Kavaklı – Meriç- Edirne

Kavaklı Köyü eski bir Rum Köyüdür. Bir ara ilçe görevi yapan köye, Pomakların  gelişi 1923 yılına rastlar. Yunanistan topraklarında kalan Drama İlçesine bağlı Pulevu ve Kalçovu Köylerinden toplam 80 hane olarak göç eden köylülere yerleşme yeri olarak aynı ilçeye bağlı ve nahiye durumunda olan Küplü gösterilir. Küplü’de yunanistan çıkışlı pomaklar oturmaktadır. Ancak Pulevu ve Kalçovu köylerinden gelenlere Kavaklı’da yerleşme teklifi edilir ve köylüler o yıllarda Kavaklı denen köye yerleşirler. Bu adın geliş nedeni bilinmez. Yaklaşık 420 kişiden oluşan göçmen köylüler, köy içinden geçen bir dereyi sınır yaparlar ve böylece geldikleri yerdeki komşuluk geleneğini bozmamaya dikkat ederler. Ancak bu yerleşme iki ayrı köy değil, bir köyün iki mahallesi biçiminde olmuştur. Köyde Pomakça’yı bilmeyen yok denecek kadar azdır.

https://tr.wikipedia.org/wiki/Kavakl%C4%B1,_Meri%C3%A7

EVLİLİK GELENEGİ
Köyümüzde evlilik; ilk önce gençler birbirlerini sever, konuşurlar daha sonra erkek tarafı kız tarafına kızı istemeye geleceğez diye haber gönderirler. Bir gece sonrada erkek tarafı kızı istemeye gider. Bu isteme 3 gece ardarda eve ziyaret yapılarak gerçekleşir. 3. gece kızı vermeyi kabul ettikten sonra erkek kız evine, kız ailesinin ellerini öpmeye gelir ve biraz oturup kalkılır. Daha sonra hep birlikte bir gün karaşlaştırılır ve çeyiz için alış verişe gidilir. Her iki tarafta da çeyiz gösterilir. Bundan sonra kendi aralarında nişan gerçekleşir, düğün günü kararlaştırılır. Düğünde kına gecesini genellikle evde bayanlar kendi arasında teyipli olarak yaparlar. gündüzü ise kızı erkek evine aldıktan sonra gelenlere yemek verilir ve ardından ise mevlüt okutulur böylece düğün bitmiş olur.

https://meric-kavakli.tr.gg/K.oe.y.ue.m.ue.z.htm

About Post Author

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail