Pomak Enstitüsü kuruluşunu ilan etti.

İsveçte yaşayan Pomaklar uzun süredir başlatmış oldukları örgütlenme çalışmalarının sonucu olarak Pomak Enstitüsünü kurduklarını ilan ettiler.Yayınladıkları bildiriyi sizlerle paylaşıyoruz.

Sevgili Pomak halkı ve Pomak dostları. Uzun süredir hazırlık çalışmalarını sürdürdüğümüz Pomak Enstitüsünün kuruluş çalışmaları nihayetinde bir sonuca ulaşmıştır.
Son haftalarda yaptığımız toplantılar neticesinde gerekli her türlü yasal prosedür yerine getirilmiş ve gerekli yerlere başvurular yapılarak Pomak Enstitüsünün yasallaşması 2011-10-03 tarihinde sağlanmıştır.
Son yaptığımız toplantıda ,kurucu 11 üyenin oy birliğiyle; İbrahim Kenar başkanlığında 5 kişilik bir yönetim kurulu oluşturulmuştur.
Pomaklar açısından çok büyük ve tarihi bir adım attığımıza inanıyoruz. Pomak halkının tarihsel ve kültürel değerlerini sahiplenecek uluslararası düzeyde faalliyet gösterebilecek bir Enstitüleri artık vardır.
Gelecek yıllarda bu çabalarımızın sonuçlarını daha iyi görmeye başlayacağımıza olan inancımız tamdır.
Oluşturduğumuz Pomak Enstitüsü, bağımsız ve herhangi bir siyasi kuruluşa bağlı değildir. Pomak Enstitüsü sadece ve sadece Pomak halkına hizmet etmek amacıyla ve Pomak halkının çıkarları doğrultusunda faalliyet yürütmeyi taahhüt eder.

Pomak Enstitüsünün amaç ve faaliyetleri şu şekilde sıralamak istiyoruz:

a- Pomak dili, edebiyatı ve kültürünü geliştirmek,araştırma yapmak ve varolan araştırmaları toparlamak.
b- Pomak Enstitüsü sadece Pomak dili,edebiyatı ve kültürü üzerine araştırma yapmaz. Enstitü bu konular üzerinde eğitici ve bilgilendirici seminer,toplantı ve tartışmalar düzenler.
c- Enstitü, Pomaklar üzerine çalışan ve çalışmış olan insanları veya kurumları destekler, işbirliğinde ya da ortak projelerde yer alır
d- Enstitü, Pomaklara ulaştırmak amacıyla, bülten, broşür, dergi, kitap ve gazete gibi yayınları hazırlayarak yayımlar ve bu faalliyetler Enstitünün temel görevleri arasındadır.
e- Enstitü,Pomak dilinin daha iyi öğrenilmesi için, Pomakça dil kursları açmak ve bu kurslara yazılı materyaller hazırlamak zorunluluğundadır.
f- Enstitü,Pomaklar üzerinde bugüne kadar yazılmış veya çeşitli ülkeler arşivlerinde bulunan resmi belgeleri toparlayarak büyük bir Pomak Kütüphanesi ni kurmak amaçları arasındadır.
g- Enstitü,Pomaklar üzerine çalışan,başka ülkelerdeki araştırma kurumları ile ortak amaçlı faalliyetlerde bulunmak,onları desteklemek,çalışmalarını geliştirmek ve bir işbirliği ortamını yaratmak amacındadır.
h- Enstitü, İsveç toplumuna Pomakların entegrasyonu için faalliyette bulunur. Pomak kadınlarının gelişimine özel önem verir,bu konuda projelerle Pomak kadınlarının isveç toplumunda yerlerini alması çin faalliyetlerde bulunur.
j- Enstitü, Pomakların gelişimine ve İsveç toplumunda Pomakların tanımasına fayda sağlamak amacıyla İsveç’çe den Pomakçaya çeviriler yapmak ve Pomakçadan Isveç’çeye metinlerin çevirisini yapmak Enstitü faaliyetlerinin önemli bir parçasıdır.

Tüm bu amaç amaç ve faalliyetleri gerçekleştirmek için bizler bir araya geldik ve umuyoruzki beklediğimiz desteği Pomak halkından ve dostlarından göreceğiz.
Pomak Enstitüsü tüm dünyadaki Pomak halkına ve tüm Pomak dostlarına hayırlı olmasını diliyoruz.

Pomak Enstitüsü Yönetim Kurulu.

2011.10.03  /  Stockholm

About Post Author

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail