Yunanistan Yasak Bölgenin Pomaklarına özel beyaz ”paşaport’larının verilmesine dair karar.

Belgede, Trakya eşgüdüm komitesi, Gümülcine Türk konsolosluğunun Rodop dağlarında yaşayan Pomakları etkilemesini ve Türkleşmesini ve onlara propaganda yapılmasını engellemek amacıyla, Yasak Bölgenin kontrollerinin arttırılmasına kontrol noktalarının fazlalaşmasına, o bölgede yaşayanlara özel beyaz seyahat ”paşaport’larının verilmesine, yabancıların bu bölgeye girişlerin yasaklanmasına, kasabalarda oturanlardan tehlikeli görülenlere giriş izni verilmemesine dair 1967 yılında alınmış bir karar örneği.

About Post Author

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail