7 Nisan 1934:Cumhuriyet Gazetesi

02042011632-cropYunan-Bulgar hududunda kanlı bir hadise oldu

Bulgar ajansı bildiriyor:

Evvelki gece geç vakit Darıdere yakınında Bulgar-Yunan hududunu gizlice geçmek tesebbüşünde bulunan meçhul kimselerden mürekkep bir grup Bulgar hududu muhafızları tarafından görülmüş ve durmaları için yapılan ihtarlara ateşle cevap vermişlerdir.Bunun üzerine Bulgar muhafızları mukabele ederek kaçanlardan birkaçını öldürmüşlerdir.Yapılan tahkikat neticesinde bunların propaganda tesiriyle Bulgaristan’ı gizlice terketmek isteyen Pomaklar olduğu anlaşılmıştır.