”POMAK FEDERASYONU” , POMAKLARIN İRADESİ DEĞİLDİR.GAYRİMEŞRUDUR.

Pomak halkı içerisine özel amaçlar için belli merkezler tarafından yuvalandırılan ve kendisini Pomakların tek temsilcisi olarak göstermeye çalışan ” PODEF” denen sözde Pomak örgütlenmesi var olan başka Pomak derneklerini ve örgütlenmelerini yok sayarak kendisini Pomakların tek temsilcisiymiş gibi bir yalanın içinde yüzmeye devam etmektedir.

Bu konudakş rahatsızlıklarını dile getiren “Emekpçi Pomaklar Platformu” yaratılmak istenen bu suni gerçekliğe karşı olan tepkisini şu şekilde dile getirdi “…TRAKYASIZ POMAK ”FEDERASYONU”PODEF , POMAKLARIN İRADESİ DEĞİLDİR.GAYRİMEŞRUDUR.

Siparişle kurdurulan tabansız, ilkesiz, dayatmacı, hotzotço ”podef” e pomakların en yoğun yaşadığı Trakyadan hiçbir kurum dahil olmayarak tepkisini dile getirmiştir. Buna rağmen sanki Trakyayı da içine alan bir kurummuş gibi Boşbakanlıkta sözde Pomakları temsilien görüşme gerçekletirmiştir. Podef Pomak halkının iradesi değildir. Trakyadan hiçbir temsilcisi yoktur. Prusya usulü dayatmacı anlayışlarıyla , oldu bittiye getirerek kendilerini irade gibi gösterme çabaları ayyuka çıkmıştır. Podef in Trakyada yaşayan Pomaklar nezninde meşruluğu yoktur.Gayrimeşrudur….”

Podef dışında kalan bugün baktığımızda üç dernek örgütlenmesi mevcuttur. Bunlar Lüleburgaz merkezli Trakya Pomak Derneği, Edirne merkezli Edirne Pomak Derneği ve Çanakkale merkezli Çanakkale Pomak Hora Derneğidir.

Demokratik Pomak Hareketi

Yine bu konuda Türkiyede örgütlü bulunan Demokratik Pomak Hareketi de Podef örgütlenmesinin Pomaklara karşı oluşturulmuş bir iç düşman örgütlenmesi olduğunu belirterek tüm Pomakların bu tür tuzaklardan hassasiyetle uzak durmasını ve bu çetelerin oyuncağı durumuna düşmemelerini önermekte ve dile getirmektedir.

Pomak Enstitüsü

Merkezi her ne kadar Stockholmde de bulunsa Türkiye Pomaklarına yönelik çalışma yürüten Pomak Enstitüsü de sorularımız üzerine düşüncelerini şu şekilde dile getirdi “… Biz merkezi olarak stockholmde olmakla beraber çalışma yönümğz ve destekçi kitlemiz Türkiye olmaktadır. Bundan kaynaklı Podef denen suni örgütlenmeyle zaman zaman karşı karşıya gelinebilmektedir. Biz Pomak Enstitüsü olarak Podef denen ve pomak türklüğünü esas alan, siyasal iktidarların yalakalığından öteye gitmeyen, maddi çıkarlar etrafında toplanmış bir gurup olarak görmekteyiz. Adı geçen suni örgütlenmenin bu güne kadar, şaibeli kaynaklardan aldıkları maddi kaynaklarla sadece kalıcı olma şansı olmayan geziler, eğlenceler , türk kültür etkinliklerine katılımlar dışında hiçbirşey yapmamış ve yapmak gibi bir niyeti de olmamaktadır. Podef Pomak halkının temsilcisi değildir, tam tersine Pomak halk kimliğinin ve Pomak hareketinin gelişmesinin engellenmesi için Pomak halkı içerisinde yuvalandırılan çete örgütlenmesinden öteye gitmemektedir. Bu konuda her Pomak duyarlı olmak zorundadır…””

Pomaknews Agency/2015-Aralık -30

About Post Author

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail