Ekoloji ve Çevre mücadelesi Temel Gerçekliğimizdendir.

Demokratik Pomak Hareketinin(DPH) Pomak halk gerçekliğinin yaşam alanları analizinde yaşam alanlarımızdaki “ekolojik yıkım” tespiti önemli bir yer tutuyor.        

    DPH doğum sancıları Ergene nehri kirliliğinin üst boyutlara ulaşmasıyla çakışıyor. Ergene nehri kolları Balkanlardaki (čara Planına)Pomak soykırımıyla köklerinden koparılan Vit ve osam nehir kültürüyle yoğrulmuş Pomak halkından Lofça Pomaklarının yerleştiği şu kenarlarıdır. Yüzyılı aşkın Ergene ve kollarında nehirle barışık yaşayan Pomak halkı bu toprakları kendi yurdu olarak benimsedi. Kapitalizmin Trakya topraklarını “Birikmiş ilk sermaye” hakkı olarak görüp fütursuzca kirletmeye başlayınca Pomak köylerininde yaşam alanları tehdit altında kalmaya başladı. 2011 yılında Türkçe anlatamadıkları yaşam alanlarının yaşanabilirlikten çıkartılmasını Pomakça ile anlatmaya başladılar. “Ergene Na Naumira” .

    Balkanlardaki Pomak soykırımı akabinde Rodoplarda direniş merkezi olarak Timraş Cumhuriyetini kuran Pomak halkı Dünya konjonktüründe Osmanlı Feodalitesinin yenilgisiyle Rodopi bölgesindeki topraklarından da sökülüp atıldılar. Anayurtlarına benzeyen ida- kazdağları sistemine Ege ve Marmara kıyılarını yurt tutmak zorunda kaldılar.

     Bu günlere ulaşıldığında ;Uluslar üstü tekel şirketi olan Anamus Gold ve eşdeğerdeki şirketler yerel ortaklarıyla Pomak yerleşim alanlarında ekolojik yıkımı ve yağmayı başlatarak altını siyanürle çıkarmaya yönelik çalışmalarını ilerlettiler. Bunlar köylerimizin geleceği kalmadığından şehirlere göç ederek Pomak gelenek , kültürleri kaybetmelerini halk olma özelliklerini yitirecekleri anlamına geliyordu.

Pomak köylerinin meralarında Kömürle çalışan termik santralları Ekolojik yıkımın diğer bir kolu olarak yaşam alanlarımız olan köylerimizin yaşanmaz hale getiriyorlar.

Ekolojik yıkımın mihmandarları Ege’de Pomak köylerinin meralarını “Turizm projeleriyle”  işgal edip hayvancılık yapılamayacak hale getiriyorlar.

Saroz körfezinde devasa binlerce gros tonluk doğalgaz gemilerinin yanaşacağı ( FŞRU ) limanını hukuksuzca, fütursuzca yapılıyor. Binlerce deniz canlı türünün yok olma tehdidiyle beraber Pomak balıkçılarının geçim kaynakları , Pomak köylerinin tarım alanları talan edilmek isteniyor , iç göç zorunluluğuyla karşı karşıya bırakılıyor.

Ergene nehrinin köylerimizin yaşanmaz kılması yetmiyormuş gibi Trakyanın tümünde varlığı tespit edilen “kaya gazi ” ile uluslar arası sermayenin kadim Trakyayı talan etmesi ekolojik yıkımla sonlandırmak isteniyor.

     Kaya gazı çıkarma projesi hayata geçtiğinde, Trakyada Pomak yerleşimlerinin varlığını sürdürememesi demek anlamına geliyor.

Bu gazın çıkartma teknikleri uygulanırken atmosfere kaçan gazlar toprak üstü yaşamı imkansız hale getireciğini bilim insanları söylüyor. Yaşam alanlarımıza yönelik bu ekolojik yıkım girişimlerine karşı durmaya çalışan Pomak halkının özel temsilcisi olan DPH Uluslararası İklim ve Adalet girişiminin Türkiye ayağı olan İklim ve Adalet koalisyonuna özel önem addediyor,bizzat içinde olarak  Pomak halkı nezdinde bu eylemliliklerine omuz veriyor, vermeye de devam edecektir.

İklim ve adalet koalisyonunda Demokratik Pomak Hareketinin Ekoloji Komisyonu olarak yerimizi aldık.

DEMOKRATİK POMAK HAREKETİ

12 / 04 / 2022

About Post Author

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail