Pomaklar yeni anayasaya ‘Yetmez ama HAYIR’ diyor.

Stockholm Pomak Enstitüsü Başkanı İbrahim Kenar yeni anayasa için yapılacak halk oylamasının basit bir referandum olmadığını, Türkiye’deki Pomaklar için bir varlık ve yokluk arasında bir seçim olduğunu söyledi.Stockholm Pomak Enstitüsü Başkanı İbrahim Kenar, yeni anayasa için yapılacak halk oylamasının basit bir referandum olmadığını, Türkiye’deki Pomaklar için bir varlık ve yokluk arasında bir seçim olduğunu söyledi, tüm Pomaklara tekçi ve azınlık halkları inkar eden anayasaya ‘Hayır’ demeleri çağrısı yaptı.

 

 

AKP tarafından halk oylamasına sunulan tasarının anayasanın reforme edilmesi olarak görülmemesi gerektiğinin altını çizen Kenar, “Referandum tarihinin belli olmasından önce bile 18 maddenin tartışmaya açılması, AKP ve MHP’nin keskin ve köşeli açıklamalara baş vurmaları anayasanın reforme edilmesinden başka şeylerin amaçlandığını ortaya koymaktadır” dedi.

Kenar, Hayır cephesinin parçalı olduğunu ve her kesimin kendi siyasi anlayışına göre ve farklı nedenlerle yeni anayasaya karşı çıktığını hatırlattıktan sonra, Pomakların anayasa önerisine karşı tutumlarına “Pomak halkının toplumun ezilen ve dışlanan kesimleriyle, demokratlarla birlikte hareket etme zorunluluğu doğmuştur. Bu anayasanın kabul edilmesi Pomaklar gibi yaşam mücadelesi veren egemen olmayan halkların son yaşamsal nefes borularının da kapatılması anlamına gelecektir. Bu nedenle tüm ezilen halklar gibi Pomaklar da referandumda Hayır diyecektir” ifadeleriyle açılık getirdi.

‘BU ANAYASAYLA BAŞKAN OLAN BİR DAHA GİTMEZ’

AKP tarafından referanduma götürülen yeni anayasa tasarısının bir iki madde dışında tek bir kişiye demokrasi güçlerine karşı verilecek savaşta başkomutan olma yetkisini verdiğini söyleyen Kenar, “Bu anayasanın verdiği yetkilerle göreve gelen başkan bir daha gitmez. Büyük kalkışmalar, terör, ekonomik bahaneler ve hatta savaş çıkararak bir sonra yapılacak seçimi erteleyebilir veya bir daha yapılmamak üzere rafa kaldırabilir. Bu anayasa tasarısı tüm yetkileri tek kişiye veriyor. Mevcut anayasayı savunmamakla birlikte yeni anayasanın getireceği sistemin vehameti karşısında ‘Yetmez ama Hayır” diyoruz” şeklinde konuştu.

POMAK HALKI BU ANAYASAYI ASLA KABUL EDEMEZ

“Biz bu anayasa tasarısına ‘Hayır’ derken mevcut anayasanın ve parlamenter sistemin iyi olduğu düşüncesinde değiliz. Dün olduğu gibi bugün ve gelecekte demokratik, halkların haklarını güvence altına alan özgürlükçü bir anayasanın oluşturulmasının mücadelesini vereceğiz. Ancak AKP-MHP ittifakının getirmek istediği düzenlemeler anayasanın değiştirilmesine değil bizzat ortadan kaldırılmasına yönelik düzenlemelerdir. Pomak halkı bunu asla kabul edilemez” şeklinde konuşan Kenar, “Ahlaki çöküş içinde olanlara iki kez, üç kez ‘Hayır’ diyeceğiz ve demokrasi mücadelesi verenlerle omuz omuza mücadele ederek faşizme geçit vermeyeceğiz” dedi.

Pomakların AKP’nin tek adam diktatörlüğüne ‘Hayır’ deyip ezilen ve baskı altında bulunan halklar ve emekçilerle birlikte demokratik, azınlıkların haklarını güvence altına alan bir anayasanın oluşturma mücadelesini vereceğini söyleyen Kenar, Pomak halkının referandumdaki tavrını şu cümlelerle özetledi:

‘POMAKLARIN ÖZGÜRLÜKLERİ GÜVENCE ALTINA ALAN BİR ANAYASAYA İHTİYAÇLARI VAR’

“Bu referandumda Pomaklar alacağı konumu belirlerken Türkiye’nin diğer etnisitelerine yukarıdan bakamaz. Pomaklar dini ve etnik aidiyetlerinden bağımsız olarak ortalığı kasıp kavuran yolsuzluklara, söylenen yalanlara uzaktan şaşkınlıkla ve iğrenerek bakan bir toplum. Pomaklar ne ulusalcılıktan gözü dönmüş ekonomi cahillerine ne sosyal sorun cahillerine ne de dini niyetlerle toplumu Ortaçağ’ın gerisine götürmeye niyetli çarpık ahlaklılara ve mezar soyguncularına ihtiyacı var. Pomak halkının çağdaş ve özgürlükleri güvence altına alan bir anayasaya ihtiyacı var.”

Pomakların kapalı kapılar ardında verilecek vaatlerde ihtiyacı olmadığını kaydeden Kenar, “Geçmişteki tavırlarımızı ve duruşumuzu da göz önüne alarak Türkiye’nin demokratikleşmesiyle şekil alabilen Demokratik Pomak Hareketi’nin demokratik mücadeleyle özdeşleşen tutumu kocaman bir HAYIR’dır” dedi.

‘HALKLARIN SORUNLARINA ÇÖZÜM GETİRMEDİĞİ İÇİN YENİ ANAYASAYA HAYIR’

AKP’nin anayasa tasarısını kabul ettirebilmek için kitlelere sahte vaatlerde bulunduğuna dikkat çeken Kenar, “Demokratik bir hakkımız olan Pomak dilinin yaşama ikliminin oluşmasına izin vermediği için yeni anayasaya ‘Hayır’ diyeceğiz. Anti-demokratik olduğu ve halkların sorunlarına çözüm getirmediği için yeni anayasaya ‘Hayır’ diyeceğiz. Irkçı önyargılara ‘Hayır’ demek için bu anayasaya ‘Hayır’ diyeceğiz” şeklinde konuştu.

AKP Hükümeti ve Erdoğan’ın kendi tabanını konsolide etmek için referandumu partiler arasındaki bir yarışa dönüştürmek istediğine dikkat çeken Kenar “Duruşumuz anayasal düzeninin anti-demokratikleştirilmesine karşı bir duruştur. Böylesi bir değişiklik önerisi hangi partiden gelirse gelsin tutumumuz ‘Hayır’ olacaktır” diyerek, Pomaklara AKP’nin oyununa gelmemeleri uyarısında bulundu.

‘TEK ADAM REJİMİNE DUR DEMELİYİZ’

18. maddeden oluşan yeni anayasanın kabul edilmesi durumunda fiilen var olan tek adam rejiminin kalıcı hale geleceği ve ülkeyi karanlık ve yıkıma sürükleyeceği uyarısında bulunan Kenar, “Biz Pomak halkı olarak, Türkiye halklarının bir parçası olması vasfıyla anti-demokratik uygulamaların sürekli hale getirilme girişimine ve diktatörlüğe dur demek için tek adam rejimine dur demeliyiz” dedi ve tüm Pomaklara referandumda ‘Hayır’ oyu kullanmaları çağrısı yaptı.

5 Nisan 2017 Çarşamba

About Post Author

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail