Keşan Archive

 • Pırnar, Edirne ilinin Keşan ilçesine bağlı bir Pomak  köyüdür. Köyün eski adı Varnitsa ’dır. Kurtuluş Savaşı sonrasında Yunanistan’la imzalanan karşılıklı mübadele anlaşmaları köyün kaderini değiştirir. Köyde yaşayan Yunanlılar, Yunanistan’la mübadele edilir. Yunanistan’ın Drama kasabasının iki ayrı köyü olan Babalçin( Bobolets, Bublich(Боболец, Бублич yeni...

  Pırnar Köyü / Keşan / Edirne

  Pırnar, Edirne ilinin Keşan ilçesine bağlı bir Pomak  köyüdür. Köyün eski adı Varnitsa ’dır. Kurtuluş Savaşı sonrasında Yunanistan’la imzalanan karşılıklı mübadele anlaşmaları köyün kaderini değiştirir. Köyde yaşayan Yunanlılar, Yunanistan’la mübadele edilir. Yunanistan’ın Drama kasabasının iki ayrı köyü olan Babalçin( Bobolets, Bublich(Боболец, Бублич yeni...

  Continue Reading...

 • Küçükdoğanca, Edirne ilinin Keşan ilçesine bağlı çoğunluğu Pomaklar dan oluşan bir köydür. Köy 1923 sonunda yerleşen 3 hane Arnavut göçmen ailesi ve 1924 yılında mübadele ile Yunanistan’ın Drama kasabasına bağlı Lakaytsa, Maluhaşta, Pilou köylerinden gelen...

  Küçükdoğanca Köyü / Keşan / Edirne

  Küçükdoğanca, Edirne ilinin Keşan ilçesine bağlı çoğunluğu Pomaklar dan oluşan bir köydür. Köy 1923 sonunda yerleşen 3 hane Arnavut göçmen ailesi ve 1924 yılında mübadele ile Yunanistan’ın Drama kasabasına bağlı Lakaytsa, Maluhaşta, Pilou köylerinden gelen...

  Continue Reading...

 • Karacaali, Edirne ilinin Keşan ilçesine bağlı Pomaklarında yaşadığı bir köydür. Karacaali köyü, Lozan Antlaşması’nın maddelerine göre, 130 hanelik kısmı, 24 Mart 1924 tarihinde Selanik ili, Drama ilçesi, Çora (Dzhura, Chora, Zhura (Џура, Чора, Жура-Prasinada-yeni ismi) köyünden gelenler ve 10 Ekim 1935 yılında, Bulgaristan, Şumlu ili, Eskicuma kazasının...

  Karacaali Köyü / Keşan / Edirne

  Karacaali, Edirne ilinin Keşan ilçesine bağlı Pomaklarında yaşadığı bir köydür. Karacaali köyü, Lozan Antlaşması’nın maddelerine göre, 130 hanelik kısmı, 24 Mart 1924 tarihinde Selanik ili, Drama ilçesi, Çora (Dzhura, Chora, Zhura (Џура, Чора, Жура-Prasinada-yeni ismi) köyünden gelenler ve 10 Ekim 1935 yılında, Bulgaristan, Şumlu ili, Eskicuma kazasının...

  Continue Reading...

 • Akhoca, Edirne ilinin Keşan ilçesine bağlı, Pomaklarında yaşadığı bir köydür. KÖY TARİHİ: Akhoca Köyü’nün Pomaklardan önceki asıl yerlilerinin Gacallar (Gacal Osman ve Gacal Mustafa) olduğu söylenmektedir. İlk yerleşim yerleri İsmağil Ağa’nın yeri denilen bugünkü...

  Akhoca Köyü / Keşan / Edirne

  Akhoca, Edirne ilinin Keşan ilçesine bağlı, Pomaklarında yaşadığı bir köydür. KÖY TARİHİ: Akhoca Köyü’nün Pomaklardan önceki asıl yerlilerinin Gacallar (Gacal Osman ve Gacal Mustafa) olduğu söylenmektedir. İlk yerleşim yerleri İsmağil Ağa’nın yeri denilen bugünkü...

  Continue Reading...

 • Altıntaş, Edirne ilinin Keşan ilçesine bağlı Pomakların da yaşadığı bir köydür. DRAMA dan KEŞAN’ a Pomaklar 1924 Mübadelesinde Drama’dan gelen göçmenler in büyük bir bölümü Pomak asıllıdır. Benim köyümdeki Pomaklar RADİBOŞTAN gelmişlerdir.Geldikleri köylere göre isimlendirilirler....

  Altıntaş Köyü / Keşan / Edirne

  Altıntaş, Edirne ilinin Keşan ilçesine bağlı Pomakların da yaşadığı bir köydür. DRAMA dan KEŞAN’ a Pomaklar 1924 Mübadelesinde Drama’dan gelen göçmenler in büyük bir bölümü Pomak asıllıdır. Benim köyümdeki Pomaklar RADİBOŞTAN gelmişlerdir.Geldikleri köylere göre isimlendirilirler....

  Continue Reading...