SELANİK/DRAMA

Dramalılar
2011_Dimos_Dramas.svgSELANİK/DRAMA

Drama’dan gelen göçmenler Pomak asıllıdır. Geldikleri köylere göre isimlendirilirler. Şubilova, Tomal, Katrancı köyünden gelenler geldikleri yerlerde komşu köy olmalarından ve kız alıp verme yoluyla akrabalık ilişkileri olduklarından göç sırasında ve göçten sonra birlikte hareket etmişlerdir. Drajenler (Drajenitski) ise Drama’ya yakın olan biraz daha farklı bir bölgeden olduklarından önceye dayanan akrabalıkları yoktur.

ŞUBİLOVA

Aşağıya isimlerini yazdığımız kişi ve haneler bu köyden gelmedir. Geldikleri köyün ismi kendi adlandırmalarında Şubilova’ dır. Fakat Arif Doğruer’in dedesine ait Osmanlı nüfus belgesinden de görülebileceği gibi resmi kayıtlarda Selanik ilinin Drama ilçesinin Caç Nahiyesinin Ilıca karyesinin (köyünün) Yeşil mahallesi olarak geçmektedir. Ilıca köyü Vize ilçesinin Evrencik köyündeki pomakların geldikleri köydür. Şubilova köyü göç dolayısıyla boşaltıldıktan sonra yeniden yerleştirme yapılmadığından tamamen yok olmuştur. Komşu köyleri Ilıca (Evrencik), Leşten (Soğucak), Radiboş, Tomal, Kestencik, Banova, Trigrad gibi köylerdir.

Göç hazırlıkları bir ay sürmüş. At arabaları ile yanlarında getirecekleri eşyaları Drama’ya tren istasyonuna taşımışlar. Tren ile Edirne’ye oradan da Kırklareli’ye gelmişler. Grubun ileri gelenleri İskan görevlileri ile yerleşebilecekleri bir köy araştırmaya başlamışlar. Pınarhisar’ın Kaynarca, Vize’nin Evrencik gibi köyleri uygun bulmamışlar. O zamanlar Vize’ye bağlı olan Yenice köyünü geldikleri bölgeye benzer olduğu, ormanın çok olması, koyun-keçi gibi hayvanlarına bol miktarda otlak bulunması gibi sebeplerle çok hoşlarına gitmiş. Bu köye yerleşebilmek için iskan memurlarına rüşvet vererek buraya iskan edilmelerini sağlamışlar. Köyün Kuzey-Doğu bölgesinde Rumlardan kalan boş evlere yerleşmişler. Tekrar geri dönecekleri umudu olduğundan boş ev bulunmasına rağmen akrabalar kalabalık haneler şeklinde evlere yerleşmişler. Yenice’ye yerleşen diğer göçmenler gibi kişi başına 7 dönüm arazi verilmiş. Aşağıdaki Pomakça ezgi göçmenlerin ruh halini anlatan güzel bir örnektir.

Aşağıdaki aileler Şubilova’dan gelmiştir.

Önver, Bakar, Yurtsal, Arda, Akıncı, Yavrum, Dal, Uçak, Uğur, Güzelel, Ulunç, Uçucu, Toğaç, Altaş, Tuncay, Başkan, Uzan, Fidan, Kalkan, Soykan, Biricik, Kahya, Özsoy, Topaç, Sarı, Sülün, Şenkul, Turan, Yener, Selvi, Filiz, Tutuş, Türk, Kansu, Koşar, Uras, Yavaş, Kara, Aydemir, Çokal, Savur, Güneş, Doğruer, Durum, Ata, Aşut, Bulut, Ürküt, Kutluca, Kılıç, Gültekin, Kocatürk, Kartal, Deniz, Şenol, Köse, Şenoğul, Aksoy, Basut, Başkal, Güner, Konur

BANOVA

Drama’ya bağlı olan Banova (Bahanova) köyünden bir hane (Körpeler) mübadele sırasında Şakir Şentürk ile akrabalığı dolayısıyla ile Yenice’ye gelmişlerdir. Banova köyünden göç edenler Edirne’nin Uzunköprü ilçesinin Kadıgebren köyündedirler.

ARDENKA

Şubilova’nın komşu köyü olan bu köyden Şubilova köyüne Rıfat Fidan’ın babası Recep’in kardeşine evlenmiş olan Latif Demir’in annesi Fatma bu köydendir

KATRANCILAR ( KESTENCİK )

Bu köy Şubilova’nın komşu köyüdür. Bulgaristan sınırları içinde kalmasına rağmen aşağıda isimleri yazan aileler kaçak olarak Şubilova’ya gelmişler. Ve onlarla birlikte Yenice’ye gelmişler.

Türkmen, Kumru, Türker, Sayan, Gül aileleri katrancıdır.

TOMAL

Tomal (Toma) Şubilova’ya yakın çok küçük bir yerleşim yeri. Göç sırasında ve sonrasında Şubilova köylüleriyle birlikte hareket etmişler.

Şentürk, Ay, Doğludur, Tuncel, Çolak, Bertan aileleri bu köyden göç etmişlerdir.

DRAJENLER ( DRACHİSTA)

Drama’ya bağlı bir köy olan Drachista’dan (Melissokhorion) gelenler de pomak asıllıdır. Bu köy Drama merkeze yakındır. Konuşmalarında diğer pomaklardan farklı olarak daha çok türkçe kelime vardır. Çevresinde Karadere ve Raşova köyleri var. Büyük mübadele zamanında önce Edirne’ye gelmişler. Ortakçı köyünde bir yıl kaldıktan sonra Yenice ve Sergen beldesine yerleştirilmişler. Diğer pomaklar ile Yenice’ye gelmeden önce akrabalıkları yoktur. Genelde Yenice’nin Güneydoğusundaki bölgeye yerleştirilmişler.

Dilek, Ortaç, Yetişen, Duran, Doğan, Efe, Eren, Aytaş, Akdoğan, Başol, Ercan, Ünel, Ayan, Üngör, Oktay soyisimli aileler bu köylüdür.

 Alıntıdır.