Küplü Beldesi / Meriç / Edirne

1922 yılına kadar bir Rum köyü olan Küplü, Kurtuluş Savaşında sonra Rumların burayı terk edip Yunanistan’a gitmeleriyle boşalmıştır. 1924 mübadelesinden sonra Selanikten gelen Pomaklar Küplü’ye yerleştirilmişlerdir.Küplü’ye yerleştirilen Pomaklar, Karacaova’da yerleşik üç müslüman köy sakinlerinden oluşmaktadır. Bunlar, sırasıyla Çernişevo, Trestenik ve Gabrişta köyleridir.

Pomak oranı:%75 Pomak +%25 Gacal.

Pomakça konuşma oranı:%20 iyi derecede,%40 Orta derecede konuşmaktadır.

Şehirlere göç: 2000 in üzerinde Trakya şehirlerine göç yaşanmıştır.

Rumlarla birlikte oturmuş olanlara Gacal denmektedir. Gacallar Türkçe, Pomaklarda Pomakça  konuşmaktadır. Okuma yazma oranının artmasıyla Pomaklarda da Türkçe konuşulması artmıştır.

Küplü’nün son nüfus sayımına göre nüfus 3272’dir. 1970 nüfus sayımına göre 4390 olan nüfusun azlmasının nedeni şehre göç edenlerin artmasındandır. Hiç topraksız ve yeter miktarda toprağı olmayan ailelerin sayısı çoktur, bu da şehre göçü arttırmıştır.

Yıllara göre belde nüfus verileri
2007 3006
2000 3272
1990 3831
1970 4390

Küplü’nün hane sayısı 900 civarındadır.

Edirne ilinin Meriç ilçesine bağlı Küplü beldesinin batısını Meriç Nehri çevirir. Bu nehirle köy arasındaki uzaklık bir buçuk kilometredir. Bu kısım verimli bir ovadır. Şerit halinde güneye uzanır.Kasabanın doğusu sırtlarla çevrilidir. Deniz seviyesinden yüksekliği 125 metredir. Kuzeyinde 4 km uzaklıkta Subaşı Köyü, güneyinde 3 km uzaklıkta Adasarhanlı Köyü, kuzeydoğusunda 4 km uzaklıkta Büyükaltıağaç köyü vardır. Meriç ilçesi, Küplünün 11 km kuzeyinde kalmaktadır.

[superbutton link=”http://www.facebook.com/group.php?gid=7193357645#!/group.php?gid=7193357645″ title=”” image=”” class=”sprbtn_lightgray” target=”_blank” rel=””]Beldenin Facebook Adresi[/superbutton]