Seçim sonrasında CHP’nin bölünme ihtimali

Bazen insanlar beni biraz aşırı bulurlar ama bence; “CHP Türkiye’nin başına gelmiş en kötü şeydir!” Yaptıklarına ya da yapmaya çalıştıklarına bakalım

Tek milliyetçilik

Tek dincilik

Devlet eli ile toplum mühendisliği (Sosyal bilimlerde Bürokratik Milliyetçilik diye bir kavram dahi var! Devlet eliyle millet yaratma tutkusu, 2 örneği var Uganda ve Türkiye) İnançları bastırma Orduyu bir sosyal sınıf olarak başımıza tebelleş etme ve militarizm [OYAK benzeri askerin devletini ve halkını soyduğu kuruluşlar dünyada 2 tane imiş Kolombiya ve Türkiye] Etnisiteleri yok etmeye [çalışma] Devlet eliyle kapitalizm Devraldığı devletin demokratik nüvelerini, geleneklerini yoketme İthal kültür Ve en kötüsü… kendilerini bir çeşit sol ilan edip ülkede adamakıllı bir solun karınca kararınca, mütevazi ölçülerde dahi gelişmesini dahi engelleme! Yatacak yerleri yok!

[Bu notum üzerine bir katılımcı açıklamamı kibar bir dille istedi…] Ve bu da devamı: Benim kanaatime göre CHP, birinci dünya savaşı sonunda ve dünyada büyük altüst oluşların yaşandığı bir dönemde …

Birçok İmparatorluğun yer ile yeksan olduğu bir zamanda bir misyon ile ortaya çıktı! Şimdi daha burada iki önemli nokta ilki CHP orijinal değildi ve ilk değildi… kendinden önceki İttihat ve Terakki’nin bir anlamda kötü bir kopyası ve bir anlamda çok daha şirret, çirkef … gelişmiş, keskinleşmiş bir kopyası olarak…

İkinci nokta da “misyon olarak” ortaya çıkması ki bu çok daha kötü… Misyonu olanlar toplum mühendisliği yapar! Diğer bir deyişle misyon, bir ideoloji ile güdülenmektir ki korkunç tahribat yapar. İdeolojiler topluma ve insan yapısına önemli ölçüde aykırı şeylerdir.

Bunu bir örnekle açıklamaya çalışayım: Herkes habire “devrin devrim” diyor! Aslına bakılırsa sağlıklı bir toplumda bizim anladığımız anlamda devrimler olmamalı! Devrim olması için evrimin, doğal devinimin, gelişimin engellenmesi ve bir birikim olması lazım! ki birikim yıkılsın, devrilsin Neyse… CHP ye dönersek! Ne o zamanki ve ne de şimdiki Türkiye tek bir “Ulus”tan oluşmuyor….

CHP bunu sağlamaya çalıştı…. hem de inanılmaz bir gaddarlık ve zulüm ile! Aynı zamanda yine aynı CHP, çeşitli soykırım biçimleri ile etnik temizlik yapmaya kalkıştı… Süryani, ve Ermeni soykırımları bir yana [ki bunlara sahip çıktı, çıkıyor] Önce nüfus mübadelesi yolu ile [2.3 milyon Gayrimüslimi atmak ve 1,8 milyon Müslüman nüfusu almak ve bu arada kovulan nüfunun mülklerinden korkunç zenginleşmek vb]

Yetmedi, Trakya olayları, 6-7 Eylül [DP zamanında devlet politikası sonucu], 26 Kürt ayaklanması vb ile etnik temizliğe girişti… Şimdi burada Cumhuriyet tarihini tekrarlamıyayım ama işin özünü açmaya çalıkayım CHP, Rusyada Bolşevik Partinin sosyal sınıf bazında yapmaya çalıştığını Türkiye’de milliyet bazında yapmaya çalıştı!

Toplum olarak yaşamaya başladığımızdan beri 4 çeşit aidiyet vardır: Milli, Dini, Sınıfsal ve Cinsel aidiyetlerimiz. İçlerinde en “politize” görünenleri ilk üçü… Ancak nasıl oluştukları önemli. Milliyetler devlet ve bürokrasi eliyle oluşturulmaz, yüzyıllar ve binyıllar imbiğinden geçer ve doğal olarak mayalanır. Zorla yapıldığı zaman ise zulüme dönüşür…

Dinler akşamdan sabaha değişmez ve değişmesi empoze edilemez… Din ve milliyet çay, kahve değil ki ısmarlayasın! CHP bunları yapmaya çalıştı! Çokuluslu bir toplumu tek bir millete indirgemeye, Çoklu inançları olan çok zengin bir kültüre Sünni, Hanefi İslamı kakalamaya çalıştı… zorla! Dünyanın demokrasilere yöneldiği bir dönemde CHP diktatörlüğe yöneldi Halbuki hemen öncesindeki Osmanlı toplumu çok daha demokratik idi..

Belki kendi haline bırakılsa idi şimdiki Türkiye’den çook daha demokratik olurdu.. Bütün elementler yerinde: Çokulusluluk, Çoklu inanç, heterojen toplum, İmparatorluk kültür mirası, çevresel ilişkiler, Avrupaya yakın bağ, bir çeşit anayasa ve meclis, siyasi partiler CHP hala Türkiye’nin geleceğinin önünde bir engel! Bir tıkaç, Hala korkunç bir anti-demokratik Kürt düşmanlığı ile…

Alevi liderine rağmen inanç düşmanlığı ile …

Sahtekar sosyal demokrasi-enternasyonalizm etiketine rağmen pespaye bir milliyetçilikle…

Koskocaman bir engel, devrilmesi gereken bir heyula…

Geçmişten gelen bir Gulyabani!

Hikmet Pala / Londra-İngiltere

* Bu yazi Facebookta bir söyleşiden mülhemdir:

1 Comment

  1. Anton

    CHP olgunluk edip ya kendini lagvetmeli veya ismini degistirmeli.

About Post Author

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

No Comments

Start the ball rolling by posting a comment on this article!

Bir yanıt yazın