Resmi Dil ?

Bir kere her ülkede anayasa yoktur ve olmak zorunda değildir… İkincisi, her anayasada “Resmi dil” diye bir şey olmak zorunda değildir!

Nitekim dünyanın en modern, zengin ve teknik dili olan İngilizce ne İngiltere ne de ABD’de resmi dil değildir. Öte yandan İsrail’de aralarında İbranice, Arapça, Rusça, İngilizce de olmak üzere 7 resmi dil vardır! Üstelik te anayasası yok!

Resmi dil anlayışı bürokratik, devletçi, halkını sevmeyen, halkına emretmeyi seven vesayetçi rejimlerde anayasaya ya da yasalara yazılır.

Ayrıca bir devlette 3 ayrı resmi dil, 5 ayrı bayrak, 4 ayrı ulusal marş ve 1 de birleşik devlet marşının olduğu, hatta 110 resmi odilin olduğu [SSCB] devletler var.

Tek dil, tek devlet, tek bayrak, bürokratik devletin çaresiz milletlere kakaladığı masallardır. Ne dediğinizi bilmiyorsanız bari dinlemesini bilin!

Pomakların Müslüman olmadığını söyleyen mi var? Ama Gergyövden asırlardır kutlanan Hederlezin diğer adıdır ve zaten bütün dinlerde değişik isimlerle kutlanır (Easter, Newroz, Greygyovden, Hıdrellez gibi)

Laf aramızda büyük harfle yazmak internet kültüründe bağırmak anlamına gelir. Normal yazı ile yazsanıza…

Kimliğine sahip çıkmak ne zamandan beri kışkırtmak oluyor? Ha tabi tarihini bilmeyen, Tek partili rejim zamanında size dayak zoru ile ezberletilen şeyleri papağan gibi tekrarlıyorsanız, o zaman burada işiniz ne?

Burası, Pomakların kimliğine, tarihine, diline sahip çıkan bir yer! Türkçülük yapanlar için devletten emniyetten MHP ve CHP faşizmine kadar yer çok!

Sayın Utkualp, Pomakların Türk olduğu yalanı sadece 1920’lerde başlayan ve Türkiye’deki herkesi zorla Türkleştirmeye çalışan ideolojinin sonucu.

Bakın bu gün birbirine taban tabana zıt iki kiş ne diyor: “Pomaklar, Slav asıllı, Balkanlı Müslüman kardeşlerimizdir!” (R.T. Erdoğan)

“Kürtlerin de Pomakların da Alevilerin de Demokrasiye ihtiyacı vardır!” (S. Demirtaş)

Artık Tek parti CHP diktatörlüğünün Irkçı milliyetçilik tabusu yıkıldı… ama sizin oralara daha erişememiş galiba!

Gerçeği tarihler yazar, tarihçiler değil! bana çok komik geldi, nasıl yani kitap, eline kalemi alıyor ve kendi kendisini mi yazıyor?

Ama şu bir gerçek…. Tarih, kimin yazdığına yakından bağlıdır ve süreç içinde yeniden yazılır. Nitekim bakıyoruz 1920’lerde herkes Türk ve Sünni… Ama zamanla öyle olmadığı ortaya çıkıyor.

Ya da bir bakıyoruz… ortalık aniden Türklük destanları ve Orta Asya tevatürleri doluyor…. Aaa aradan 30-40 yıl geçiyor, meğer o destanlar İskandinavyadan, Süryanilerden, Hintlilerden araklanıp uyarlanmış!!!

Aşağıda not ettiğim sadece Türkçe ve internetten indirdiğim iki sayım. 72,5 millet sözü halk arasında kullanılan bir ifade olup Osmanlılar zamanındaki millet sayısını ifade ederdi. Tabii buçuk dedikleri de çingeneler idi. Osmanlı çok toprak kaybedince milletlerin sayısı azaldı ama kaybolmadı. Sadece halk ve demokrasi düşmanları, diktatörlük sapkınları da kendi milletleri dahil diğer bütün milletleri inkar yoluna gitti.

Sonuçta da bazı az eğitim görmüş ve sorgulamayı bilmeyen, önlerine konanı olduğu gibi alıp ezberleyen zavallılar kendilerine söylenen yalanları olduğu gibi yuttular!

Tabii herkes aydın, modern, cesur ve tarihine saygılı olacak diye bir kural yok! Resmi ideolojiden şüphelenmek kolay bir iş değil!

İşte bahxsettiğim iki ayrı liste..

Türkiye’de yaşayan etnik gruplar, temel grup ve alt gruplarıyla şu şekilde sınıflandırılabilir:
• Türk: Avşar, Yörük, Manav, Türkmen, Tahtacı, Kosovalı, Makedonyalı, Bulgaristanlı, Batı Trakyalı, Rodoslu, Oniki Adalı, Giritli, Dobrucalı, Adakaleli, Gacal, Muhacir, Çepni, Cerit,Ahıskalı, Büğdüz, Bayat, Yazır, Eymür, Karabölük, Alkaevli, İğdir, Yüreğir, Dodurga, Ulayundluğ, Döğer, Çavuldur, Beğdili, Abdal, Sıraç, Nalcı, Teber, Barak, Şamlı, Bayındır, Kınık,Ortakçı, Amuca, Bedrettinli, Karamanlı, Karakeçili, Sarıkeçili, Torlak, Kızılbaş, Peçenek, Çıtak, Kıbrıslı, Azeri, Kırım Tatarı, Kazan Tatarı, Karapapak, Kırımçak, Karaçay, Balkar,Özbek, Nogay, Kumuk, Uygur, Kırgız.
• Boşnak: Bosnalı, Sancaklı.
• Arnavut: Toska, Gega.
• Kürt: Kurmanc, Sorani, Gorani.
• Zaza: Zaza, Dimili.
• Gürcü: Acar, Kartveli, Kart, Melaşvili, Gurian, İngilo.
• Çerkes: Adıge (Kavimleri: K’emguy, Yegerukay, Abadzeh, Şapsığ, Hak’uç, Hatukay, Natuhay, Kabardey, Besleney, Mahoş, Mamhığ, Bjeduğ, Jane), Abaza (Kavimleri: Aşıwua, Aşkarıwua, Apsuwa), Çeçen, Dağıstanlı (Kavimleri Avar, Lezgi, Dargi, Lak), Ubıh, Oset.
• Pomak
• Çingene: Rom, Roman, Poşa, Dom.
• Arap
• Laz
• Süryani: Türoyo, Qıltu, Mlahsö.
• Hemşinli
• Ermeni
• Yahudi: Sefarad, Aşkenaz.
• Rum
• Nasturi
• Keldani
• Bahai
• Afrika kökenli Türkler
• Leh
• Malakan
• Dürzi
• Yezidi: Ezidi, İzdi, Azidi, İzid, Izdi, Darsın, Rasni

TÜRKİYE’NİN ETNİK NÜFUS DAĞILIMI
Son günlerde en fazla tartışılan konulardan biri olan Türkiye’deki etnik nüfus dağılımı hakkında sizler için bir araştırma yaptık. Veriler ilginç, kaynaklar daha ilginç. Gazetemizin Editörüne göre Kürt-Zaza nüfus en fazla 17.000.000; Birleşmiş Milletler verileri Editörümüzü doğrular nitelikte. İlk Listede yapılan renklendirmeler aynı zamanda siyasi davranışları da gösteriyor. Kürtler her yıl %2,5 artarken, Türkler ve diğer etnik yapıların doğum yüzdesi binde oranlarıyla karşımıza çıkıyor.

HALKLARIN NÜFUSLARI
1. Türk 52.120.000
2. Kürt-Kırmançi 8.046.000
3. Kürt-Türkçe Konuşan 5.823.000
4. Arap-Lübnanlı 1.310.000
5. Zaza-Dimli 1.143.000
6. Çerkes-Kabardey 1.051.000
7. Fars 611.000
8. Azeri 535.000
9. Arap-Iraklı 515.000
10. Balkan Gagavuz Türkü 414.000
11. Pomak 347.000
12. Çerkez 313.000
13. Zaza-Alevi 182.000
14. Gürcü 149.000
15. Laz-Megrel 149.000
16. Boşnak 100.000
17. Kırım Tatarı 99.000
18. Ermeni 75.000
19. Karakalpak 73.000
20. Arnavut-Tosk 66.000
21. Balkan Romanı 66.000
22. Abhaz 43.000
23. Herki 38.000
24. Han Çinli-Mandarin 37.000
25. Oset 36.000
26. İngiliz 34.000
27. Makedon 32.000
28. Yörük-Domari 31.000
29. Tatar 26.000
30. Shikaki 23.000
31. Suriye Aramisi-Turoyo 22.000
32. Urdu 22.000
33. Kaçallar(Gajal) 16.000
34. Jew-İspanyol 13.000
35. Abaza 12.000
36. Pontus Rum 11.000
37. Amerikan (ABD) 7.500
38. Kazak 7.500
39. Çeçen 7.300
40. Bulgar 6.900
41. Rus 6.700
42. Alman 6.000
43. Peştu 6.000
44. Asur 5.200
45. Sırp 4.500
46. Fransız 3.700
47. Özbek 3.700
48. Yunan 3.600
49. Romen 2.200
50. Kırgız 1.800
51. İtalyan 1.700
52. Hollandalı 1.500
53. Kumuk 1.500
54. Türkmen 1.400
55. Hertevin 1.100
56. Uygur 800
57. Macar 800
58. Keldani 300
59. Sağır –
60. Estonyalı –
61. Sınıflandırılmamış kişi sayısı 1.152.000

Hikmet Pala / Temmuz 23, 2014

 

About Post Author

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail