Rusalka (Su perileri) Opera

Denizkızlarıyla (rusalka) dağ perileri (vila), güzel ve
kanatlı genç kızlar olarak betimlenir. Bu varlıklar, ekinlerin büyüyüp geliştiği tarlaları
yağmur ve sabah düşen çiğ ile besleyerek nemli topraklarda verimin artmasını sağlarlar. Güney Slavları pagan inanış dönemlerinde Makoş adının mа–mat (anne),
koş-koşelyok, korzina (sepet) gibi iki anlamlı parçanın birleşmesiyle oluştuğu belirtilir.
Makoş iyi hasadın ve tıka basa dolu sepetlerin anasıdır.  Ma- Hu Güney Slavlarının bir kolu olan Pomak Boyu günümüzdede Kadınlara sesleniş- kadınlar arası sesleniş olarak kullanılmaktadır. Hu yaradana sesleniş bicimidir. Ma (Ana)nın yanıda iki yoldaşı vardır.  Bunlar Superileri (rusalka) dağ perileridir (vila) Güzel ve kanatlı genç kızlar olarak betimlenir. Bu Perilerin, ekinlerin büyüyüp geliştiği tarlaları yağmur ve sabah düşen çiğ ile besleyerek nemli topraklarda verimin artmasını sağlarlar.  Bu yol arkadaşları bazı kaynaklarda Doley ve Nedoley olarak kabul edilse de kimi kaynaklarda rojanitsalar ve Sudenitsalar da geçer.

Ma – (Ana) ip eğiren bir kadın olarak kendini gösterir. Ma inancı, ip eğirmek için
kullanılan  ipleri ve ip egirme araclarını  ortalıkta bırakmayı hoş karşılamaz. Hatta bu gibi
durumlarda şöyle bir tabir kullanılır: “Ortalıkta bırakma bunları yoksa Ma  iyi dileksiz eğirecek ipini” .
Ma, (Ana) yeryüzünde genç bir kadın görünümünde dolaşır ve kim nasıl yaşıyor,
kadim gelenekleri yerine getirmeye özen gösteriyor mu, yapılmaması gerekenlere uyuyor mu gibi konulara dikkat eder. Kış geceleri sedenkalarda onun icin baş köşede  boş minder bırakılır. Ma (ana) izin almaksızın istedigi eve gelir ve ev sahibesi tarafından ortada bırakılmış olan ipi İyi dileksiz eğirir. Bundan dolayı, geceleyin   işi bitmemiş ip ve alet edavatları ortalıkta bırakmak hoş görülmez, yoksa Ma (Ana ) gelir ve ipi iyi dileksiz eğirir diye bir korku vardır. Bu durumda çıkrıklarını, alet edevatlarını , keten bir bez parçasıyla örterler ya da yanlarında götürürler. Ma ana icin için kutsal gün cumadır. Bu kutsal günde kadınlar, koruyucularını yani Ma’ yı kırmamakiçin ip eğirmez ve temizlik yapmazlar.
Ma Ana aile mutluluğunun, çocuk doğumunun ve her türlü  kadın üretimi olan işlerinin koruyucusudur

Anderson Masalları gibi yanlış bir kanıyla dillendirilen bu operanın yaratıcısı A. Dvork yorumunun köklerinde Kadim kültürümüz Ma Ana nın Superileri Rusalka yoldaşlarını kültür ve gelenekleri yatmaktadır.

About Post Author

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail