Küçükyoncalı (Küçük Manika ) / Saray / Tekirdağ

Küçükyoncalı, Tekirdağ ilinin Saray ilçesine bağlı Pomak halkının da yaşadığı bir köydür.

Köy nüfusunun yaklaşık olarak %15 ‘ ini Pomaklar oluşturmaktadır. Bu nüfus Pomakçayı kendi arasında %5 oranında kullanmaktadır.

Küçükyoncalı Köyü 1875 yılında Bulgaristan’ın Tırnova vilayeti, Selvious İlçesine bağlı Kuşva ve Nosel Köylerinden göç eden Türkmenlerce kurulmuştur. İlk adı Osmanlı beyitlerinde Kocatarla olarak geçer. Köyü kuranlarca istenmeyen bu ad, Demirbaş olarak değişir.

Köyün yerleşim alanı ve çevresindeki Manika kalesiyle anıldığından, çevre halkınca bu isimle anılır ve söylenir. 1879 yılında Tatar çiftliğinde mandıra yerleşim birimi (Büyükyoncalı) ile birleştirilerek Manika adıyla Osmanlı kayıtlarına geçer. Aralarında 4 km mesafe bulunan aynı köyün iki mahallesi, 1908 yılında idari bakımdan ikiye ayrılarak Küçükmanika ismini alır.

Köy, Yunan işgalinde kayıtla Küçük Marika olarak geçse de, kurucuları Manika adını kullanır.

1922 yılında, Saray İlçesinin, Kırklareli’nden ayrılıp Tekirdağ Nire bağlanır. 1961 yılında Köyün yeni adı Küçükyoncalı olarak değişir.

1875 baharında kurulan Köy beşinci adıyla tarihteki yolculuğuna devam ederken;

● 14 Şubat 1878-3 Haziran 1878 tarihleri arsında Rus ordusunun,

● 30 Ekim 1912-20 Temmuz 1913 tarihleri arasında Bulgar ordusunun,

● 27 Temmuz 1920-30 Ekim 1922 tarihleri arasında Yunan ordusunun işgalinde kalmıştır.

Köy evlerinin mimari doğusundaki iki odalı (soba ve aş odalı) kerpiç evlerin yerini bir ve iki katlı betonarme binalar almıştır.Köyün coğrafi konumu tapoğrafik yapısı ve mükemmel doğasıyla bir evleri için özel bir cazibe merkezi olma konumundadır.

Mavi göğün altında, yeşil meşe ormanlarının kıyısında, ayçiçek tarlalarının ortasında, iki derenin birleşme noktasındaki Küçükyoncalı Köyü keyfi bir piknik alanı ve huzurlu bir dinlenme yeridir.

Göç sonucu kurulan,göçlerle büyüyen Köy halkının tamamı balkan kökenli olduğundan; halkın yaşam tarzında, giyiminde ve kuşamında Balkan kültürünün ve geleneğinin izleri vardır.

Küçükyoncalı Yardımlaşma ve Kültür Derneğinin merkezi İstanbul/ Gültepede dir.

Tekirdağ iline 95, Saray ilçesine 5, Büyükyoncalı beldesine 4 km uzaklıktadır.

Yıllara göre köy nüfus verileri
20002032
19901716
19851535

Küçükyoncalı Köyü gps kordinatları  41° 24′ 28.9836” Kuzey ve 27° 58′ 15.9240” Doğu

 Kücükyoncalı hava durumu

 

About Post Author

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail