Anadilde eğitim ve Pomaklar

Anadilde eğitim, gerekli mi değil mi? Anadilde eğitim böler mi? Anadilde eğitim talebi ezen ulus milliyetçilerini çok mu üzer? Ezen ulus milliyetçiliğinin etnik azınlıklara “üvey anne dilinde” eğitim almayı dayatması çok mu kötü? Buna benzer daha farklı sorular sesli ya da sessiz soruldu ve cevaplar ise genellikle ezen ulus miliyetçilerince verildi. Cevaplar şiddet kullanılarak verildi. Kötü kaplı üvey annenin, üvey çocuklarına davrandığı gibi davrandı ezen ulus devleti. Fakat bu ve benzeri sorular ezilen halkların aklına girdi bir kez. Sorular ve talepler dillendirilmiş ve ses dalgaları olarak atmosfere yayılmış. Taa Spartaküsten bu yana atmosferde yolculuk yapıyorlar. Yağmur ve karlar ile birlikte ezilenlerin üzerine yağıyorlar. Yani yağmurlar ve karlar yağdığı sürece ezilenlerin ve yok farz edilenlerin mücadelesi devam edecek.
Türkiye de bu yağmurlardan ve karlardan nasbini alan bir ülke. Türkiye de anadilde eğitim hiç olmadığından daha fazla konuşuluyor ve yeni bir anayasa da bu hakkın yer alması gerektiği artık rahatça tartışılabiliyor. Anadilde eğitim hakkını isteyen faklı kardeş halklar da Kürtlerin haklı talepleri etrafında yoğunlaşıyorlar. Anayasal bir hak elde edebilmek için demokrasinin sınırlarını geliştirmeye çalışıyorlar.
Fakat değişmeyen bir şey var ki, o da ezen ulus milliyeciliği ile kafaları oldukça bunalmış olanlar. Onlara göre Türkiye de herkes eşit ve herkes ” Ne Mutlu Türküm” demekten göya çok mutlu. Herkes gönüllü çakma Türk olduğu için ve çok mutlu da oldukları için, anadilde eğitim taleb edilmesi çok saçma geliyor onlara. Aslında onlara saçma gelmiyor. Devlet hepimizi aynı anda beyin yıkama banyosuna tabii tutuyor. Bu banyoların sonun da pelte gibi olan beyinlere demokratik talepler saçma geliyor.
Seksen yıldır banyolara maruz kalanlar, inanarak şu saçmalıkları ısrarla dile getiriyorlar.” Yahu herkes istediği gibi kendi dilini evinde konuşabiliyor, kimse konuşmayın demiyor ki, anadilde eğitim talebi dış mihrakların bir oyunu, bizi bölmek istiyorlar, anadil evde de öğrenilebilir“.
Neyse ki, bu saçma önermeleri savunanların sayısı azalıyor.
Ben, bu saçmalıkların içinden sadece bir tanesini cımbizliyacağım. O da “Anadil evde öğrenilebilir,kimse anadilini evde,sokakta konuşulmasını yasaklamıyor“. Uzun yıllarca anadillerde konuşma hakkı yasaklanmıştı. Neyse, biz yasaklanmamış var sayalım.
Anadil evde öğrenilmelidir ve böylece ezen ulus milliyeciliği dış mihraklarca sıkıntıya sokulmamış olur. Mutluluğumuz daim olur.Yani Bulgaristan Türkleri anadilde eğitim haklarından vazgeçip, Bulgarca eğitime geçmeliler, keza anadilde eğitim hakkı bir dış mihrak oyunudur. Bulgaristan neden dış mihraklarca bölünsün ki. Türkiyenin canı can da Bulgaristanın canı patlıcan mı?
Yunanistan da aynı dertten muzdarip. Orada ki Türkler de kendi anadillerinde eğitim alıyorlar. Onlar da dış mihrakların oyuncağı olmuşlar haberleri yok. Ne mutlu Bulgar ve Yunanın diyene. Mutluluk sadece insanın bedenine Türk olunca mı geliyor.Bunu açıklığa kavuşturmalı kültür bakanlığı.Tüm halklar bu mutluluğu yaşamalı. Ben Pomak olunca da mutlu olan çok insan tanıdım.Ya da Norveçli ya da Çekistanlı.
Ezen ulusun başka ülkelerde ki soydaşlarının anadil de eğitim hakları önemli bir konu. Neden önemli?
Evet, neden Türklerin başka ülkelerde anadilde eğitim hakkı çok önemli de Pomakların ki değil? Hayır, elbette bu hakka sahip olmak Türk kardeşlerimiz için önemli ama Pomakların ve diğer azınlıkların bu hakka sahip olmasından daha önemli değil. Beraberce anadil de eğitim hakkı mücadelesi verilmeli.Yani herkesin canı can olmalı.
Ana soruya geri dönelim. Anadil evde öğrenilebilinecek bir şey midir? Eğer öyle ise, ilkokullarda ki Türkçe dersleri kaldırılsın. Türkçe nasılsa evde öğrenilebilir. Bırakın evde öğrenilmesini, a dan z ye herşey ama herşey Türkçe. Tv lerde ki diziler,programlar,gazeteler,basılan kitapların hemen hemen tamamı, devletin her santimetre karesinde ki kurumlarında ki dil Türkçe. Yani sadece evde de konuşulmuyor. Ayrıca devletin her yerine hakim bir dil iken, neden Türkçe anadil de eğitim var okullarda? Bunu anlayamıyorum doğrusu. Şaka şaka, anlıyorum elbette.
Ama bazı Pomaklar, neden anadil evde öğrenilir saçmalığına inanmaya ısrarla devam ediyor. Bunu anlamıyorum.
Demek ki, Anadil sadece evde öğrenilebilen ve yaşatılabilen bir şey değil. Yani bu saçma sapan söylem biz Pomakları hiç mi hiç etkilememeli. Yani çok kısa ve öz olarak yememeliyiz bu saçmalığı. Eğer yedirilebilecek bir şey ise, Yunanistan ve Bulgaristan da ki Türk kardeşlerimize yedirsin ezen ulusçular..
Yedirin ki bu haklarından bir an önce vazgeçsinler.Çünkü çok saçma oluyor, Türkiye de ki azınlıklara “dilinizi evde öğrenin” derken, kendi soydaşlarının anadilde eğitim hakkı için diplomasi yapmak. Hatta var olan bir devletin içinde başka bir devlet kurmak. Bakınız Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Rum kesimi denilen Kıbrısta ikinci resmi dil Türkçe. Kıbrıs Anayasasın da mevcut bir hak. Ama Kıbrıs Türk kesimi anayasasın da böyle bir hak verilmedi Rumlara.
Çünkü şunu anladık ki, bir dil evde tam manası ile öğrenilemiyor. Evde öğrenilen dil çok kısıtlı ve yetersiz bir dil oluyor. Bu yetersizlik içinde ezen ulus dilinin baskısı altında, azınlık dili yok olmaya mahkum. Anadil de eğitim olmayınca, azınlık dilleri hakim dile karşı varlığını sürdürebilecek her şeyden yoksun bırakılmış oluyor. Sadece evde konuşulan dil gelişemiyor. Yani, yaşayan bir ölü gibi oluyor. Evde konuşulan dilin yazısı olmadığı için kültür ve tarih anlatılarak sürüdürülmeye çalışılıyor. Asimilasyonun baskıları sonucun da anadil unutulmaya yüz tutuyor. Unutulan anadil ile birlikte tarih ve kültürel değerler de yok oluyor.
Diller yazısı ve yazılı kayıtları ile gelişir ve sonsuza kadar varlığını devam ettirebilir. Anadillerde eğitim verildikçe dil zenginleşir . Yani anadil de eğitim almak, Pomakların bu gezegende yaşamaya devam etmesinin en önemli şartıdır.
Türklüğe ve Bulgarlığa asimile olmayı kendine yedirebilenler için Pomaklığın yaşamasının hiç önemi olmayabilir. Bizler için Pomaklık çok ama çok önemli. Bu nedenle anadil de eğitim, Pomakların en çok üzerinde durması gereken bir hak. Bu hakkı almalı ve olan hakkını da kullanmalı.
Olan hak mı dedim? Evet olan hak dedim. Pomakların anavatanı Bulgaristan da, Anayasa anadilde eğitim hakkını tanıyor. Ayrıca en önemli detay, Timraş Pomak Cumhuriyeti dış mihraklarca fes edilene kadar, anadilde eğitim veren okullarımız vardı. Bu okullar Bulgaristan devletine ilhak olduktan sonra da eğitime devam ettiler. Yanlış okumadınız. 1920 lere kadar Pomaklar,Pomak olarak bilinen tanınan bir halktı.Bir halk olmaktan dolayıdır ki anadilimiz de eğitim veren okullarımız vardı. Timraş Pomak Cumhuriyetinin kurucuları Bulgaristana ilhak olunma şartlarından birisini anadilde eğitim hakkı olarak belirlemiş olmalılar ki okullarımız 1920 lere kadar devam etmiş. Sonrasında asimilasyoncu Bulgaristan bu okulları yok etmiş. Çeşitli soykırım ve katliamlara maruz kalan Pomaklar bu yok edilişe direnememişler. Bu hak verilmişken, kullanılmasına müsaade ederken neden Pomaklar bugün bu haklarından yoksun yaşamaktalar.
Bulgaristan bizim için çok daha üzerine düşülmesi gereken bir ülke. Köklerimiz Bulgaristan ve onun komşuları olan ülkelerden geliyor. Tarihimiz ve kültürümüzün tüm gizli hazineleri çoğunlukla Bulgaristan da gömülü.
Bu çok derinlere gömülmüş ve neredeyse izleri kazınmış gizli gömülerden birisi ise, Timraş Pomak Cumhuriyeti. Evet yanlış duymadınız.Türkiye Cumhuriyeti ve hatta daha bir çok Avrupa ülkesi Cumhuriyet değilken Pomaklar 1879 da Cumhuriyetlerini kurmuşlar.
Bugün Bulgaristan da yaşayan Pomak soydaşlarımız tarihlerini bilemediklerinden dolayı her türlü asimilasyoncu politika için de savruluyorlar. Tutunabilecekleri çok köklü bir ağaç varken bir yaprak gibi savruluyorlar. O ağaçta Pomak Timraş Cumhuriyetidir. Pomak Cumhuriyetinin 1879 da kurulmasına neden olan süreçler, her Pomağın bilmesi gereken tarihi gerçeklerdir. Bütün bu gerçekleri bildiğimiz de, Pomak okullarının Bulgaristan da yeniden açılması talebini ısrarla dillendirebiliriz. Daha önce ki yazımda da belirttiğim gibi anadilimizi ve tüm değerlerimizi kayıt altına almalıyız. Pomakların yaşadığı tüm ülkeler de anadilde eğitim hakkını talep etmeliyiz ve bu hakkı da almalıyız. Anadilde eğitim bir dış mihrak oyunu değildir. İnsanın insan olmaktan doğan en temel hakkıdır. Ezen uluslar kendi soyadaşları için bu hakkı talep ederken, kendi azınlıklarına anadilde eğitim hakkını vermemek için bin bir türlü taklayı atmasının nedeni asimile etme isteğidir. Kendisine hak olanı başkasına vermemesinin başka bir nedeni yoktur.
Asimilasyona karşı direnebilmenin yegane yolu, demokratik hak olan, anadilde eğitimdir. Devlet bu hakkı sağlamak zorundadır. Kuzey Irakta Türkmenlerin anadilde eğitim hakkı için gerekirse yakarız yıkarız derken, Pomakların bu hakkı, Türkiye de istemesinden daha doğal ne olabilir.
Bulgaristan da ise durum çok daha derin ve farklı bir yapıda.
Türkiyede yaşayan yüzbinlerce Pomak için anavatan sayılan Bulgaristanda ki soydaşlarımız bu hakka yasalar anlamında sahiptirler ve bu hakkı Bulgaristan demokrasisinin gelişmesi adına bu haklarını pratikte de kullanabilmek için ısrarla ve çok sesli olarak dile getirmeliler. Pomaklar Bulgaristan da suçlu değildirler. Kendilerini suçluluk psikoloji içerisinde sessizliğe gömmek zorunda değiller. Bulgaristan da ki Pomaklar tarihsel bir hak olan Anadilde eğitim veren okullarını geri almalılar. Bu hakkın geri alınışı hem Türkiye Pomakları hem de Yunanistan Pomakları için çok önemli bir adım olacaktır. Yaşamak ve varlığımızı sürdürmek zorundayız. Her canlının bu gezegende yaşamak ve varlığını geliştirerek sürdürme hakkı olduğu gibi.
Pomakça güzel bir dildir. Pomaklar her halk gibi güzel bir halktır. Her halkın gelenekleri ve görenekleri çok güzel olduğu gibi Pomakların da gelenekleri ve görenekleri çok güzeldir. Pomaklar da insanlık tarihinin bir değeridir. İnsanlık tarihinin her değeri gibi, Pomaklar da varlığını sürdürmelidir. Nasıl ki doğaya verilen her zarar ile yök olan tabiat gezegenin iklimini olumsuz yönde değiştiriyor ise insanlık ailesine üye bir halkın yok oluşu da insanlığın iklimini değiştirecektir. En önemlisi atalarımıza borçluyuz. Pomak oldukları için soykırıma uğratılan atalarımız için varlığımızı sürdürmeli ve geliştirmeliyiz.
Bulgaristan da Pomak okulları yeniden açılmak zorundadır. Bu talebi seslice dillendirelim hep beraberce. Çünkü,Timraş Pomak Cumhuriyetini kuranlara borçluyuz.
Çünkü insanlık ailesinin bir üyesi olarak tüm insanlığın güzelliği için bunu talep etmek zorundayız.
A.Murat Yılmam

About Post Author

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail