03104DF7-588F-4611-915C-8C5D04ECF4B5 [Rodop ve Pomak Meselesi (1934 tarihli yazı)]