Ana dilimiz kimliğimizdir.

Ana dilimiz kimliğimizdir.
Našan majčenski ezik e našan identitet

Biz ana dilimizi seviyoruz, onunla dinlemeyi, onunla gülmeyi istiyoruz.
Nje galeme našan majčenski ezik, i ištame sas nego da slušame i da sa smejeme.

Yine bir Uluslararası Anadil Günü’ndeyiz ve kaygılarımızla, hatırlatmalarımızla, temennilerimizle, bişeyler yapmalı, bişeyler yapılmalı vurgularıyla karşınızdayız…
Nje sme ošte adin pat na Miždunaroden Den na Majčenski ezik i sas našana nemirnost, sas naši memorije i poželanija, trebava da sa naprave neštu i tuka sme.

Dünyada her özel ve önemli gün, daha ziyade bir soruna, bir tehlikeye işaret etme, unutulması istenmeyen mühim olayların belleklerdeki yerini sıcak tutma gayesini taşımakta. İsterdik ki, mesud zamanların anılacağı ve ölümsüzleştirileceği günler var olsun her daim hayatlarımızda…
F sveta, kata specijalen i važen den, poveke znači neštu za problemove, za opasnost, za da nema zabravene važnite sabitija. Ištahme či, f životat celu vreme dano da ima takvi deni da spomnime samo zadrazni vremena bezsmartnu…

Ve fakat yaşlı dünyamızın ve toplumsal yaşamlarımızın buna izin vermesi bir süre daha mümkün görünmüyor. Hala çözülecek çok fazla sorunumuz ve mücadele edilecek çok fazla mağduriyet alanımız var…
No, za ošte malku vreme videnu e či našan starin svet i naši socialni životi nemat možnosta. Ošte ima mlogo problemove da trebava da rešvame i ima mesta f kadetu sme žertvi…

Ve yine temel kuralımız hükmünü sürüyor: Çözümü başka yerlerde arama, başkalarından bekleme, ki yanılırsın, aldanırsın: Çare sensin, çare biziz!
I ima adnu osnovnu pravilu kojtu vlada: Nimoj trasi rešenietu na drugu mestu, nimoj sa nadaš ni ot tih, zaštotu sa grešiš. Rešenietu si ti, rešenietu sme nje!

Pomak Enstitüsü olarak Dünya Ana Diller gününde bir kez daha açıkça söylemek istiyoruz ki Pomaklar sadece ve sadece Pomaktır ve ana dilimiz de Pomakça’dır.
Katu Pomaški Institut, na Miždunaroden den na Majčenski ezik ištame da otvorenu kažame či Pomacite sa samo Pomaci, i Majčenski ni ezik e Pomaški.

Pomakça Bulgarca veya Türkçe değildir. Pomakça Pomak halkının konuştuğu Slav dil ailesinin bir parçası olan ve Pomakların konuştuğu ana dilidir. Hiçkimse bu gerçekliği reddetme hakkına sahip değildir. Pomak Enstitüsü olarak buna izin vermiyeceğiz. Dilimizin yaşaması kimliğimizin yaşaması demek olduğunu bilerek çalışacağız…
Pomaški ne e Bulgarski, ni Turski. Pomaški e adin majčenski ezik, galčenu ot Pomaški narod, katu adna parče ot familijana na Slavjanski Ezici. Nikoj nema prav da otfrla asaj istina. Katu Pomaški Institut, nje ne še dozvolime. Nje znajeme či ezik i identitet sa adnakvi, i taka še rabutime…

Herkes artık şunu kafasına kazımalıdır ki, Pomak halkı ve Pomakça, Slav dil ailesinde başlı başına bir dil olup, kendisine ait lehçelere sahip olan bir dildir.
Da vrit arnu znaje či, Pomaci i ezik him Pomaški sa Slavjansku, adin ezik i dijalektove si.

Biz Pomakların, Türkiye’ye demokrasi, Pomaklar’a kültürel haklar ve Pomakça’nın varlığının kabul edilerek öğretim olanaklarına kavuşturulması talepleri arasındadır. Bunu demokrasinin bir gereğidir diye talep etmekteyiz. Gelecek olan Demokrasi, dindarindan sosyalistine, Pomak’ından Laz’ına kadar herkesi kapsamalıdır. Hiçbir katmanı ve hiçbir grubu unutmadan. Demokrasi vardır, geliyor diye de, devletin üstüne düşen görevlerini unutmaması gerekiyor.
Nje Pomaci imame iskanija, demokracija za Turkija, kulturni prava za Pomaci, poznavane na Pomaški, i da e f učilište. To ištame zaštotu e nužda na demokracija. Demokracija kojtu še dojde treba za vrit: ot vernik do socialista, ot Pomak do Laza, briz da zabravene ni adna grupa. Potrebnu e či dǎržava ne zabravja zadačine, a ne samo sa kaža: Ima demokracija, še dojde demokracija.

Çünkü demokrasi her zaman yenilenmeyi, bakımı ve korunmayı gerektiriyor. Demokrasi sürekli rönesansını yaşamalı. Kanunların değiştirilmesiyle demokrasi kendiliğinden kapıyı çalmıyor. Yaşadığımız ülkenin Başbakanı korumasız halkın arasında gezebiliyorsa, polis korkmadan silahsız dolaşabiliyorsa, Pomaklar kültürel haklarını kimseye bağımlı olmadan özkimliğiyle kullanabiliyorsa, yaşanılan ülke demokrasiye de, demokrat olmaya da hazır demektir.
Zaštotu, sas demokracija celu vreme trebava da sa naprave ponovu, griža i zaštita. Neka demokracija ima brizkrajen renesans si. Demokracija ne čuka vratana duri ima novi zakoni. Aku predsednikat na zemja f kadetu živeeme može da hodi po sokaci, aku policija može da šeta briz pištol, aku Pomaci polzvat svobodnu kulturni prava, znači asva zemja e gotova za demokracija i za bitie demokratska.

Demokrasi tolerans işidir. Demokrasi saygı ve eşitliktir. Demokrasi fikir ayrılıklarının, yaşam bulduğu arenadır. Pomaklar da bu arenada “Ben varım” demek istiyor. Gelin hep birlikte var olalım, yaşayan diller olalım ve yaşayan dillere sahip çıkalım.
Demokracija e neštu tolerantnu. Demokracija e uvaženie i ravenstvu. Demokracija e adna arena f kadetu ima vrit ideji. I Pomaci išta da kaža “Je sam tuka”. Hajdi neka vrit bidime na adnu, neka bidime živi ezici, i branime živine ezici.

Anadilde eğitimin ülkeyi böleceği yönündeki kaygılar tamamen yersizdir. Her halkın kendi kimliğini ve kültürünü anadili ile sonraki kuşaklara ve geleceğe aktarması en doğal, doğuştan gelen insani haklardandır. Bir dili yok etmek, o dili konuşan halkı yok etmekle eşdeğerdir. Bir dilin kendini koruyarak, geleceğe aktarabilmesinin en temel yolu da anadilde eğitimden geçmektedir.
Ne e točnu či obrazovanietu na majčenski ezik še razdele zemjana. Ot roda, kata narod ima prava da predava identitet i kultura si za posledni generacii. Eliminirane adin ezik e katu eliminirane adin narod kojtu galče asoj ezik. Da adin ezik sa brani dori f bdeštetu, naj osnoven pat e obrazovanietu na majčenski ezik.

Biz Pomak halkı olarak, yaşadığımız her topluma gösterdiğimiz saygı kadar, bizler de kimliğimize, dilimize ve kültürümüze aynı saygının gösterilmesini istiyoruz ve yaşadığımız coğrafyada tüm halklarla birlik içerisinde yaşamak arzusundayız.
Nje, katu Pomaški narod, ištame uvaženietu saštu katu imame za kata narod, i taka za našan identit, ezik i kultura, taka želajeme da živime na adnu.

Bizler tüm demokratik ülkelerin vatandaşlarına tanıdıkları asgarî temel insan haklarının, Pomaklar için de, geçerli olmasını talep ediyoruz.
Nje, saštu katu vrit demokratski zemji f kojtu ima minimalni humanitarni prava na graždani, terame da e vrednu i za Pomacite.

ANA DİLİMİZ KİMLİĞİMİZDİR.
NAŠAN MAJČIN EZIK E NAŠAN IDENTITET.

Ana Dilinizi Konuşun Ana Diliniz İsminizdir.
Galčijte Vašan Majčenski Ezik Vašan Ezik e Vašetu Ime.

Asimilasyona HAYIR.
Ništime asimilacija.

Pomak Enstitüsü
Pomaški Institut

About Post Author

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail