Kuşcubaşı Eşref Efsanesinden Gerceğe Notlar ve Garbi Trakya Hükümeti Muvakkatesi

1510552_840044962692485_2827910590793170629_nÜltimatomu andıran, Süleyman Askeri Bey’in haşiyesinin de bulunduğu yazı şöyledir:

“… protestolara verilen cevap onlar gayrı mesul ve ordu ile alakası olmayan şahıslardır denmekle baştan savulmuş oluyorduk. Sabır ise bizde kalmadı. Onların çeteleri gayrı mesul iseler biz de gayrı mesul sıfatını alabiliriz denildi. … Maksatları, Pomak ları imha etmek siz evvelce Bulgar Hıristiyan idiniz, yine eski dininize dönmeniz gerek diye Müderris Mustafa Efendi ve emsal Pomaklardan birkaçını parçalayarak ve diğer halkı tehdit ederek mezalime devamı arzu etmekteler iken bu kerre hükümeti metbuamızdan aldığımız kati emirle avdetimiz talep olunmakta ise de elli bin masum nüfusu bıçakda kucakda bırakarak kan içinde yüzen bu bedbaht millete karşı kancıkçasına sırt çevirerek avdetim kabil olamayacağından rabıtai maneviyyemi arz ile beraber bugünden itibaren Garbi Trakya Hükümeti Muvakkatesi altındaki çalışmamızı hükümeti müstakileye tebdil ve ilan maalesef rabıtai maddiyemiz Hükümeti Osmaniyyemizden kesmiş olduğumuzu ilana mecbur oluyoruz. …

Bugünden itibaren bu hudutlarımızdan içeri ve dışarı pasaportsuz girenler ve çıkanlar mesuldürler. Merkezimiz Gümülcine şehridir.” …

Eşref, Hacı Sami ve Süleyman Askeri Bey imzalı bir bildiri de “Gümülcine Mazlum Ahalisine” başlığıyla yayınlanır.

Ana kaynak okumak icin : KuscubasiEsref

0