Çalıköy, Uzunköprü, Edirne

ÇalıKöy, 1901’den beri aynı adı taşımaktadır. Mütareke yıllarında 1922 yılı kayıtlarında, Yunanca kökenli Palioúri ismi kullanılmıştır.[3]

■ 20. yy başında Bulgar/Rum Ortodoks yerleşimidir
 Mübâdele ile Dramalı Pomaklar iskân edilmiştir.

1923 yılında, Lozan antlaşması çerçevesinde Türk ve Yunan hükümetleri tarafından imzalanan nüfus değişim anlaşması sonrasında, Yunanistan’ın Drama ve Selanik İlçelerinde yaşayan 80 hane Pomak ailesinin Türkiye’ye göçü sağlandıktan sonra bu gelen ailelere önce Meriç İlçesinin Meriç ovasında kalan köyler gösterilmiş, ancak gelen bu aileler kendilerine gösterilen bu yerlere değil yine Lozan Antlaşması çerçevesinde boşaltılan Çalıköy’e yerleşmeye karar vermişlerdir.

Çalıköy’e Rumeliden ve Balkanlardan gelen bu göç 1934 yılında da devam etmiş O zamanlar Yugoslavya sınırları içinde bulunan Bu gün Bulgaristan sınırlarına dahil Razgrat İli, Kemallar İlçesine Bağlı Ahat köyünden gelen göçmen aileler ile birlikte köyün hane sayısı 220’yi bulmuş.

Drama Göc Haritası
Razgrad- Kemaller göc haritası 1934

About Post Author

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail