Lalapaia İlçesi edirne

İlçede tarih öncesinden beri insan yaşar. İlçe tarihi, yazı bilen Traklarla başlar. İlçemiz ilkçağda Trak Krallıklarıyla Pers, Büyük İskender ve Büyük Roma İmparatorlukları’nın sınırları içindeydi. Ortaçağda, önce Bizans İmparatorluğu’na bağlıydı. 14. yüzyıl ortalarında Osmanlı Türkleri’nin eline geçti. İlçemiz 1361 yılında   Lala Şahin Paşa tarafından fethedilerek Osmanlı topraklarına katılmıştır. Osmanlı rus savaşından sonra, lozan mübadelesi ve balkan savaşlarından sonra ilceye gelen pomakların yerleştigi 3köy vardır

Sinanköy                                      http://pomaknews.com/sinankoypravadi-lalapasa-edirne/

Vaysal  Köyü                                http://pomaknews.com/vaysal-lalapasa/

Büyünlü köyü                              http://pomaknews.com/buyukogunlu-buyunlu-lalapasa-edirne/

About Post Author

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail