagavuzlar anadillerini Ortodoks Slav dünyasında nasıl koruyabildiler. Gagavuzlar dillerini koruyabilmişken, neden Pomak Kuman Kıpçak Türkleri bunu başaramadı.Korunaklı Rodop dağlarında iç içe yaşamadıkları Slavların dilini neden benimsediler.Gagavuzlar benimsememişken. Gagavuzlar ortodoks dindaş slavların diline karşı kendi dillerini koruyabilmişken neden neden Kuman Kıpçak Pomaklar bunu başaramadı? Evet can alıcı sorumuz bu.

O dandik tarihçilerin hükmü çoktan bitti bizler için

Bu soru çok önemli bir soru.Elbette cevabını, Pomakların Türk olduğunu iddia edenlerinden alamayacağımızı biliyoruz.. Sonuçta lan lundan öte bir kelime haznesi ve zekası olmayanların, bu soruya cevap verebileceklerini beklemek sapsallık olur. Ya da dış mihraklar dışında her hangi bir fikir üretemeyenler de cevap veremeyecek bu soruya. Ya da Anadolu da yaşayan her Halkı asimile etmeyi görev bilmiş Tarihçiler de açıklayamayacaklar Pomakların neden dillerini yitirmediklerini. Zaten verdikleri cevaplar bizleri hiç bir zaman da ilgilendirmeyecek.O dandik tarihçilerin hükmü çoktan bitti bizler için. Anca Pomak Türklerine anlatsınlar yalanlarını.

Pomaklar olarak ne olduğumuzu ve ne olmadığımızı artık biliyoruz. Bu sitede ve başka platformlarda defalarca yazdık ne olup olmadığımızı.Hala o yazılarımız ve akademik araştırmalarımız mevcut.Üşenmeyip bi zahmet okumalı.Okuma konusunda ki tembelliğimiz nedeni ile yorumcular artık bilimsel bir dayanağı olmadığı akademik çevrelerce kabul görmüş olan Kumak Kıpçak olma konusunu hala dillendirebiliyorlar.Pomaklar özbe öz Türktür deme cahilliğini gösterebiliyorlar.

Pomaklar sadece Pomaktır. Sadece Pomak olmak ve bunu istemek bölücülük değildir.

Buradan bir kez daha ilan ediyorum. Pomaklar her hangi bir Türk boyuna mensup bir Halk değildir. Bunun içindir ki dillerini asla unutmadılar ve unutulmasına da müsaade etmediler. Pomakça Slav dilleri içerisinde yer alan bir dildir.Kumanlıkla ve buna benzer farklı bir dil grubu ile uzaktan yakından alakası yoktur. Pomaklar sadece Pomaktır. Sadece Pomak olmak ve bunu istemek bölücülük değildir. Aksini inkar etmektir bölücülük. Bölünen ve paramparça olan devletler halkların haklarını verdiği için bölünmezler. Halkların dilini,dinini,kültürlerini inkar ettikleri için bölünürler. Yugoslavya bundan dolayı bölündü.Diğer halkların haklarını ve varlıklarını İnkar etmekten dolayı yok olup gitti. Bulgaristan son anda ciddi bir bölünme ve kaos riskini Türklerin kimliğini anayasal güvence altına alarak basından savdi. Gerçi hala Pomakların ve Çingenelerin varlığı inkar ediliyor ama en azından Türklerin varlığı inkar edilemiyor artık.Bu da gelecek için bir umut taşımamızı sağlıyor Bulgaristan için.

Hepimiz TC’nin eğitim sisteminin torna tezgahlarına bağlandık.


O tezgahlarda biçimlendirildik.Düşünmemeyi,sorgulamamayı sadece itaat etmeyi ve hazır olda büyüklerimizin dediklerini doğru bellemeyi öğrendik. Fakat biraz çaba gösterip düşünsek çok kolay buluruz cevapları. Okumadan da, Pomakların kim olduğunu öğrenebiliriz. Nasıl mı? Çok basitçe Ninelerimizin.dedelerimizin anılarına başvurarak. Tarihimize bakmaya çalışarak.Sorarak. Örneğin ben daha geçen yaz öğrenebildim, Ali dedemin anasının Türkiye’ye göç ettikten sonra Türkçe konuşmamaya direndiğini.Neden direndi? Neden Pomakçadan başka bir dil konuşmayı red etti? Bu ve benzeri soruları sizlerde sorun. Sorular ile bulacağız yitirdiğimizi sandığımızın kültürümüzü ve köklerimizi. Çok uzaklarda değiller. Ninlerimizin anılarında saklılar. O anılardan anlarız, neden dilimizin hala yaşadığını.Nasıl hala Pomak kalabildiğimizi, ninelerimizin ve dedelerimizin anılarından kavrarız..Sayısız kıyımI ve katliamı yaşamamıza rağmen, nasıl var olabildiğimizin cevabını, atalarımızın anılarını dinledikçe öğrenebiliriz. Aksi durumda ise, sahtekar tarihçilerin Kuman Kıpçak uydurmalarının peşine takılıp, Pomak Türkleri diye bir garipliğin içinde, köklerimizi ve tüm tarihimizi inkar ederiz. Kıyımlardan,katliamlardan çıkıp, bize Pomaklığımızı verebilmiş atalarımızı inkar etmenin utancının farkına varmadan silik ve sınık insanlar olarak yaşamaya devam ederiz. Papağan gibi, Pomaklar hakkında üretilmiş başkalarının yalanlarını bir kafesin içinde yaşayıp, gelene geçene tekrarlarız. Başkalarını kendimize güldürüp,atalarımızın kemiklerini sızlatırız. Acılar içinde geçen ömürlerine daha da derin acılar katarız.

Biz bu inkarcılığın ve utancın bir parçası olmayı red ediyoruz.

Pomaklar Özbe Öz Pomaktır. Başka da bir şey değildir. Başka birşey olmak isteyenleri yollarından geri çevirmeyiz. Ama yolumuzdan çekilmelerini de ısrarla isteriz.

Pomakların, inkarcıların aklına ve zikrine ihtiyacı yok.

A.Murat Yılmam / 2014-01-18

Pomaknews Agency Prag

3+