Pomak Türkleri Devam Filmi 2

Pomak Türkleri konusunda yazdıklarım ile ilgili, ileri seviyede bilimsel eleştiriler yapılmış .

Bilimsel eleştirileri, dikkatimi yoğunlaştırarak okudum. Üzerine uzun uzun düşündüm. Hizmet ettiğim dış mihraklar ve gizli güçler ile uzun uzun istişare ettim.Hatta, uzayın derinliklerinden gelen dünya dışı yaratıklar ile aynı masaya oturup yazılan yorumları ve Pomak Türklerini inceledik. Bütün bu güçler bir araya geldik ama ortak bir cevap ortaya çıkaramadık. Onca farklı akla rağmen yazılan yorumlara mana veremedik. o yorumlarda, kafalarımızda oluşan sorulara cevap bulamadık. Hatta Türk arkadaşlarımla bile istişare yaptık. yapılan yorumlara onlar da anlam veremediler. Hatta Pomak Türklerini ilk defa duyduklarını söylediler. Sonra dediler ki, neden sadece Türküz demiyorlar da Pomak Türküyüz diyorlar,diye de çıkıştılar. Hatta Pomak Türkleri söylemini bölücü buldular. Türklerin arasına nifak tohumu ekmeye çalışmakla suçladılar. Pomak Türkü.Gürcü Türkü,Laz Türkü,Çerkez Türkü,Kürt Türkü gibi söylemlerin dış mihrakların oyunu olduğuna bile vurgu yaptılar. Türk Türktür dediler. Ben de katıldım onlara.Türk Türktür dedim.Pomakta Pomak dedim. Hiç kızmadılar. Hatta Pomaklar kardeşimizdir dediler. Pomakların da kültürlerini,dillerini yaşamaya ve varlıklarını sürdürmeye hakları vardır dediler. Hatta Türklerin, Pomakların bu haklı taleplerinin yanın da onlar ile birlikte mücadele etmeleri gerektiğini bile söylediler. Onlar da aynı soruyu sormaktan kendilerini alamadılar.

Evet en can alıcı soru geliyor yorumcu beyler.Yorumcular ve Pomak Türkleri erkeklerden oluştuğu için beyler dedim.Cinsiyetçi olduğum için değil. Konuyu dağıtmadan hemen sorumuzu soruyoruz

Pomaklar neredeyse 600 yıl boyunca Osmanlı idaresinde yaşadılar.Müslüman oldular.Neden Slav kökenli dillerini bırakıp, Osmanlı Türk’çesini benimsemediler?

Osmanlılar vesilesi ile Müslüman olmuşken, onların müslüman olmasına vesile olanların dillerini neden benimsemediler.Üstelik asıl kökleri Kuman Kıpçak Pomağı iken. Onları Osmanlı Türkçesine asimile olmaktan alıkoyan niyet ve direnç ne idi?

Mesela,Ortodoks olan Gagavuz Türklerini sözde Pomak Türkü yorumcular bilirler.Peki Gagavuzlar anadillerini Ortodoks Slav dünyasında nasıl koruyabildiler. Gagavuzlar dillerini koruyabilmişken, neden Pomak Kuman Kıpçak Türkleri bunu başaramadı.Korunaklı Rodop dağlarında iç içe yaşamadıkları Slavların dilini neden benimsediler.Gagavuzlar benimsememişken. Gagavuzlar ortodoks dindaş slavların diline karşı kendi dillerini koruyabilmişken neden neden Kuman Kıpçak Pomaklar bunu başaramadı? Evet can alıcı sorumuz bu.

O dandik tarihçilerin hükmü çoktan bitti bizler için

Bu soru çok önemli bir soru.Elbette cevabını, Pomakların Türk olduğunu iddia edenlerinden alamayacağımızı biliyoruz.. Sonuçta lan lundan öte bir kelime haznesi ve zekası olmayanların, bu soruya cevap verebileceklerini beklemek sapsallık olur. Ya da dış mihraklar dışında her hangi bir fikir üretemeyenler de cevap veremeyecek bu soruya. Ya da Anadolu da yaşayan her Halkı asimile etmeyi görev bilmiş Tarihçiler de açıklayamayacaklar Pomakların neden dillerini yitirmediklerini. Zaten verdikleri cevaplar bizleri hiç bir zaman da ilgilendirmeyecek.O dandik tarihçilerin hükmü çoktan bitti bizler için. Anca Pomak Türklerine anlatsınlar yalanlarını.

Pomaklar olarak ne olduğumuzu ve ne olmadığımızı artık biliyoruz. Bu sitede ve başka platformlarda defalarca yazdık ne olup olmadığımızı.Hala o yazılarımız ve akademik araştırmalarımız mevcut.Üşenmeyip bi zahmet okumalı.Okuma konusunda ki tembelliğimiz nedeni ile yorumcular artık bilimsel bir dayanağı olmadığı akademik çevrelerce kabul görmüş olan Kumak Kıpçak olma konusunu hala dillendirebiliyorlar.Pomaklar özbe öz Türktür deme cahilliğini gösterebiliyorlar.

Pomaklar sadece Pomaktır. Sadece Pomak olmak ve bunu istemek bölücülük değildir.

Buradan bir kez daha ilan ediyorum. Pomaklar her hangi bir Türk boyuna mensup bir Halk değildir. Bunun içindir ki dillerini asla unutmadılar ve unutulmasına da müsaade etmediler. Pomakça Slav dilleri içerisinde yer alan bir dildir.Kumanlıkla ve buna benzer farklı bir dil grubu ile uzaktan yakından alakası yoktur. Pomaklar sadece Pomaktır. Sadece Pomak olmak ve bunu istemek bölücülük değildir. Aksini inkar etmektir bölücülük. Bölünen ve paramparça olan devletler halkların haklarını verdiği için bölünmezler. Halkların dilini,dinini,kültürlerini inkar ettikleri için bölünürler. Yugoslavya bundan dolayı bölündü.Diğer halkların haklarını ve varlıklarını İnkar etmekten dolayı yok olup gitti. Bulgaristan son anda ciddi bir bölünme ve kaos riskini Türklerin kimliğini anayasal güvence altına alarak basından savdi. Gerçi hala Pomakların ve Çingenelerin varlığı inkar ediliyor ama en azından Türklerin varlığı inkar edilemiyor artık.Bu da gelecek için bir umut taşımamızı sağlıyor Bulgaristan için.

Hepimiz TC’nin eğitim sisteminin torna tezgahlarına bağlandık.

O tezgahlarda biçimlendirildik.Düşünmemeyi,sorgulamamayı sadece itaat etmeyi ve hazır olda büyüklerimizin dediklerini doğru bellemeyi öğrendik. Fakat biraz çaba gösterip düşünsek çok kolay buluruz cevapları. Okumadan da, Pomakların kim olduğunu öğrenebiliriz. Nasıl mı? Çok basitçe Ninelerimizin.dedelerimizin anılarına başvurarak. Tarihimize bakmaya çalışarak.Sorarak. Örneğin ben daha geçen yaz öğrenebildim, Ali dedemin anasının Türkiye’ye göç ettikten sonra Türkçe konuşmamaya direndiğini.Neden direndi? Neden Pomakçadan başka bir dil konuşmayı red etti? Bu ve benzeri soruları sizlerde sorun. Sorular ile bulacağız yitirdiğimizi sandığımızın kültürümüzü ve köklerimizi. Çok uzaklarda değiller. Ninlerimizin anılarında saklılar. O anılardan anlarız, neden dilimizin hala yaşadığını.Nasıl hala Pomak kalabildiğimizi, ninelerimizin ve dedelerimizin anılarından kavrarız..Sayısız kıyımI ve katliamı yaşamamıza rağmen, nasıl var olabildiğimizin cevabını, atalarımızın anılarını dinledikçe öğrenebiliriz. Aksi durumda ise, sahtekar tarihçilerin Kuman Kıpçak uydurmalarının peşine takılıp, Pomak Türkleri diye bir garipliğin içinde, köklerimizi ve tüm tarihimizi inkar ederiz. Kıyımlardan,katliamlardan çıkıp, bize Pomaklığımızı verebilmiş atalarımızı inkar etmenin utancının farkına varmadan silik ve sınık insanlar olarak yaşamaya devam ederiz. Papağan gibi, Pomaklar hakkında üretilmiş başkalarının yalanlarını bir kafesin içinde yaşayıp, gelene geçene tekrarlarız. Başkalarını kendimize güldürüp,atalarımızın kemiklerini sızlatırız. Acılar içinde geçen ömürlerine daha da derin acılar katarız.

Biz bu inkarcılığın ve utancın bir parçası olmayı red ediyoruz.

Pomaklar Özbe Öz Pomaktır. Başka da bir şey değildir. Başka birşey olmak isteyenleri yollarından geri çevirmeyiz. Ama yolumuzdan çekilmelerini de ısrarla isteriz.

Pomakların, inkarcıların aklına ve zikrine ihtiyacı yok.

A.Murat Yılmam / 2014-01-18

Pomaknews Agency Prag

 

 

4 Comments

 1. Hikmet Pala

  Bir kere her ülkede anayasa yoktur ve olmak zorunda değildir… İkincisi, her anayasada “Resmi dil” diye bir şey olmak zorunda değildir!

  Nitekim dünyanın en modern, zengin ve teknik dili olan İngilizce ne İngiltere ne de ABD’de resmi dil değildir. Öte yandan İsrail’de aralarında İbranice, Arapça, Rusça, İngilizce de olmak üzere 7 resmi dil vardır! Üstelik te anayasası yok!

  Resmi dil anlayışı bürokratik, devletçi, halkını sevmeyen, halkına emretmeyi seven vesayetçi rejimlerde anayasaya ya da yasalara yazılır.

  Ayrıca bir devlette 3 ayrı resmi dil, 5 ayrı bayrak, 4 ayrı ulusal marş ve 1 de birleşik devlet marşının olduğu, hatta 110 resmi odilin olduğu [SSCB] devletler var.

  Tek dil, tek devlet, tek bayrak, bürokratik devletin çaresiz milletlere kakaladığı masallardır. Ne dediğinizi bilmiyorsanız bari dinlemesini bilin!

  Pomakların Müslüman olmadığını söyleyen mi var? Ama Gergyövden asırlardır kutlanan Hederlezin diğer adıdır ve zaten bütün dinlerde değişik isimlerle kutlanır (Easter, Newroz, Greygyovden, Hıdrellez gibi)

  Laf aramızda büyük harfle yazmak internet kültüründe bağırmak anlamına gelir. Normal yazı ile yazsanıza…

  Kimliğine sahip çıkmak ne zamandan beri kışkırtmak oluyor? Ha tabi tarihini bilmeyen, Tek partili rejim zamanında size dayak zoru ile ezberletilen şeyleri papağan gibi tekrarlıyorsanız, o zaman burada işiniz ne?

  Burası, Pomakların kimliğine, tarihine, diline sahip çıkan bir yer! Türkçülük yapanlar için devletten emniyetten MHP ve CHP faşizmine kadar yer çok!

  Sayın Utkualp, Pomakların Türk olduğu yalanı sadece 1920’lerde başlayan ve Türkiye’deki herkesi zorla Türkleştirmeye çalışan ideolojinin sonucu.

  Bakın bu gün birbirine taban tabana zıt iki kiş ne diyor: “Pomaklar, Slav asıllı, Balkanlı Müslüman kardeşlerimizdir!” (R.T. Erdoğan)

  “Kürtlerin de Pomakların da Alevilerin de Demokrasiye ihtiyacı vardır!” (S. Demirtaş)

  Artık Tek parti CHP diktatörlüğünün Irkçı milliyetçilik tabusu yıkıldı… ama sizin oralara daha erişememiş galiba!

  Gerçeği tarihler yazar, tarihçiler değil! bana çok komik geldi, nasıl yani kitap, eline kalemi alıyor ve kendi kendisini mi yazıyor?

  Ama şu bir gerçek…. Tarih, kimin yazdığına yakından bağlıdır ve süreç içinde yeniden yazılır. Nitekim bakıyoruz 1920’lerde herkes Türk ve Sünni… Ama zamanla öyle olmadığı ortaya çıkıyor.

  Ya da bir bakıyoruz… ortalık aniden Türklük destanları ve Orta Asya tevatürleri doluyor…. Aaa aradan 30-40 yıl geçiyor, meğer o destanlar İskandinavyadan, Süryanilerden, Hintlilerden araklanıp uyarlanmış!!!

 2. Hikmet Pala

  Aşağıda not ettiğim sadece Türkçe ve internetten indirdiğim iki sayım. 72,5 millet sözü halk arasında kullanılan bir ifade olup Osmanlılar zamanındaki millet sayısını ifade ederdi. Tabii buçuk dedikleri de çingeneler idi. Osmanlı çok toprak kaybedince milletlerin sayısı azaldı ama kaybolmadı. Sadece halk ve demokrasi düşmanları, diktatörlük sapkınları da kendi milletleri dahil diğer bütün milletleri inkar yoluna gitti.

  Sonuçta da bazı az eğitim görmüş ve sorgulamayı bilmeyen, önlerine konanı olduğu gibi alıp ezberleyen zavallılar kendilerine söylenen yalanları olduğu gibi yuttular!

  Tabii herkes aydın, modern, cesur ve tarihine saygılı olacak diye bir kural yok! Resmi ideolojiden şüphelenmek kolay bir iş değil!

  İşte bahxsettiğim iki ayrı liste..

  Türkiye’de yaşayan etnik gruplar, temel grup ve alt gruplarıyla şu şekilde sınıflandırılabilir:
  • Türk: Avşar, Yörük, Manav, Türkmen, Tahtacı, Kosovalı, Makedonyalı, Bulgaristanlı, Batı Trakyalı, Rodoslu, Oniki Adalı, Giritli, Dobrucalı, Adakaleli, Gacal, Muhacir, Çepni, Cerit,Ahıskalı, Büğdüz, Bayat, Yazır, Eymür, Karabölük, Alkaevli, İğdir, Yüreğir, Dodurga, Ulayundluğ, Döğer, Çavuldur, Beğdili, Abdal, Sıraç, Nalcı, Teber, Barak, Şamlı, Bayındır, Kınık,Ortakçı, Amuca, Bedrettinli, Karamanlı, Karakeçili, Sarıkeçili, Torlak, Kızılbaş, Peçenek, Çıtak, Kıbrıslı, Azeri, Kırım Tatarı, Kazan Tatarı, Karapapak, Kırımçak, Karaçay, Balkar,Özbek, Nogay, Kumuk, Uygur, Kırgız.
  • Boşnak: Bosnalı, Sancaklı.
  • Arnavut: Toska, Gega.
  • Kürt: Kurmanc, Sorani, Gorani.
  • Zaza: Zaza, Dimili.
  • Gürcü: Acar, Kartveli, Kart, Melaşvili, Gurian, İngilo.
  • Çerkes: Adıge (Kavimleri: K’emguy, Yegerukay, Abadzeh, Şapsığ, Hak’uç, Hatukay, Natuhay, Kabardey, Besleney, Mahoş, Mamhığ, Bjeduğ, Jane), Abaza (Kavimleri: Aşıwua, Aşkarıwua, Apsuwa), Çeçen, Dağıstanlı (Kavimleri Avar, Lezgi, Dargi, Lak), Ubıh, Oset.
  • Pomak
  • Çingene: Rom, Roman, Poşa, Dom.
  • Arap
  • Laz
  • Süryani: Türoyo, Qıltu, Mlahsö.
  • Hemşinli
  • Ermeni
  • Yahudi: Sefarad, Aşkenaz.
  • Rum
  • Nasturi
  • Keldani
  • Bahai
  • Afrika kökenli Türkler
  • Leh
  • Malakan
  • Dürzi
  • Yezidi: Ezidi, İzdi, Azidi, İzid, Izdi, Darsın, Rasni

  TÜRKİYE’NİN ETNİK NÜFUS DAĞILIMI
  Son günlerde en fazla tartışılan konulardan biri olan Türkiye’deki etnik nüfus dağılımı hakkında sizler için bir araştırma yaptık. Veriler ilginç, kaynaklar daha ilginç. Gazetemizin Editörüne göre Kürt-Zaza nüfus en fazla 17.000.000; Birleşmiş Milletler verileri Editörümüzü doğrular nitelikte. İlk Listede yapılan renklendirmeler aynı zamanda siyasi davranışları da gösteriyor. Kürtler her yıl %2,5 artarken, Türkler ve diğer etnik yapıların doğum yüzdesi binde oranlarıyla karşımıza çıkıyor.

  HALKLARIN NÜFUSLARI
  1. Türk 52.120.000
  2. Kürt-Kırmançi 8.046.000
  3. Kürt-Türkçe Konuşan 5.823.000
  4. Arap-Lübnanlı 1.310.000
  5. Zaza-Dimli 1.143.000
  6. Çerkes-Kabardey 1.051.000
  7. Fars 611.000
  8. Azeri 535.000
  9. Arap-Iraklı 515.000
  10. Balkan Gagavuz Türkü 414.000
  11. Pomak 347.000
  12. Çerkez 313.000
  13. Zaza-Alevi 182.000
  14. Gürcü 149.000
  15. Laz-Megrel 149.000
  16. Boşnak 100.000
  17. Kırım Tatarı 99.000
  18. Ermeni 75.000
  19. Karakalpak 73.000
  20. Arnavut-Tosk 66.000
  21. Balkan Romanı 66.000
  22. Abhaz 43.000
  23. Herki 38.000
  24. Han Çinli-Mandarin 37.000
  25. Oset 36.000
  26. İngiliz 34.000
  27. Makedon 32.000
  28. Yörük-Domari 31.000
  29. Tatar 26.000
  30. Shikaki 23.000
  31. Suriye Aramisi-Turoyo 22.000
  32. Urdu 22.000
  33. Kaçallar(Gajal) 16.000
  34. Jew-İspanyol 13.000
  35. Abaza 12.000
  36. Pontus Rum 11.000
  37. Amerikan (ABD) 7.500
  38. Kazak 7.500
  39. Çeçen 7.300
  40. Bulgar 6.900
  41. Rus 6.700
  42. Alman 6.000
  43. Peştu 6.000
  44. Asur 5.200
  45. Sırp 4.500
  46. Fransız 3.700
  47. Özbek 3.700
  48. Yunan 3.600
  49. Romen 2.200
  50. Kırgız 1.800
  51. İtalyan 1.700
  52. Hollandalı 1.500
  53. Kumuk 1.500
  54. Türkmen 1.400
  55. Hertevin 1.100
  56. Uygur 800
  57. Macar 800
  58. Keldani 300
  59. Sağır –
  60. Estonyalı –
  61. Sınıflandırılmamış kişi sayısı 1.152.000

   

   

  Users who have LIKED this comment:

  • avatar
 3. huseyin

  Merhaba Arkadaşlar herşey’den evvel din,dil,ırk ayrımı yapmadan insanların bir arada yaşamaları emek içerisinde üreterek Barışı inşa etmeleri gerekmektedir tamam herkes bulunduğu coğrafyada çok kötü katliamlar yaşamışlardır ama günümüz zamanında’da yapılan bazı politikalarla insanlar din,dil,ırk ve konum itibarı ile bazı olaylar kaşınarak ayrıştırılmakta ve bu politikalarda söylenenlerin sanki o tarihlerde farklı yaşanmış gibi yeniden kendileri tarih yazıyormuş gibi yaparak kitleleri arkalarına alarak bak zamanında size böyle yaptılar bu böyledir diyerek inandırmaya ve yandaş ve oy devşirmektedirler bu dünayın en iğrenç politika taktiklerinden biridir Nazi Almayanyasında Dr. Paul Joseph Goebbels taktikleridir Hikmet Pala Arkadaşımızda özgürlükçü bir yanı var sanırım ama bu taktiklere kanarak konuşuyor sanırsam söyle demiş Hemde Yıl 2014 bu arkadaş Türkiyede Gezi Direnişinin niye yaşandığını galiba bilmiyor dediği şu Bakın bu gün birbirine taban tabana zıt iki kiş ne diyor: “Pomaklar, Slav asıllı, Balkanlı Müslüman kardeşlerimizdir!” (R.T. Erdoğan)

  “Kürtlerin de Pomakların da Alevilerin de Demokrasiye ihtiyacı vardır!” (S. Demirtaş)

  Artık Tek parti CHP diktatörlüğünün Irkçı milliyetçilik tabusu yıkıldı… ama sizin oralara daha erişememiş galiba!

  CHP ile birlikte Atatürk 12 Yıl iktidarda kaldı ve Türkiye Cumhuriyetini Kurdu Devrimler yaptı seçme seçilme hakkını getirdi R.T. Erdoğan 15 yıldır iktidarda ne yaptı yol ve köprü hep beton hep beteon Türkiyede hala Trafikte bile insanlara yaya geçidinde bile durup yol vermiyorlar bu’da CHP zihniyeti sayesindemi acaba Hikmet Pala yıl 2017 Tek adam zihniyeti neymiş Atatürk diktatör hadi be Karının anamın babanın üstüne yapmadığın evin tapusunu R.T. Erdoğan üzerine yapsana Başbakan ve meclis ortadan kalkıyor daha evvel rahatsız olut bazı kurumlardan T.C. kaldırdılar helal dediniz zannettiniz Açılım yapıyor ne oldu adam Açılımı kendi için yapıyormuş sonra kıvırdı şimdi ne oldu ne istiyor Tek Devlet Tek Bayrak Tek Din hemde kiminle Devlet Bahçeli ile kusura bakma ama sen bu yazıyı bilinçli olarak yazmamışsın yanlı yazmışsın galiba sene AKP’lisin herşeyi tarihi insanlığı insanlık onurunu bile kendiniz göre değiştirin bakalım nereye kadar değişecek Dünyada yaşayan tüm insanlar aptal çünkü.

 4. Ayten

  Merhsba benim anne tarafımda pomak, ananem ve dedem hep pomakça konuşurlardı hatta büyükannemiz Türkçe bilmezdi keşke ben de öğrenseydim ama annemden bildiği kadarını da olsa öğrenip yazıp saklayacağım .

About Post Author

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

No Comments

Start the ball rolling by posting a comment on this article!

Bir yanıt yazın