Şahin (Ehinos) / Mustafçova (Myki) / İskeçe (Xanthi) / Yunanistan

 

Şahin (Yunanca: Εχινος / Ehinos, Bulgarca: Шахин / Şahin) Yunanistan’ın İskeçe ilinin (nomos) Mustafçova (Myki) ilçesine bağlı Pomakların binbeşyüz  yıldan fazla süredir yerleşik olarak  yaşadığı bir köydür.

Bölge halkı 1877-78, 1913-19, 1941-45 yılları arasınaki savaşlar döneminde yoğun Hristiyanlaştırma kampanyalarına maruz kalmış, büyük acılar ve direnişler gerçekleştirmiz bir Pomak yerleşim alanıdır.

Halkın geçim kaynağı tütün,hayvancılıktır. Bölgenin halkı sıksık Türkiye’ye gelip gitmektedir.Köyde polis ve askerler dışında hiç Yunan etnik kökenli bulunmamaktadır.

Şahin İskeçe’nin yaklaşık 27 km kuzey doğusunda denizden 913m yüksekliğindeki Dobrivor dağının önünde güneye doğru uzanan 500 m. yüksekliğindeki yeşil bir tepenin eteklerinde kuruludur. Günümüzdeki yaklaşık nüfusu 5bin civarındadır.

Köyün hemen yanından Narlıköy deresi (Kuruçay)geçmektedir. İskeçe yolu üzerinde Şahin’in hemen çıkışında bir köprü bulunmaktadır. Köprünün 50 m ilerisinde yolun her iki yanında da Şahin halkının mezarlığı bulunmaktadır. Nahiyede 3 adet cami bulunmasının yanı sıra köprü yanında bir de kilise mevcuttur.

Şahinliler Batı Trakya Pomakları arasında çalışkanlıkları ve becerikli olmaları ile ünlüdürler. Şahin nahiyesinin kuruluşu hakkında Osmanlı Arşivleri dışında ne Roma ne Bizans ne de belli zaman dilimlerinde bölgede hakimiyet kuran diğer devletlerin arşivlerinde kesin belgelere rastlanmamaktadır. Nahiyenin eski kalıntıları ile bugünkü görünüm ve konumu gözönüne alınırsa, bina, medrese, hamam, cami ve yolların yapı, biçim ve mimarisine bakılacak olursa çok eski bir geçmişinin bulunduğu, tipik bir Balkan Pomak yerleşim birimi olduğu görülür.

Osmanlı Kayıtlarına göre Şahin, 1360’lı yıllarda bölgeyi fetheden Lala Şahin Paşa tarafından civardaki dağınık halde yaşayan  Pomak ailelerin birleştirilmesiyle kurulmuştur. Şahin Paşa, Ropçoz ve Nevrokop bölgelerinde, “Bogomilist” 6-7 bin kadarlık slav grupları ile karşılaşmıştır. Bu Slav Bogomil boyları Müslümanlaşarak bölgede tek bir yere toplanmış ve buraya da Şahin Paşa’nın adı verilmiştir.

About Post Author

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail