Seçek yaylası Pomak güreşleri

Yunanistanda bulunan Seçek yağlı güreşleri Ruşenlar Pomak köyünün[*] en eski kültür faaliyetlerinden biri.

Uzun yılar bir etkinliği ayakta tutmak çok önemli.

Bu etkinliğin tam olarak ne zaman başladığı bilinmiyor.

Bir rivayete göre 1350’li yıllar deniyor.

Başlangıç tarihi Kırkpınar’dan önce; hatta Kırkpınar’ın başlangıcı olarak da nitelendiren bazı rivayetler mevcut.

Ruşenler köyünde yapılan Seçek yağlı güreş müsabakaları çok önemli bir gelenek ve bir kültürel zenginlik.

Bu geleneğin yaşatılmasını tamamiyle yöre halkının çabalarına ve gayretine borçluyuz.

Tarihi derinlikleri olan geleneğin bölgenin en önemli kültür olayı.

*
Erenler serveri ol sırrım Ali

Serçeşme olmuştur Rum’eline

Ağaçtan Zülfikar ol gerçek veli

Evvel tekbir aldık Pir’in beline

Abdal Musa Sultan Şah himmet kıldı

Dayandı kılıcı Şah taşı böldü.

Tanrı Dağ kurbünde çökmüş oturur

Mekrenimdir ( meskenimdir ) deyu gelir yerine

Seyyid Ali Sultan kırkların başı

Nevruz (Evrenuz) beyleridir yârı yoldaşı

Görün Sarıkız’da ol çaldı taşı

Ol dem kuvvet verildi pirin koluna

Horasan mülkünden Hoy’dandır aslı

Şah İmam Hasan’dır pirimin nesli

Mürşidine bend ol ey Geda Muslu.

Ruşanlar Seyyid Ali Sultan Dergâhı .

Aktaran . Pomak Tarih Araştırmaları Facebook sayfası.

 

[*] Ruşenler köyü Pomakları halen Alevi inancında kalabilmiş tek yerleşim alanlarından birisidir.

About Post Author

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail