Pomaklar Üzerine Düşünceler-3-

6)- Yine Pomak Türkleri yazısından alıntı yaparak düşüncelerimizi açıklamaya devam edelim.Cin fkirli yazarımız aynen söyle devam ediyor:
“…Ancak, ilginç olan husus, Pomak adının, XİX ncü yüzyılda ortaya atılmış olmasıdır. Aynı dönemde, doğudaki soydaşlarımıza “Kürt” adı ile hitap edilerek Türkler arasında bölücülüğün yapılması, ……… Osmanlı Devleti’ni parçalayabilmek maksadıyla batılılar tarafından icat edilmişlerdir…..”

Bu kadarına da pes demiyen çıkacakmıdır acaba merak ediyorum.Onca ilerlemeye, çağdaşlaşmaya rağmen, bütün Dünyayı Türklere düşman ve tuzak hazırlamaya çalışıyor gören çağdışı bir zihniyet. Devletin dahi Kürt etnisitesini kabul ettiği ve Türkiyedeki etnik ulusların varlığını kabul ettiği bir dönemde post-kapitalist çağda feodal etnik birlik safsatasından başka birşey değildir.Ayrıca Kürt vardır yoktur, konusuna çok fazla yer ayırmak bile yazıdaki iddiaya haketmediği değeri vermek olacaktır.

Bizi asıl ilgilendiren konu Pomaklar olduğuna göre yazara batılı kaynaklardan değilde,direk Osmanlı kaynaklarından alıntılar yaparak cevap vermek en doğru tavır olacaktır.

Alıntılar:
l-) ”…Gümülcine’ye bağlı “Koşukavak ve Ahiçelebi Pomakları Hıristiyanlaştırılmaktan kurtulmak isteyince, sınırlar açıldı ve gelenler uygun yerlere nakledilerek iskân edildiler…” [4]
ll-) ”…93 Harbi’nden sonra hicrete mecbur kalan Pomaklar, Türkiye’de çeşitli mahallelerde iskân edilir edilmez, gönüllü olarak askere alınmak istemişler ve hemen Ordu’ya katılmışlerdır…” [5]

lll-) ”….Bu baskılar üzerine, harp bittikten sonra da Pomaklar kendi belki de bin yıldır yaşadıkları Anavatan’larından “Müslüman kalmak için” hicret etmek istemişlerdir. [6]

lV-) ”….Istanmak Sancağı Pomakları hududu geçmek isteyince, buradaki Osmanlı Askerleri ateş açarak gelmelerini engellemek istemiştir…”[7]

Aslında bu tür alıntıları bulup aktarmak çok fazla zor değil.Yeterki gözlerimiz gerçekleri görmek istesin.Ayrıca bu alıntılardan sonra, kalkıpta Pomak isimlendirmesinin batılıların Osmanlıyı parçalamak için ortaya attığı bir yalandan ibaret olmadığını ,Osmanlının bizzat kendisinin tuttuğu kayıtlarda Pomakları tanıdığını çok net görebiliyoruz.

7)- Bu konularda sürekli ısıtılıp ısıtılıp ortaya sürülen diğer bir konuda:

“”..Pomaklar aslında yüzyıllar önce Osmanlı tarafından ve Konya bölgesinden balkanlara gönderdiği yörüklerin torunlarıdır..” tezleri .

Bu konuya şu şekilde bir açıklama getirilebilir diye düşünüyorum. ”……Bildiğimiz kadarı ile Pomaklar Balkanların yerlileridir. Çok dağınık yaşarlar ve Konya dan ya da Karamanoğlu olarak Balkanlara gelen insanların [Osmanlı yönetimi altında gelmişlerse] dağlara yerleşip çok fakir bir yaşam sürmeyi kabul etmelerini destekleyecek hiç bir gerekçe yoktur. Hani gelip yerleştikleri yöreleri yönetmek için yerleştirildiler dense, o zaman anlarım, ama o zaman da başka sorunlar çıkar: Örneğin: Kendi dillerini yaygınlaştırmaları ya da yaşatmaları?? Böyle bir durumda da işleri güçleri yokmuş gibi Türkçe ya da Karamanlı dilini [ki Rum Ortodoks  kilisesi  mensubu  Türkler idi] bırakıp Slav dilini uyarlamaları ve konuşmalarının açıklanması çok zor bir konudur. Zaten mali açıdan da Osmanlılar için makul bir şey değil: Verimli olan Balkan topraklarına niye Türkiyeden nüfus yerleştirsinler ki? O zaman gayrimüslimlerden daha yüksek öşür ve zeamet alınıyordu ve Osmanlılar Balkan Topraklarında Müslüman olmak isteyen nüfusları dahi caydırıcı davranıyorlardı… …”[8]

Pomaklar Üzerine Düşünceler- Balkan10
Ayrıca sanırım eski TTK Başkanı Y. Halaçoğlunun 16.yy ortalarında Balkanlardaki yörük guruplarının ocak ocak dağılımlarını gösterdiği harita yeterli bir referans olmaktadır.Zira bu haritaya göre Pomakların, günümüzde Bulgaristanda çoğunlukta olduğu bölgelere herhangi bir yörük yerleşiminin yapılmadığı çok net bir şekilde görülmektedir.

Tabiki yörüklerin olduğu bölgelerde de Pomaklar da vardı ,bu durumda şimdiki Pomakçaya girmiş Türkçe kelimelerin hangi yollarla Pomakçaya girdiği noktasına açıklık getirmektedir.Günümüzde de bu bölgelerin Pomakçası içerisinde daha fazla türkçe kelime barındırırken Yusuf Hallaçoğlunun haritalarına göre yörük Türkmenlerinin yerleştirilmediği bölgelerde yaşayan Pomaklarının Pomakçası çok duru bir şekilde kendini günümüze dek koruduğunu görülmektedir.
8) – Pomakların (yunanistanda) Türklere yakın olan kesimlerinde ve Türkiyenin meriç ipsala ilçeleri arasında 2-3 köy Aren Pomakları olarak adlandırılır.Yunanlılar bu ismin antik grek kavimlerinden ”Agriyani” kavminden geldiğini iddia etti.Buna karşılık(bu güne kadar tabiki türk tarafının böyle bir tezi yoktu) Türk tarafı eğer Pomakların kökleri Agriyanilere dayanıyorsa, bu kavim antik grek kavmi değil ”İskit” kavimlerinden birisidir,iskitlerde türk boylarındandır ( ?) ,dolayısıyla Pomaklar Türk kökenlidir diye bir mantık(sızlık) silsilesini Arkeolog Ercan ÇOKBANKİR ortaya attı.Olay tamamen Yunan agriyani tezlerine cevaben ısmarlama olarak hazırlandığı apaçık ortadadır.Yani tarihçi bakışıyla tarafsızlık içerisinde değil,Yunanistan iddialarını nasıl çürütürüm düşüncesiyle kaleme alınmış düşünceler olarak karşımıza çıkmatadır.Buda yazılanların hiçte bilimsel ve gerçeklerle örtüşmeyeceği sonucunu doğurmaktadır.

Gelelim gerçekliğe.Pomakların genel nüfusu içerisinde Aren Pomakları denilen kesim %10 u ancak temsil ediyor.Bu temsiliyet Batıtrakyanın ovalarında yerleşmiş kesimler ve dediğim gibi ordan mübadele ile gelip Edirnenin ilçelerine yerleştirilmiş 2-3 köyden ibarettir.Genel Pomak kitlesi rodoplular ve lofçalılar olarak (Torbshleri ve Goranları unutmamak lazım) büyük iki ana kola sahiptirler.Şimdi Batıtrakyadaki Aren isimlendirmesini ele alıp (Aren isimlendirmesinin nereden geldiğide yapılmış araştırmalarlada ayrıca netlik kazanmıştır.Başka bir başlık altında bu konuyu işlemekte fayda var diye düşünüyoruz) tüm Pomak kitlesi Aren Pomaklarına dayanır demek hiçte aklı selim bir davranış şekli değildir.
Aslında bu tezin bir an doğru olduğunu düşünsek bile ,bu sefer kumanlılık tezinin savunucusu sayın H.Memişoğlunun tezini çürüten bir tez haline geliyor. Şöyle ki ,H.Memişoğlu gibiler ve devletin resmi tezi Kuman Peçenek guruplarıdır.Oysa arkeolog Çokbankir bey iskitlere dayandırıyor, yani farklı bir boy,iki farklı köken karşımıza çıkıyor.
Herşey gün gibi ortadayken hala Pomak Türkleri diyenler nedense Memişoğlu ve Çokbankir ın Pomaklar üzerine yazdığı, ama tamamen birbirinin zıttı olan iddiaları içeren yazılırını ,hiç okumadan referans göstermek cahilliğe düşmeyede devam etmektedirler.

Şimdi sonuç itibariyle Türkler desek bile ,Pomakların kökeni nedir?
İskit kökenlimi?,Kuman kökenlimi? yada Konyadan Osmanlının balkanlara yerleştirdiği Konya-Karaman Türklerimi?
Türk tarafı önce bu çelişkilerini ortadan kaldırsın ,sonra karşımıza çıkıp Pomakların kökenine ilişkin kimlik tespitinde bulunsun.

Devam edecek…..


İbrahim Kenar /Mart-Nisan/2011
———————————————-

[4]-BOA. DH. İD. dosya: 85, gömlek: 44

[5]-BOA. A. AMKT.MHM.dosya:763 ,gömlek:13

[6]-BOA. DH. MKT. dosya: 421 gömlek: 105 – 25 Receb 1319 (07.11.1901)
[7]-BOA. DH .MKT. dosya: 2565, gölek:1, 23 Şaban (04-12-1901)
[8]-Azgelismislik surecinde Turkiye, Yazar: Stefanos Yerasimos

About Post Author

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail