Pomakların ateş dansı,Nestinarski

Rodoplara özgü Orfeus dininden izler taşıyan Ateş Dansı. Trigrad (Smolyan Devin arasında Yunanistan sınırına yakın) yöresinde festival kutlamaları halinde devam etmektedir.

Nestinarski dansı – ateş dansı –

Köz- korlarda  dans eden insanlara Nestinari denir.    Eski bir Trak geleneğidir.bu geleneği izleyen  Pomak kasabası Trigrad kaldı ve her yıl 3 Haziran’da  festivalleri aracılıgıyla Nestariler kutlamalarında bu ritüeli tekrar ediyorlar.

Gelenegin kökleri anahanlık (anaerkil) dönemlerine kadar uzanıyor. Kadının erkegini secip toplum yaşamına   kabul edilmesinin törenidir. Kadın icindeki bulundugu toplumun huzurunda közlerde-korlarda yürüyerek niyetinin cidiyetini ve kararlılıgını gösterip erkegini o topluma kabul ettirmiş oluyor. Günümüzde bu özelligi gözükmemekle birlikte 3 Haziranda tekrar eden geleneksel bir festival halindedir.

https://www.youtube.com/watch?v=vyRvEBkb6rw

Trigrad aynı zamanda Pomak Timraş Cumhuriyetine de başkentlik yapmış bir yerleşim alanıdır.

Ateş dansı (Nestinare) motiflerine Pomak kültürünün olabildiğince direnme- yaşama şansı bulabildiği Rodop, İstranca ve Kuzey Bulgaristanın dağlık yörelerinde ara ara rastlanıyor. Pomakların Bulgar oluşumuna direnerek ayrı bir kimliğe evrilmesinde bu kültürel ritüellerin  etkisi yadsınamaz. Hıdrellez (Gergöv-Gergövden) geleneklerindeki ateş üzerinden atlama figürleri bu kültlerle ilişkilendirilebilir kanımca. Kültürümüzde sentezlenmiş bu kodları okuyabilmek hayli ilginç.

 

http://pomakulturu.com/trigrad-pomaklarinin-ates-dansi.js/

About Post Author

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail