OSMANİYE BELDESİ POMAK EVLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

OSMANİYE BELDESİ POMAK EVLERİ ÜZERİNE
ÇEVRESEL, MEKÂNSAL PROGRAMATİK VE
YAPISAL BİR DEĞERLENDİRME
*
Pomak evlerine ilişkin genel bir değerlendirme olan bu yazı, söz konusu beldede yer alan yapılar incelenerek oluşturulmuştur.

Beldede yer alan “Pomak Evleri” 1893-1950 arasında inşa edilmiş tek ve iki katlı yapılardır.

Mekan düzeni birbirine benzeyen bu yapıların iki katlı olanlardan ancak 10’u günümüze ulaşmıştır.

Bugüne ulaşan yapılardan sadece 3’ü halen kullanılmakta diğerleri ise bakımsız olup, yeniden canlandırılabilir durumdadır.

Bu çalışma, Pomak Evlerinin çevre ilişkisi, program ve yapısal değerlendirme olarak genel bir tespit niteliği taşımaktadır.

Mekansal ve programatik değerlendirmede, insanların yapı içinde ve çevresinde geçirdikleri zaman, başka bir deyişle programön planda iken, yapısal değerlendirmede ise yapının inşa edilmesine ilişkin, malzeme, malzeme kullanım teknikleri, detaylar gibi unsurlar değerlendirilmiştir.

*
Tıklayın.

https://www.sosyalarastirmalar.com/cilt6/cilt6sayi25_pdf_ozelsayi/ozturk_nazmiye.pdf?fbclid=IwAR3F86n54Jh65TB3CVKhvQw0crq2WF-YkPNtLmuXUhY6N3R_m6JZLs_lm20

About Post Author

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail