OLMAYAN ÇATI

OLMAYAN ÇATI 

Duyduk ki meğer “Pomak Türkleri” bir çatıda toplanmış! Her nasıl bir çatı ise!!!

Önce şunu anlamak lazım! Türkiye’de yaşamak, onurlu bir yaşam sürmek için ille de Türk olmak gerekmiyor! Türkiye’nin sahibi de Türkler değil, Türkiye’de yaşayan ve vatandaşlık bağı olan herkestir. Her bir vatandaşın, Türk, Kürd, Zaza, Lazut, Gürcü, Boşnak, Arnavut, Pomak, Çingene, Manav, Gacal, Makedon, … oyu, vergisi ve nüfuz cüzdanı eşittir, eşit olmalıdır!

Beş bin yıllık bir Süryani, Dört bin yıllık bir Rum ya da Kürd, ya da Türkiye Cumhuriyetine vatandaşlığını 5 saniye önce kazanmış bir İskandinav… demokratik bir toplumda tümü ile birbirine eşittir.

Haksızlık gibi görünse de bu böyledir ve Demokrasinin en temel üç kuralından, sacayağının en sağlam bacağıdır. Özgürlük, Eşitlik, Kardeşlik! İşte bu da eşitlik ayağı!

Pasaport dairesinde, vergi dairesinde, seçim sandığında normalde sizin renginize, ırkınıza, cinsinize, sosyal sınıfınıza bakılmaması gerekir. Sadece elinizdeki belge ya da oy pusulasına bakarlar.

Zaten belgeden başka şeylere baktıklarında oranın demokrasisi sorunludur! Demokrasinin ölçüsü;sadece belgeye bakmak, kişiyi ise ayrımcılığa tabi tutmamaktan geçer.

Hele hele geçmişinde devasa dört imparatorluk olan Türkiye’nin Cari coğrafyasında bu daha da geçerlidir ya da … olmalıdır! Evet, Roma, Doğu Roma, Bizans ve Osmanlı İmparatorluklarından bahsediyorum! Nerede ise tamamı aynı toprakları kontrolünde bulundurmuş devasa imparatorluklar. Çokuluslu ve çokludinli, çokluyönetimli ve çoğunlukla da askeri rejimler!

Şimdi bu kadar ağır ve bunaltıcı girizgah niye? İnegöl’de “Pomak Türkleri” bir çatı altında toplanmış!

Doğrusu ben bir Pomak olarak bu ifadede trajikten öte, travmatik bir hata görüyorum!

Pomakların bu ülkede özgür, eşit ve kardeş bir unsur olmaları için ille de Türk olması gerekmiyor! Pomakların ırksal ve kültürel olarak zaten Türklükle bir alakası da yoktur. Pomaklar Balkan kökenli, dilleri Slavcanın bir lehçesi olan, Bogomil, Ahi, Sünni  inanç geleneklerini sinelerinde harmanlamış kendi halinde, Bulgarların deyimi ile: “Salaklık derecesinde çalışkan!” kendi halinde güzel bir toplumdur!  Pomaklar, şen şakrak! hayatı seven ve dolu dolu yaşayan, eğlencesi kadar kederinde de birbirine sokulan, şirin bir toplumdur!

Bir milletin kendisini büyük göstermek için başka milletlerden adam çalması sadece bir zaafiyettir. Ayıptır! Yakışmaz!

Pomakların Türkiye’de yaşayabilmesi için ille de Türklük sıfatı almalarına da ihtiyaç yoktur! Bakıyorum da Pomakların Müslümanlığını M.Ö. 750’ye kadar dayandıran akıllılar bile çıkmış aralarından! Hadi bir an için salakça bir ifade kullandı ve M.S. 750 demek istedi… O zaman bile Müslümanlığın Arap yarımadasından burnunu dışarı çıkarmış olması sözkonusu olamaz…. ama hani derler ya: Salaklarla tartışma.. Dışarıdan bakan üçüncü bir kişi aradaki farkı göremeyebilir!

Dolayısı ile bu kadar şuursuzca söylenmiş bir saçmalığa hem hançeri vurup hem de içeride kıvırtıp acı vermek benim tasam değil! Söylediğine bakıp ne herze yediğini kendisi düşünsün!

Benim asıl takıldığım nokta Herkesin ağız birliği edip Pomakların en Türk, Türkten daha fazla Türk, Nahhh işte bu kadar Türk, Normal Türkten 3.75 kat daha fazla Türk olduğunu ileri süren hamasi konuşmalar! Bu da zaten otomatik olarak Pomakların aslında Türk filan olmadığına işaret ediyor.

E, alışkanlık ya… eskiden beri soyadı Öztürk, Asiltürk, Türk olanlara anında etnik kökenlerinin ne olduğunu sorarım! Türklük yakıştırılmış ve yapıştırılmış ya… vardır bunun altında bir çapanoğlu diye düşünürüm hemen!

Örnek mi: mebzul mikdarda! Ramazan Öztürk: Halabja (Halepçe) fotoğraflarını dünyaya tanıtan meslekdaşım ve arkadaşım! Kürd!  Ya.…. (ya da İh.….) Öztürk: Alevi ve Kürd bir yoldaşım! Ü. Öztürk: Kürd bir yoldaşım , meslekdaşım ve yakın dostum! Ahmet Türk: Açıklamaya lüzum var mı?

Neticeten: Pomakların Türkiyede özgür, eşit ve kardeşçe yaşaması için ille de Türklüğe sıvanmalarına hiç lüzum yok! Türkler de kendi halinde onurlu, güzel, yaşam gailelerinde olan insanlardır! Ben Türkleri severim! Türklerin tevazuu, felsefesi, dünya üzerindeki etkileri önemli güzel ve takdire şayandır! Hatta bir Türkçe çevirmen olarak Türkçeye ve Türklük kültürüne hatırı sayılır bir borcum da var! Bunu da zaten mümkün olduğu kadar temiz, anlaşılır bir Türkçe konuşarak, yazarak ödemeye çalışıyorum!

Ama bütün bunlar benim ille de kendimde olmayan bir Türklüğü üstlenmemi gerektirmiyor! Şimdilerde Büyükada’da yaşayan bir Süryani, artık nesli tükenmiş bir İstanbullu Rum, Üzünköprü’de yaşayan ve dünyanın en güzel kahkahasını atan bir Çingene ne kadar vatandaş ise ben de o kadar eşit vatandaşım. Gocunmam, irkilmem yok!

Benim Türklükle ve Türklerle bir derdim yok! Ben Pomaklıkla özellikle gururr duyan dolayısı ile başka bir milliyetten olmaktan utanç duyması gereken biri de değilim. Benim derdim, bana ait olmayan bir şeyi, totaliter, saldırgan, ırkçı bir tarzda bana yamamaya çalışmalarında!

E, bir de açılışa bakıyoruz! bir sarı sendikacı, MHP, CHP, Saadet Partisi ve DP ile omuz omuza kordela kesiyor ve hamasi Türklük nutuklarını kendisine müstehak görüp bir güzel hazmediyor! Aynı Pomak dernek federasyon en büyük genel sekreter başmüdür temsilci başkanı başka yerlerde Pomaklık ve Pomaklar hakkında tamamen ters yönde beyanlarda bulunuyor.

Şu basit ama hayati saptamayı yapmak artık elzem: Türkiye’de etnisiteler ve dinler ile ilgili tüm sorunlar önce İttihat ve Terakki ve devamında da CHP eli ile işlendi… Evet insanlık suçu işlendi. Dolayısı ile Pomaklarla ilgili herhangi bir konuda CHP ismini duymak bile beni kızgın suya atılmış kurbağa gibi hoplatır. CHP, Türkiyedeki cari sorunların, Kürd, Sünni, Alevi, “Gayrımüslim”, bağımsız ve ümit vaadeden bir solun –sosyal demokrasinin- gelişememesi, ırkçılık, “Azınlık” soykırım, sürgün, mübadele, “ilericilik” adına en büyük gericiliklerden olan Halkevleri ve Eğitim Enstitüleri, … tüm bu toplumsal travmaların, suçların baş failidir! Bunu anlamayan Türkiye’yi hiç anlayamaz! CHP ve MHP’lilerle yan yana omuz omuza kordela kesen de benim indimde onurlu bir Pomak olamaz!

Bu ikiyüzlülüktür! Tanınma ve kabullenilme uğruna takiyye yapmaktır! “Pomaklardan vatan haini çıkmaz!” gibi ırkçı bir lafı hazmetmek için bir insanın … neyse devamını getirmiyeyim, çünkü çok ağır hakarete girer ve muhtemelen değmez!

Hikmet Pala

Londra – 05.11.2013

http://pomaknews.com/inegol-pomaklarinin-suratina-bu-tokat-neden-boylesine-agir-ve-vahsice-atildi/

About Post Author

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail