Pomakların Türkçe Konuşmaya Zorlanmaları Hakkında.Talepname.

 

Belge Özeti : Trakya’ya yerleştirilen Pomakların Türkçe konuşmaları için çalışıldığı.

Yer


Pomakların Türkçe Konuşmaları Hakkında.
Bilgisi : 240 – 1197 – 6
Belge Tarihi : 03 02 1935
Kurum : 180 – 9 – 0 – 0 / Genel

Fiş : 3553
Dos : 454 – 7
Gelen :
Giden : 771

***
TRAKYA UMUMİ MÜFETTİŞLİĞİ

Özü : Pomakların Türkçe Konuşmalarına dair.

*
Dah. V.

Trakyada yerleştirilen göçmenlerin ulusal kültürümüzle kaynaşmaları
için az bir uzda ama dilimizle kaynaşmalarına çalışmaktayız.
Pomaklar için bu işte okullarda bunların çoluk çocuğu kendi dillerini
kolay kolay öğrenirken kendilerinin de bu boşluklarını gidermek için
genel yerlerde olsun Türkçe konuşmalarını bazı müeyyedelere
bağlamak istiyorum.
Vilayetler idaresi kanununun 68 inci maddesi Vilayet U. Meclisi veya
idare hey’eti veya mülki memurlar reisleri tarafından mehaz ve usulen
tebliğ edilecek kararlar hakkında bulunan hükümleri ihtiva ettiğine
mezaren daha büyük zaruret görüyorum.
U. Meclis idare heyeti veya reisleri tarafından verilecek hükümler
bu maddenin ….. ! altına girebilirmi Mahkemeye ve oradan da
temyiz mahkemelerine intikal eden bir dava safhasında
mahkemeleri temyizin bu maddeleri ancak vilayetler idaresi
kanununun hükümler altında verilen kararları infaz etmeyenlere
sorumlu olduğundan ‘hallile’ ! Vilayetin böyle bir karar vermeğe
‘ralahhıyyemaz’ !
Türk kültürüne bir an evvel kaynaşması için göçmenleri umimi yerlerde
olsun Türkce konuşturmağa Denizli’de peştimal kuşanan kadınlar
hakkında vilayetler idaresi kanuna istinaden verilmiş bir karar üzerine
para cezasına mahkum edilen bir kaç kişinin parayı vermemelerinden
dolayı para cezasının tahsili emsal konunu ‘mucihimel’ ! ‘hayla’ ! tahsili için mecbur kılmak mülki memurların herhalde en mühim vazifelerinden biri olduğu gibi Dahiliye Vekaleti U. Nufus Müdürlüğünün bu işler uğraşan ‘halihasime’ ! Bir ‘hora’ ! müdürlüğünün bulunması hem işin idaresi ‘salaheyyetler’ ! İçine giren vazifelerden olduğunu gösterir.

Bu kanunun tatkikindeki kolaylık bu hükmümden istifadenin faydalı
olacağı gösterir.
Aksi taktirde ceza ka. 526 inci maddesindeki ( selaheyyetdar …. !
verilen emsal itaatsizliğe ) a ait hükmün tatkikine luzum hasıl olacaktırki bu taktirde de luzuma ….. ! bir heyeti vekile kararı …. ! alınmasına zaruret hasil olur.

Meselenin ‘ehemmiyetine’ ! ‘bemaen’ ! bir ‘kerede’ ! yüksek vekaletten
tetkik edilerek sorunun ……….. ! ….. !

Saygılarımla.

T.Ö.
——————————————————————————————–

Not. Yazıda bazı kelimeler net okunamamıştır bundan dolayıdır ki boşluk
…… ! veya tırnak içine alınarak ‘ Net anlaşılmayan kelime ‘ ! belge tamamlanabilinmiştir.
_______________________________________________________

***

About Post Author

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail