TRAKYA’DA AZ BİLİNEN BİR ETNİK GRUBU PATRİYOTLAR

TRAKYA’DA AZ BİLİNEN BİR ETNİK GRUBU PATRİYOTLAR

‘Patriyot’ Latin ve Yunan dillerinde “Vatansever” anlamına gelmektedir ve diğer Avrupa dillerine de Latince’den geçmiştir. Bu kelime, Trakya’nın Büyükçekmece’den Tekirdağ’a kadar uzanan Marmara kıyılarına yakın yerleşim yerlerinde, hatta Çorlu, Lüleburgaz ve Edirne’nin bazı köyleri de olmak üzere bir kısım mübadilin etnik ya da kültürel adı olarak kullanılır.
Bugünkü Yunanistan’ın Batı Makedonya bölgesinde kalan, Osmanlı döneminde Manastır’a bağlı kaza statüsündeki Nasliç ve Grebne’nin taşrasında yaşayan Müslüman halka da diğer Müslümanlardan ayırt etmek için bu ad verilmiştir.

Lozan anlaşması gereği Türk ve Yunan hükümetlerinin karşılıklı olarak ahali değiştirmesini öngören Mübadele anlaşmasıyla Yunanistan’da ki yurtlarını terkeden Türkler dışında Serfiçe, Yanya, Girit gibi bölgelerden çıkmış olanlar arasında da hiç Türkçe bilmeyenler vardı. 24 Temmuz 1924[*] antlaşmanın detayı içinde, Türkiye’deki Ortodoks Hristiyan Rumlar Yunanistan’a, Yunanistan’daki Türklerin yanında diğer İslam nüfus da Türkiye’ye göçürüleceklerdi. Nitekim de, anılan göç bu Antlaşma çerçevesinde gerçekleşmiştir.Türkiye’den Yunanistan’a göçen Rumların arasında Türk Ortodoks Hristiyan Gagavuzlarla gene Türk Ortodoks Hristiyan Karamanlılar dahi bulunmuşlardır.Yunanistan’dan Türkiye’ye göçün içindeyse, Türklerin yanında Bulgarca konuşan Pomaklar, Romence konuşan Ulahlarla, Rumca (Yunanca) konuşan Patriyotlar ve kendi dilleriyle konuşan Arnavutlarla Çingene Müslümanlar da bulunmuşlardır. Bizden gidenlerle birlikte göçenlerin hepsine birden “Mübadiller” denmiştir.

Patriyotların Mübadele çerçevesinde Yunanistan’daki Makedonya bölgesinden göçmüş Rum olup, Osmanlı devrinde İslam’a girip, müslümanlığı seçen köken olarak Türk olmayıp Rum kökenlilere verilen bir isimdir. Bazı bölgelerde ise Rum delikanlısı anlamına gelen ‘Rumyöz’de kullanılmaktadır.Ayrıca Trakya içlerine, Anadolu’da Manisa ve Samsun gibi şehirlere de dağılmışlardır.
Türkiye’nin genelinde sayılarının ne kadar olduğu tam bilinmemekle beraber kökeni Nasliç, Grebne köylerine dayanan insan(Patriyot) sayısının yirmi binin üzerinde olduğunu tahmin edilmektedir. İlk geldiklerinde iletişim dili olarak Rumca’yı kullanan Patriyotlar, bu dili yeni vatanlarında doğan kuşağın hepsine aktaramazlar.Kısacası Patriyot göçmenler Türkiye’ye anadilleriyle gelmişler, Türkçe bilmediklerinden kaçınılmaz olarak burada da Rumca konuşmuşlardır.

Patriyotlar kendilerinin Selanik’ten geldiklerini söyleseler de aslında onların Rumeli’ndeki yurdu, Manastır vilayetinin Serfiçe Sancağıdır. İlk mübadil neslin nüfus kayıtlarında doğum yeri olarak görülen Nasliç, Serfiçe Cuması, Grebne, Kozana, Seçişte, Joban, Veniçe adları Serfiçe Sancağının kaza ve nahiyelerine aittir. İslam’ın Sünni ekolüne mensup olmakla birlikte Patriyotların bir kısmının arasında Bektaşi tarikatına ait ritüeller yaşatılırdı.Nasliç yakınlarındaki Vratin ve Odra Bektaşi dergahları bu öğretinin yaşatıldığı yerlerdi.Bektaşilik motifini Alevilikle karıştırmamak gerekir. Patriyotlar Alevi değil, kısmen Bektaşiidi.Kısacası Türkiye’nin ve dar anlamda Trakya´nın etnik grupları içinden biri de Patriyotlardır.

Kaynaklar
1 – Patriyotlar Kimlerdir Yazgülü Aldoğan – Bir balkan rengi, Patriyotların öyküsü Hulusi Üstün
2-Patriyot Mübadiller Mete Esin
3-Nasliç, Serfice ve Grebene Yöresi Bektaşileri, Patriyotlar Refik Engin

Mustafa Gültekin

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1039504896086445&id=697770813593190

[*] Pomaknews Notu : 30 Ocak 1923 tarihinde Türkiye ile Yunanistan arasında mübadeleyi öngören sözleşme imzalandı.

About Post Author

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail