Avrupa Enstitüsü [Pomak] ,PODEF’in istihbarat servisleriyle bir ilişkisi olmadığı belirtmesini istedi.

Avrupa Enstitüsü [Pomak] ,PODEF’in Türk ve Bulgar istihbarat servisiyle ilişkili olan Balgöç’le ve Türk ve Bulgar istihbaratıyla bir ilişkisi olmadığı belirtmesini  istedi.
Avrupa_Pomak_Enstitusu-nden_Bulgaristan ın Smolyan şehrinde kurulu bulunan Avrupa Enstitüsü(Pomak) Başkanı Efrem Mollov aracılığıyla , Pomak Dernekleri Federasyonu’na (PODEF), Hak ve Özgürlükler Hareketi’ne (HÖH) ve Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği’ne (Balgöç) hakkında çok ciddi açıklamalarda bulundu.
Avrupa (Pomak) Enstitüsü PODEF’in 20 Eylül 2014 tarihinde Bursa’da düzenlediği kongreyle ilgili çok ciddiye alınması gereken konularda bir değerlendirme açıklaması yayınladı.
Sözkonusu açıklamada özellikle dikkat çeken noktaları okuyucularımıza maddeler halinde aktarmak istiyoruz.
Enstitü yaptığı açıklamada ; PODEF’i HÖH’le görüşmeler yapmtığını ve HÖH’ü eski dönemin gizli servisi DS’nin kurduğunun altını çizdi.
Enstitü, PODEF’in HÖH’le görüşerek Bulgaristan’daki siyasȋ süreçlerle ilgili görüş belirtmeye hakkı olmadığını söyledi.
Enstitü, PODEF’in Türk ve Bulgar istihbarat servisiyle ilişkili olan Balgöç’le ve Türk ve Bulgar istihbaratıyla bir ilişkisi olmadığı belirtmesini ve eylemleriyle bunu kanıtlamasını istedi.
Enstitü, HÖH’ün Türk ve Bulgar istihbaratıyla çalıştığını ve bundan dolayı da Pomakların kimliğini korumasına engel olduğunu söyledi.
 Enstitü PODEF’i Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) aktif üyelerini yönetime aldığını belirterek, Pomak derneklerinin örgütsel ve ideolojik sorunları olduğunu söyledi.
PODEF’i Türkiye’nin asimilasyoncu sürecinin etkisi altında kaldığını söyleyen Avrupa  Enstitüsü(Pomak), PODEF’in “Pomak” tanımı yerine “Pomak Türkleri” tanımını kullandığını, Pomakların Avrupaȋ bir etnik grup olduğunu, PODEF’in görevinin de bunu ön plȃna çıkarmak olduğunu, ancak bu gidişle Pomakların, Pomak Türkleri olarak bir asyalı etnik grup haline geleceğini söyledi.
Pomak Enstitüsü, Bulgaristan’da “Bulgar Muhammedȋ” veya “Bulgar Müslüman” ifadesini kaldırttığını kaydetti.
[superbutton link=”http://pomaknews.com/wp-content/uploads/2014/10/Avrupa-Enstitusu-aciklamasi.pdf” title=”” image=”” class=”sprbtn_green” target=”_blank” rel=””]Açıklamanın tam metni[/superbutton]