Pomakça Veri Tabanı kitabı çalışması Pomakçanın zenginliğidir.

Pomakça çalışmalarına kaynaklık etmesi adına ve Pomak dili üzerine Türkiyede basılmış olan ilk çalışma kitabının hazırlayanı sayın Kemal Demircinin Pomaknewsin talebi doğrultusunda bize yolladığı kendisi ve kitabı hakkındaki değerlendirme açıklamasını yayınlıyoruz. 
Pomakça bilelim veya bilmeyelim her Pomak kardeşimizin bu kitabı satın alarak ilerde çıkabilecek çalışmalara destek olmasını bekliyoruz. Pomakların yaşadığı her eve böyle basılı kitaplarımızın girmedi dileğiyle.

———————————————————

Sevgili dostlar merhaba .
Bağımsız olarak ele aldığım ve uzun süredir üzerinden çalıştığım Pomakça kelimeler kitabımı yayına verdim.
Tamamen Pomakça düşünüp kelimeler not edildi, sonrasında karşılıkları olan Türkçe anlamları verilmiştir. Kelime veri tabanı dediğim bu çalışma, alfabetik sıralamaya göre değil, kendimin mantık üreterek geliştirmeye çalıştığım ve adına ters salkım dediğim bilimsel bir tekniği örnekleyerek, kelimeleri bir öbek etrafında kümeleme düşüncesi ürettim. Buna göre. Benzer türevli kelimelerin mutlaka bir kökünün olması gerekli idi. Özellikle fiillere baktığımızda, önek değiştikçe kelimenin anlamı değişmekte, bu da Pomak Diline korkunç bir kelime zenginliği katmaktadır. O zaman bu fiillerin ya da ilişkili isim ya da sıfatların bir kökü olmalıydı. Üzüm salkımını ters çevirdiğinizde en üstte kalan tek tane, kök kelimeyi temsil etmeliydi. Ardından kök kelime ile ilişkili türev fiil ve isimler, çoğalan üzüm taneleri şeklinde yelpazesini büyütmektedir. Yani tek kök kelimeden, farklı ya da ilişkili anlam taşıyabilen kelimeler öbek şeklinde birikmektedir. Bu sayede, okuyucu aynı öbek ya da benim dediğim şekliyle kümede olan kelimeleri anlaması ve ilişki kurması kolaylaşmaktadır.
Farklı anlatımla, kelime ilişkilerini bir organizasyon şeması gibi ast üst şeklinde değil, birbirlerini sürekli etkileyen ve anlam yapılarını da değiştirip yeni kelime türetimine ufuk açan ve Pomak Diline dinamik özellik kazandıran üzüm salkımı modeli çok uygun düşmektedir. Salkım, dil yapısının gelişim şeklini ve kelimeler arasındaki bağımsızlığı ve özgün anlamlılıklarını temsil eden, ağ modeldir.
Umarım, geliştirdiğim bu yöntem literatüre bir kazanım olarak yansır.

Merak edenler için…
Mesleğim akademisyenlik. İhtisasım işletme alanında yönetim ve organizasyondur. En üst ünvanlara ulaşıncaya kadar, alanımda gerek yurtiçi gerekse dışı birçok eser ürettim. 2 yıl Türk Dünyası araştırmaları vakfı bünyesinde, Orta Asyada öğretim üyeliğinin yanında, alanımda Kitap, makale, konferans, bildiri şeklinde bir çok çalışmalarım olmuştur. Bu alanda elde ettiğim bilgi birikimi, Pomakça sözlük çalışmasında da kullandım. Ancak, sözlük çalışmasının ana motivasyonunu, yetiştiğim köyümdeki eşrafın konuştuğu dili gün yüzüne çıkarmak olmuştur. Bu yönüyle, Pomak Diline vakıf olanların literatüre katkı sağlamaları önemlidir.
Unutulmamalıdır ki, sözlük çalışmasında, kelime ve bağlı türetimleri, yetiştiğim ortamdaki pomakların kullandığı dili tümleşik olarak ele alıp, izdüşümü olacak şekilde yapılmıştır.
Ayrıca, işittiğim POMAKÇA’nın özgünlüğünün korunması adına, diğer lehçelerdeki kelimelerin yazımı sonraki çalışmalar için ertelenmiştir. Ve bulgar dilindeki kelimelerden de uzak durulmuştur
Çalışmada kollektif olarak katkı sağlayanlara ve kitap elinize ulaştığında katkı sağlayacak olanlara fönülden teşekkürler. Özellikle Nazan Öztürk kardeşime teşekkürlerimi sunmak isterim. Bu sözlük çalışmasında motive edici güç olmuştur. Bu yönüyle, kendisine teşekkürü borç bilirim.

Çalışma, çiğden yapılmış olması hasebiyle, yeni fikirlerin doğmasına olanak sağlayan beyin fırtınası ile yeni ya da sağlıklı çalışmaların doğmasına imkan vereceği ümidini taşımaktayım.
Kemal Demirci

——————————————

Kitabın temin adresi:

https://www.florakitap.com/product-page/pomak%C3%A7a-veri-taban%C4%B1?fbclid=IwAR1u33rqPPYvZ2U6Tp9sIeNBzXSIN1Nufl7ng5oA8pJbXXDLc6KN4l_auTA

About Post Author

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail