Korkmayan adam ŠERİF AJRADINOSKİ ‘yi kaybettik.

 

KORKMAYAN BİR ADAM AJRADINOSKİ ŞERİF’i (1959-2021) i kaybettik.

.
1959. yılında Struga yakınlarındaki Podgorci köyünde dünyaya geldi. İlkokul ve liseden sonra Üsküp Üniversitesi ‘ nde Roma Filolojisi okudu.

Erken çocukluğundan şarkılar yazdı. Gitar çaldı, KUD ′′ Yeni Yol ′′ üyesi olarak Balkan genelinde etkinliklerde konser verdi.

Arkadaşlarıyla ′′ Labuni ški meraci ′′ grubu kuruyor, gitarın yanı sıra şarkılar yazıp besteliyor. Yazarı Makedonya ve bölgede yayınlanan çok sayıda haber makalesi ve köşe yazısı.

Torbe ški kültür ve bilim merkezi ′′ Rumelija ′′ derneği başkanıydı “.

Yazar, 8 Ocak 2011. tarihinde Struga ‘da bir konferansta kabul edilen Torbe šk bildirgesidir. ′′ Makedonya Cumhuriyeti’ nde etnik, dini, dili ve kültürel özellikleriyle torba nüfusunun ′′ olduğunu belirtiyor. Makedonya ‘ daki diğer etnik topluluklarla özel ve eşit bir statü hak ediyor “.

Torbe š, Boşnaklar, Hareket ve Goran ‘ ın tarihiyle, etnogeneziyle ve kültürüyle uğraştı. Bilimsel sempozyumlar üzerine yapılan araştırmayı sundu ve çok sayıda bilimsel gazete yayınladı.

Sevgili kardeşim ve dostum, sonsuz rahmetiniz olsun!

.
′′ Pembeyi kokla
Eylül, sarı…
jennet bav či ‘ den jul
Sonista bayanlarından
Düştüğünde Aksham karanlık
Penguenlerinizin altında
kokuyu čardaci moi ‘ ye yaydın
ve ateşi söndür
astret ne yanıyor
Ruhtaki dzemre yanıyor…”

ŠERIF AJRADINOSKI (1959-2021)

ČOVJEK KOJI JE IMAO STAV, A NE STRAH

.
Rođen je 1959. godine u selu Podgorci kod Struge. Nakon osnovne i srednje škole, studirao je romansku filologiju na Univerzitetu u Skoplju.

Pisao je pjesme od ranog djetinjstva. Svirao je gitaru, a kao član KUD-a „Yeni yol“ imao je koncerte na manifestacijama širom Balkana.

Sa prijateljima stvara bend „Labuniški meraci“, gdje, pored gitare, piše i komponuje pjesme. Autor je velikog broja novinskih članaka i kolumni, objavljenih u Makedoniji i regionu.

Bio je predsjednik udruženja Torbeški kulturno-naučni centar „Rumelija“.

Autor je Torbeške deklaracije (povelje), usvojene na konferenciji u Strugi 8. januara 2011. godine. U njoj se ističe da „torbeška populacija u Republici Makedoniji sa svojim etničkim, religioznim, jezičkim i kulturnim karakteristikama zaslužuje poseban i ravnoptavan status sa ostalim etničkim zajednicama u Makedoniji”.

Bavio se historijom, etnogenezom i kulturom Torbeša, Bošnjaka, Pomaka i Gorana. Istraživanja je prezentirao na naučnim simpozijumima i objavio veliki broj naučnih radova.

Šeko, brate i apapu, neka ti je vječni rahmet!

.
„Zamirisaj rozo
rujna, rumena…
đul od dženetski bavči
od soništa damni
Akšam mrak štom padne
pod pendžeri tvoi
ti raširi miris do čardaci moi
i izgasni ogan
astret što go pali
Džemre v duša gori…“

SADIK İDRİZİ

About Post Author

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail