Bulgaristan daki Arap Faaliyetleri

POSTED ON NİSAN 13, 2010 

Dr. Yaşar Kalafat’ın Bulgaristan gezi notlarından.
Bulgaristan daki Arap Faaliyetleri

“Bulgaristan’daki bir din görevlisinin verdiği bilgiye göre; “Güney Bulgaristan’da Rodoplar bölgesinde Sünni İnançlı halk arasında Arapların dini faaliyetleri sonucu mezhep değiştirmeler başlamıştır.” “Türkiye’den gidip Bulgaristan’da çalışmakta olan bir din görevlisine göre; Bulgaristan’da İslamiyet’in bölgeye ve Balkanlara Türklerden çok evvel Araplar tarafından getirildiği temaları işleniyor. İfadeye göre İstanbul’un Arap orduları tarafından feth edilme döneminde İstanbul’un muhasarasını kolaylaştırmak için Trakya’ya 25.000 Arap iskanı sağlanılmıştır. İddiaya göre Pomaklar Arap soyludurlar ve onlar buraya o dönemde yerleşmişlerdir. Araplar “Muhtar Pomak Bölgesi” iddiasındadırlar. Bu faaliyet başta Suudi Arabistan olmak üzere Körfez Ülkeleri Libya tarafından finanse edilmektedir.

Arap İslami zihniyetini bölgeye sokmak isteyen organizasyon bölgeden eğitim vermek için 600 gencine Arap ülkelerinden burs vermektedirler. Diyanete devredilmeden evvel Türk İmam Hatip okullarını da finanse etmek istemişlerdir. Bu organizasyon okullaşmadan ziyade cami yaptırmaktadır. Bulgaristan’da yapılmakta olan camilerin büyük bir kısmını bunlar yapmaktadırlar. Vehhabilik Bulgaristandaki Müslümanlar arasında taraflar bulmaya yüz tutmuştur. Camii cemaatı arasında namaz farklılıklar baş göstermiştir.

Bulgaristan’daki İmam Hatip okulları Diyanet İşleri Başkanlığı (Diyanet vakfına devredilmeden bu okulların öğretmenleri özel Türk Lisesi öğretmeni olan kimselerdi. Ancak bunlar, Suudi Arabistan’ın ve diğer körfez, ülkelerinin Türkiye aleyhtarı tutumlarını onaylamıyorlar. Vehhabiliğe karşıdırlar.

Bulgaristan’ın Çepino bölgesinde 800 kadar Pomak köyü vardır. Bu köylerin tamamına yakınının cami imamı Arap ülkelerinden gelmektedir. İmamlar çocuklara din dersi vermektedirler. Pomak bölgesinde zaman zaman halk imza toplayarak Türkçe ders veren okul öğretmeni istemektedir. Arap din görevlileri cemaata “siz Arapsınız” diyip bu okullara çocuklarını göndermemeleri için baskı yapmaktadırlar.

Suudi Arabistan’dan Pomaklar üzerindeki yoğun İslami-Vehhabi faaliyetleri, bazı Bulgar fanatiklerini tahrik etmiş, bu çevrenin tepkisi basına da yansımış ancak Bulgar Hükümetinin Vehhabi faaliyetine karşı tedbir almasını sağlayamamıştır.

Suudi Arabistan ve Körfez Ülkelerinin Bulgaristan’da gösterdikleri islami hareketin toleransla karşılanması onların Vahabi oluşu ile izah edilirken, “Bulgaristan’da İslamın bütünlük arzetmemesi ihtilaflı iki İslam kesimin olması, Arap İslam misyonerlerinin Türkiye ve Türklük aleyhinde bulunmaları Bulgarların politikasına uymaktadır” şeklinde izah edilmektedir.

Arapların Vehhabi zihniyetli İslami anlayışı Bulgaristan’a sokmaları dönemin de İslam halk arasında Pomak-Türk ayrışımı başlamıştır. Pomakların dili Türkçe’den farklı olduğundan onlara farklı bir kimlik kazandırmak daha kolay olmuş ve Pomak potansiyelin yüzde 30 kendilerini Arap olarak kabullenmeye ve Vehhabiliği benimsemeye başlamışlardır. Pomaklara Suriye’den getirtilip Balkanlara yerleştirilmiş oldukları telkin edilmekte ve dillerinin Slav lehçesi oluşu da Suriye de farklı Arapçaların konuşulduğu şeklinde izah edilmektedir.

Bulgaristan’da Vehhabiliği ve Pomaklara Arap oldukları telkinini yapan 4 veya 5 merkez vardır.Arap milliyetçiliği Arap İslam anlayışı ile birlikte geliştirilmekte ve yayılma alanı bulmaktadır.

Dr. Yaşar Kalafat

http://www.yasarkalafat.info/

About Post Author

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail