Hodul Köyü / Gönen / Balıkesir

Hodul, Balıkesir ilinin Gönen ilçesine bağlı bir Pomak köyüdür.

Doksan üç Harbi’nden sonra Filibe’nin Dren ve Lakaviche köyünden gelmişlerdir. Bulgaristan’dan göç ettikten sonra önce Hasanbey Köyü’ne yerleşmişler, daha sonra ise bu günkü köy hudutlarında bulunan Asmalı dere mevkiine yerleşmişlerdir.

En son olarak bu günkü Hödül Köyü’nü kurmuşlardır. 1898 yılında gelen köy 1901 yılında nüfusa kaydedilmiştir. Denizden yüksekliği 810 rakımdır.

Nüfus defteri incelendiğinde en eski doğum kaydının 1302 (1886) olması koyun kuruluşunun doksan üç harbinden yaklaşık on yıl sonra olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.

Hödül Köyü’ne ait elimizdeki en eski nüfus sayımı 1905 tarihine aittir.

1905 tarihinde 301 nüfusu mevcuttur. Bu durum göçler sebebiyle koyun nüfus kaybına uğradığını ortaya koymaktadır.

Köyün büyük kısmı İstanbul ve il içine Sarıköy , Gönen , Bandırma, Biga, İzmit vs. yerlere yerleşmiştir. İstanbul’da 900 yakın kişi yaşamaktadır.

Tüm yerleşim birimi baz alındığında 1450 kişiye dayandığı görülmektedir. Köyümüzün en büyük kazancı okuma oranının yüksek olmasıdır. Farklı yerleşim alanlarında öğretmen, imam, avukat, bankacı,mimar, mühendis, teknik elemanlarının çok olduğu ve lise, Yüksek okulda okumanın devam ettiği görülmüştür. Geleneksel olarak her yıl köyde hayır cemiyeti yapılmakta olup çok katılım sağlanmaktadır.

İstanbul Zeytinburnu İlçesinde Gönen İlçesi Hödül Köyü Yardımlaşma ve Kalkındırma Derneği kurulmuştur. Ayrıca FİLİBE’DEN GÜNÜMÜZE HÖDÜL KÖYÜ kitabı yazılmıştır.

Köy evleri genellikle yırtma tahtadan ve meşe ağacından yapılmıştır. Günümüzde ise yeni evlerin yapıldığını görmekteyiz. Kişi çok sert geçmektedir. Domuz, çakal, tilki, tavşan ve porsuk gibi av hayvanları bulunan ormanlarında kürt nesli azalmış, ayı ise uzun süredir görülmemiştir. Mahsullere zara vermesin diye kasım, aralık aylarında domuzlar için sürek avları yapılmaktadır.
Eskiden köyde fıçı yapımı (meşe ve ardıçtan) çok yaygınmış. 20 sene kadar önce bu iş terkedilmiş, bir kısım ustaları da Gönen’e gitmiştir. Sofra sınışı, şaban, boyunduruk, balta sapı v.s. yapımı büyük ölçüde terk edilmiştir. Köylüler mevsimlik olarak ormanın ödün ve kereste kesimi ile taşıma işlerinde çalışmaktadırlar. Bir kısmı ise hayvancılıkla uğraşmaktadır. Köyün tamamına yakını emeklidir.

Gönen’e 27 km. uzaklıkta bir dağ köyü olup 2000 Yılı nüfus sayımına göre nüfusu 281 kişidir. Köyün elektriği ve telefonu vardır. Yolu asfalttır.

Etrafı meşe ve kayın ormanlarıyla çevrili olan köy, çok yüksek bir sırt üzerinde kurulu olup, Biga hududuna oldukça yakındır.

Elbizlikli Rum ustalar tarafından 1914 yılında yapılan caminin ahşap bir minaresi, şadırvanı, imamevi ve tuvaleti vardır. 2001 yılında köye yeni cami yapılmıştır.

Gezek: Eskiden Gönen-Biga arasında gidip gelen çelepler buraya misafir olurmuş. Bunlar için veya diğer misafirler için sırayla her gün odaya yemek çıkarılırmış. Ulaşım araçları geliştiği için terkedilmiştir.

 

Filibe’den göç eden dedelerimizin Anadolu’ya yerleşmeleri, HODOL KÖYÜ’NÜ kurarak burayı iskana açmaları esnasında Türkiye Cumhuriyeti ilan edilip Soyadı kanunu çıkarılıncaya kadar bütün aileler lakaplara göre unvan alıp buna göre isimlendirdiler.

LAKABI SOYADI LAKABI SOYADI
Boşnaklar Kahramanlar Sarmiskine Şahin
Mecidvine Dal Hocuskine Elmas
Kalüskine Köse Hasanuskine Yıldırım
Kamburvine İlgün Kuçuşkine Kuru
İdrisvine İlgün Delemetüskine Turan
Apçivine İlgün Cüftiskine Kızılcık
Fehimvine Can Haluliskine Çınar
Vesaliskine Derin Narençskine Elçi
Korkutuskine Filiz Şabançuhine Şener
Mıhtiskine Kılıç Doduskine Akça
Minçuskine Kaya Dlaguskine Duman
Sanskiskine Girgin Kurkikine Öztürk
Gudalskine Koç İslamuskine Türkay
Kalfuskine Kutlu Macuriskine Dayı
Guralskine Acar Civanskine Temel
Gülünskine Gül Karabelüskine Sür
Duçvine Koç Meççüskine Varlık
Melezinskine Gülay Kadiruskine İlik
Ceferüskine Gülay Şeytanskine Gündoğan
Kuşuskine Karakaş

Kaynaklar:

1 ) Adem Turkay

2 ) [superbutton link=”http://www.hodulkoyu.com/index.htm” title=”” image=”” class=”sprbtn_yellow” target=”_blank” rel=””]Hodul Köyü Web adresi[/superbutton]

3 ) [superbutton link=”http://www.facebook.com/pages/Hodul-K%C3%96Y%C3%9Cg%C3%B6nenbal%C4%B1kesir/177541495599329″ title=”” image=”” class=”sprbtn_orange” target=”_blank” rel=””]Facebook sayfası[/superbutton]