Şalgamlı / Hayrabolu  / Tekirdağ

Şalgamlı  Hayrabolu   Tekirdağ

1909 yılında Şalgamlı  adını alan   Pomak Kasabası

Şalgamlı kasabası, Tekirdağ ili Hayrabolu ilçesi Mülki sınırları içerisinde bulunmakla birlikte, Hayrabolu ile Malkara ilçelerini bağlayan karayoluna 3 km mesafede ve her iki ilçeye mesafesi eşit olacak uzaklıkta yani 25/26 km.dir. Kasaba halkının tamamı Pomak’tır.

Şalgamlı Kasabası 93 harbi (1877/1878 Rus–Osmanlı Savaşı) ve sonrasında Bulgaristan’ın Plevne ve Loveç/Lofça (Rahva/Rahova) tarafından Belaslatin ve Kneje kasabalarına yakın 7-8 köyden (Breste, Çohmakovski, Koynare, Kumarevo, Popitsa, Selenik, Kneje ve Belaslatin) ile Filibe ve Silistrenin Hezergrad tarafından göç eden 40 aile ve daha sonraki yıllarda bunları takip eden küçük ve münferit Pomak ailelerin şu an yaşadıkları Tekirdağ ilindeki Şalgamlı kasabasına göç etmesi ile kurulmuştur.

Şalgamlı14 Ekim 1898 Tarihinde Bulgaristan’ın Plevne ve Loveç/Lofça (Rahva/ Rahova) tarafından Belaslatin ve Kneje kasabalarına yakın 7-8 köyden (Breste, Çohmakovski, Koynare, Kumarevo, Popitsa, Selenik, Kneje ve Belaslatin) ile Filibe ve Silistrenin Hezergrad köylerinden muhacir olarak gelen Pomaklar, Hayrabolu eşrafından Mustafa Bey’in eşi Hatice Hanım ile Karacakor kariyesi (Karacagür köyü) eşrafından Rasim Ağanın sahip oldukları ve bölgede şalgam bitkisinin yoğun olarak yetiştiğinden adı Şalgamlı Çiftliği/Merası olarak geçen yerde iskan edilmişlerdir.

Hayrabolu Şalgamlı karyesindeki (Mezra) çiftlik, Osmanlı hükümeti tarafından Hayrabolu eşrafından Mustafa Bey’in eşi Hatice Hanım ile Karacakor kariyesi (Karacagür köyü ) eşrafından Rasim Ağadan satın alınması için Osmanlı Hükümeti’nin devlet daireleri arasında yazışmalar ve çalışmalar yapılmıştır. 16 Mart 1900 tarihinde Hayrabolu eşrafından Mustafa Bey’in eşi Hatice Hanım’ın kısmen sahip olduğu Şalgamlı Çiftliği merasının Pomaklar tarafından işgal edildiği gerekçesi ile mahalli yetkili, devlet dairelerden bu işgalin önlenmesini talep etmiştir. Bunun yanında 15 Mayıs 1900 tarihinde Pomaklar iskan edildikleri Hayrabolu Şalgamlı Çiftliği’nde, çiftlik sahibi olduğunu öne süren Mustafa Bey, Pomakları başka bir bölgeye iskan etmek istemiş, bunun üzerine Pomaklar Devlet yetkililerine Mustafa beyi şikayet ederek gerekenin yapılmasını istemiştir.

30 Mart 1901 tarihinde Pomakların Şalgamlı Çiftliği’nde iskanları sırasında işlerin takibi için Osmanlı hükümeti Abdurrahman Bey adlı Memuru tayin etmiştir. Ancak yaptığı bazı usulsüz işlemler nedeni ile hakkında tahkikat yapılarak görevden alınmıştır. 1 Nisan 1901 tarihinde Hayrabolu Şalgamlı merasına sonradan Bulgaristan’dan gelen ve kendiliğinden devletten habersiz yerleşen ve Karacagür arazisine tecavüz/işgal eden bazı Rahova göçmeni Pomakları Hayrabolu dahilinde başka mahallere (köylere) nakil edilmiştir.

25 Şubat 1901 tarihinde Şalgamlı Çiftliği / kariyesine yerleştirilen Pomaklar tarafından Karacagür’lü Rasim ağa ve Hayrabolu’lu Mustafa Bey’e mera bedeli ödenmesi ve meranın Pomaklara taksim edilmesi kararlaştırılmış olup, 13 Ağustos 1909 tarihinde Şalgamlı mezrasında iskan edilen Pomaklara verilen araziden Karacagürlü Rasim Ağa’nın varislerine ve Ziraat bankasına rehinli olan tarlaların bedelinin ödenmesi ve Pomaklara mera ve tarlalarını kullanma ve tasarruflarının tasdik edilmesi için dönemin Maliye bakanlığına bildirilmiştir. 15 Ağustos 1909 tarihinde Pomaklara tahsis edilen araziden Karacagürlü Rasim ağanın veresisin düşen tarlaların bedeli mahalli duyun-ı gayr-i muntazama defterine ithali suretiyle ödenmiş ve Şalgamlı Çiftliği adı ile anılan merada Şalgamlı Köyü kurulmuş ve günümüze kadar hayatlarını idame ettirmişlerdir.

Köyün ilk kuruluşunda çoğunluğun geldiği Bulgaristan’daki Köylerin adlarını mahalle adları vererek Koynare, Cuhrlski, Çomakhov ve Breste adlarında 4 mahalleden oluşan şalgamlı köyü 23 Ekim 1993 tarihinde belde sıfatı ile belediyelik olmuş ve geçmişte önemli hizmetleri olan ve Muhtarlık yapan önemli şahsiyetlerin soy ismi olan KAYA, DİRİK ve İŞÇAN olarak anılan mahallere dönüşmüştür.

Yeni çıkarılan büyükşehir kanunu neticesinde Tekirdağ ili büyükşehir statüsüne geçtiği için tüm belde belediyelerinde olduğu gibi Şalgamlı’da da belediye kaldırılmış ve tek parça halinde Hayrabolu’nun mahallesi haline getirilmiştir.

Kasabada Türkçenin yanında Pomakça (Slav dil gurubundan) dili konuşulmaktadır. Pomakçayı yaşlılara oranla yeni yetişen nesil daha az kullanmaktadır. Burada genellikle hayvancılık olarak büyük baş ve küçük baş, çiftçilik olarak ise ayçiçeği, hububat, şekerpancarı ve pirinç tarımı yapılır. Trakya Net

Şalgamlı Koord: 41° 3′ 21” D, 27° 0′ 20” K

Şalgamlı hava durumu

Pomak Kızanı

dügün

About Post Author

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail