Aşkım Rodna / Bir Pomak Öyküsü

Konuşma arasında bir ara Pero şöyle dedi: “Aslında sorun tam olarak din de değil… Sadece din olmuş olsaydı tüm bu olaylar yaşanmazdı. Geçmişte çok büyük sorunlar çıkmamıştı. Sadece evlenmek yasaktı. Ayrı dinlere mensup insanlar çok iyi dosttu yıllarca. Bana kalırsa bu ayrımcılığı yaratanlar liderler. Kendi çıkarları uğruna her şeyi yapıyorlar ve hala yapmaktalar. Liderlerin amaçları, yönettikleri köylerin, kasabaların, şehirlerin tamamen kendilerine ait olması ve iktidarlarının sürmesi. Zavallı halk, çoluk çocuk bunun acısını çekiyor. Bir süre sonra yaratılan kinler o kadar büyüyor ki, ölenler ve öldürülenler, her iki taraf da kendi intikamlarının peşine düşüyor. Böylece liderler de hiçbir günahı, hiçbir sorumluluğu üstlenmek zorunda kalmadan amaçlarına ulaşıyorlar. Aslında bir süre sonra savaş onların da kontrolünden çıkıyor ve hatta çoğu liderler savaşlar bittikten sonra “anılarını” yazacak kadar olayın dışında görüyorlar kendilerini… Sanki nedenler onlardan kaynaklanmamış gibi…”

Yazar:Ertuğrul Aladağ

Yayınevi: Belge Yayınları

ISBN: 975-344-108-8

Basım tarihi: Mart 1996

About Post Author

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail