145 yıldır bitmeyen Pomak soykırımı !

10 Aralık Pomak Soykırımı Anma Günü.

Genocid na Pomaci, nema da zabravime.

Pomak soykırımı malesefki bu güne kadar çok gündeme gelmemiş ve herzaman yaşananların Türk ve müslüman soykırımı , katliamları olduğu vurgusu öne çıkartılmıştır. Oysa Balkanlarda tam orta yerinde halende farklı yöntemlerle devam eden 142 yıldır bitmeyen bir Pomak soykırımı yaşanmış , yaşanmaktadır.
Tarihimiz Pomaklara karşı karşı el birliğiyle işlenmiş insanlık adına utanç verici bu olaylar ne kadar saklanırsa saklansın hiçbir zaman hafızalardan silinmeyecektir. Herkes yok saysa unutsa bile Pomak halkı bunun unutulmasına izin vermiyecedir.
Birleşmiş Milletler’in 1948 tarihli Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi’ne göre bir eylemin soykırım olarak nitelendirilebilmesi için, belirli bir insan topluluğunun; milliyeti, ırkı, etnik kökeni veya dini dolayısıyla tümünün ya da bir bölümünün yok edilmesi niyetinin bulunması gerekir.
Pomaklara uygulanmış ve halende uygulanmakta olanlar tamda bu konuyu kapsamakta. Yıllardır Pomakları yoketme çabaları spontane değil,devletçe örgütlü ve bilinçli bir şekilde yapılmış ve halen de farklı metodlarla yapılmaktadır.
Neden 10 Aralık ?
Osmanlıların Balkanlardaki çöküşünün başlangıcı tarihe 93 harbi diye geçen 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşlarıdır. Bu tarihten sonra Balkanlar’daki diğer halklar (Pomaklar haricinde) birbiri ardından bağımsızlıklarını kazanan devletler ortaya çıktı ve hemen hemen hepsinin ilk hedefine tourttuğu gurup Pomaklar oldu. Çünki Pomaklar o toprakların asıl sahipleriydiler. Bunun bilinciyle Pomaklara karşı neredeyse 141 yıldır bitmemiş bir soykırım, katliam ver sürgün dönemi el birliğiyle başlatılmış oldu.
10 Aralık 1877 tarihinde Osmanlı orduları Plevneyi kaybetmişlerdir ve o tarihten sonra yakın tarihin en büyük sivil katliamları başlamıştır. Tüm uluslararası kaynaklar da belirtiyorki , Osmanlı ordusu Plevnede yenildikten sonra dağılmış ve Edirneye kadar hızla çekilmiştir.
1877 tarihindeki bu savaşta Rus ordularının karşısında Osmanlı ordusu kalmamış, karşısında kalan sivil halk vardı. Büyük bir Pomak katliamı evvela Plevne düştükten sonra Plevne veya Lofça Pomakları denilen bölgede yaşanmaya başlamıştır. 200bin Pomak ilk katliamlarda yok edilmiştir, kalan 100 binlerde yollara düşmüştür. Savaş öncesi 100lerce köyleri kasabaları olan Pomaklar,savaş sonrası Lofça bölgesinde 3-4 e düşen köyleri kalmıştır(bu köylerde sonradan korkarakta olsa geri dönenlerin yeniden kurduğu köylerdir)
Bu soykırım 1912″dede devam etmiş ve Bulgar resmi rakkamlarına göre 200bin Pomak zorla hristiyan yapılmış ve etnik anlamda Bulgarlaştırılma faaliyetleri yürütülmüştür. Bu uygulamayı kabul etmeyen binlerce Pomak katledilmiş, onbinlercesi yine göç yollarına düşmüştür.
Rusların ve Bulgarların topraklarımızı hedef alan ve yüzyılı aşkın bir süredirde Bulgar devletince sürdürülen saldırıları sonucu malesef Pomak halkı bugün çoğunluğu anavatan topraklarında değil, diasporada yaşamak zorunda kalmaktadır. Ve aradan geçen 141 yıla rağmen bu soykırım ve katlımaların olumsuz sonuçları hala sürüyor; telafisi için ise atılan hiçbir adım malesef yoktur. Halkımız hem anayurdunda, hem diasporada itildiği bu yok oluş girdabında can çekişmeye devam ediyor.
Bizim yaşanmış olan bu tarihimizi unutmamak gibi bir görevimiz var. Yaşananları unuttuğumuz ve hesabını sormadığımazsak asıl bu atalarımıza ve tarihimize yapılacak en büyük saygısızlıktır. Kendi kendimizi katliama uğratmış olacağız.
Soykırım suçluları bilmelidir ki, Pomak halkı diasporada ve anavatanında süren emperyalist saldırganlığa sessiz kalmayacak ve üzerinde oynanmak istenen oyunları boşa çıkaracaktır!
Soykırım suçluları bilmelidir ki, atalarımıza uygulanan soykırım tanınmadıkça, gasp edilen haklarımız geri verilmedikçe ve bu zulüm sona ermedikçe diasporanın sesi Pomak halkının yaşadığı her yerde büyüyerek yükselmeye devam edecektir!
Bundan böyle Pomak halkı susmayı unutacak, hesap sormayı unutmayacaktır, unutturmayacaktır.
İnsanlık tarihi Balkanlarda yaşanan Pomak Halkına karşı olan bu utanç tarihini unutmayacaktır.
POMAK SOYKIRIMI RESMEN TANINMALIDIR !
İŞGAL ve SOYKIRIMA HAYIR!
ASİMİLASYONA HAYIR!
10 Aralık SOYKIRIMIN GÜNÜDÜR!
Demokratik Pomak Hareketi
8 Aralık 2021

About Post Author

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail