Poyralı, Pınarhisar, Kırklareli

1909 Poryalı 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ 93 harbi (1877-78) sonrası 1884 yılında Bulgaristan Lofça ili Becenova köyü ve Ugırçın mahallesinden gelen göçmenler tarafından kurulmuştur.
.
Öküz arabalarını  Poyralıyarak (tenteleyerek), önemli eşya ve yiyeceklerini arabalarına yükleyerek Lofça’dan ayrılarak buraya 60 arabalık  aile gelip yerleşmiştir. Ugurcinde Rus topçusunun sivil halka top atışları ile büyük zayiat verdirmesi pomak soykırımıyla boşalttıgı Pomak yurtlarını  sonraki yıllarda Bulgar Prensliği kurdurmak, altın tepside sunmasıyla soykırımdan sag cıkanların   kurdukları bir köydür. Yerleşik nufusun Arabalarını poyraladıkları için kücümsemek amaclı da olsa  “Poyralılar geliyor” sözcügü dolaşır oldu.  ve Balkan baharatlarından olan POY bitkisiyle kültürel baglarını koparmayıp bütünleşmeleri  bu isimle anılmalarına vesile olmuştur..

ANLATI:

   1891 yılına dek çeşitli yerlerde konaklayarak bir süre göçebe yaşamı sürdürdüler. Kırklareli’ne geldiklerinde artık yorgundular. Buralarda yerleşecek yer istediler. Kızılcıkdere’nin bulunduğu yer kendilerine gösterildi. Ama su bulunmamasını beğenmeyerek yola devam ettiler.Bir gecenin beyazlığında yorgun argın olarak ormanlık içinde bir dere kenarına vardılar. Kar arabalarının yürümesine izin vermiyordu. Bir kışı geçirdikleri Şıpka’yı anımsadılar. Zorunlu konaklamaya karar verdileri. Sabahleyin bir kısmı yaya olarak dereyi takiben güneye, bir kısmı da kuzeye doğru gittiler. Tozaklı’nın iki yıl önce kurulmuş bir göçmen köyü olduğunu güneye gidenler öğrendi. Kuzeye gidenler de Kaynaklar’ı gördü ve oraya yerleşmeyi uygun buldular. Kaynaklar’da kışın etkisi geçinceye kadar iki ayı aşkın bir süre kaldılar. Köyün ilk doğumu Kaynaklar’da oldu. Adı Fazlı konuldu. Kar kalkınca bu gün köyün bulunduğu yere gelip yerleşim yerlerini belirlediler. Evlerini, ahırlarını yapmaya icar ya da mallığına tarla alıp yaşamlarını düzene sokmaya başladılar.

 

 

 BASKILARA KARŞI KOYDULAR YILAMADILAR

 

Köyün doğal yapısı; güney ve batısı tarla, şosenin kuzey tarafı ve köyün doğusu meşelikti. Bu yerleşimi Pınarhisar’ın Rum ve Bulgar halkı, İslambeyli’nin Bulgar halkı ve Soğucak’ın Rum halkı istemiyordu. Tacizler başladı. Ancak bu yeni köylülere Pınarhisar ve Akören’deki Türk ağaları destek vaat etti. Tuna boyunun fizikli insanları mücadele ederek bu rakiplerini yıldırdılar. Kurdukları köyün hudutlarını iki yıl içinde belirleyip hudutları içindeki tarlaları Rumlardan satın aldılar. Bir kısmı da ormandan açmalar yaptı. 1927 yılı Poyralı hududunun aslı 1905 yılında yapılmıştı. Böylece Poyralı Köyünün kuruluşu tamamlandı. Bulgaristan’dan göçler devam ettiğinden 4 yıl içinde köye 31 aile daha gelir. Bu gelenlerin çoğu Becanova’dandır. Adı derenin adına çağrılı olarak Poyralı oldu. Taşıma ve ulaşımın bu yörede araba ile sağlandığı yıllarda at arabasının en dayanıklı “poyra”ları bu derenin boyundaki karaağaçlardan yapılırmış. Rivayete göre dere ve köy, adını buradan alıyor.Köyün adı ile ilgili başka rivayetler de vardır. Bunlardan birincisi köyün yıl boyunca Poyraz rüzgârlarına açık olması, diğeri de Poy adı verilen kokulu bitkinin çayırlarda bolca yetişmesidir.marmara haber.com

Poyralılar geliyor

Kardaşlık

Poyralı

Poyralı köy Pazarı

Kapsız- Otlu Pide

 

About Post Author

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail